Gyászhírek, 2019. május 15.

Gyászhírek, 2019. május 15.
Ma egy éve, hogy GUI GYÖRGY elment. Naponta gondolatainkban velünk van. Aki ismerte és tisztelte, gondoljon rá szeretettel. Felesége Julianna, fia Edwárd, menye Enikő, unokája Vivien.

 

„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.” (Zsoltár 103,1-4) A feltámadásba vetett erős hittel kíván vigasztalódást Kovács Erzsébetnek, gyülekezetünk volt gondnoknőjének és a Nőszövetség elnökének szerettük, KOVÁCS ANDRÁS elhunyta alkalmából. A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség lelkipásztora és családja, Presbitériuma, Nő- és Ifjúsági Szövetsége, valamint a gyülekezet. Béke poraira!

*

„Nem dobog már egy szív, csendesen megpihent./ Nincs örökös lakás senkinek idelent./ A keresztény lélek Istené, Istené a sorsod!/ Az élet csak hajó, nem a te otthonod.” Búcsúzunk halottunktól, ÖZV. VAJDA MARGITTÓL, (szül. Hegyközcsatár), aki életének 80. évében elhunyt. Temetése május 15-én 15 órától a kovácsi kápolnából. „Tudni kell miért szenvedünk, és tudni kell azt is, hogy ki értelmesen szenved, az nem meghal, hanem megboldogul.” Búcsúzik tőle keresztlánya Kati, férje Zoltán és családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, ÖZV. FÜLÖP BÉLÁNÉRA (Szentjános) halálának első évfordulóján. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom./ Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Lánya Erzsébet és veje Bandi.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves barátunk, SERESTER LÁSZLÓ (tordai születésű) életének 81. évében Budapesten elhunyt. Mester teniszezőként Bukarestben, Nagyváradon és Amerikában mint utánpótlás ifjúsági edző működött, tanított. Búcsúzunk tőle. Béke poraira! Kutasi Sándor és családja Nagyváradról és Amerikából.

*

Fájó szívvel emlékezem drága testvéremre, HORVÁTH PETRONELLÁRA (Madas) halálának első évfordulóján. Örök szeretettel, bánatos testvére Nusi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy KÉRI PIROSKA 64 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 16-án Biharon, a református kápolnából. Üres az udvar, a ház, hiába várunk, te nem jössz már. Eltűnt egy élet, csak az emlék marad, szívünkben érted fájó könny fakad. Búcsúzik tőled fiad Zsolt és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nővéremtől, LÉVAI ETELKÁTÓL (szül. KOVÁCS). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Húga Magdolna és családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Szeretettel emlékezünk ÖZV. SZABÓ TIHAMÉRNÉRA (szül. CSERŐS EDIT) halálának első évfordulóján. Bíró István és családja.

*

„Üres az udvar, a ház, hiába várunk, te nem jössz már. Eltűnt az élet, csak az emlék marad, szívünkben érted fájó könny fakad.” Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, KÉRI PIROSKÁTÓL. Fia Attila, menye és unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÉPKÚTI NAPSUGÁR DOROTTYA osztálytársunknak szeretett nagymamája elvesztése miatt. A Szacsvay Imre Általános Iskola III. J osztálya, szülői közössége és a tanító néni.

*

„Örök álom zárta le drága szemed,/ Sohasem halványul szívünkben emléked.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, KÉRI PIROSKÁTÓL. Fia Imi, menye Anikó és unokái Anikó és Imike.

*

Elfáradtam, megpihenni hozzád térek Istenem,/ Megállt a szív, mely élni vágyott,/ Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./ Nélküled üres és szomorú a házunk./ Drága, jó szívét, dolgos két kezét, óh áldd meg Atyám! KÉRI PIROSKA. Fájó szívvel búcsúzik tőle lánya Piroska és unokája Alexandra.

*

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,/ Nem volt időm arra, el kellett indulni./ Szívetekben hagyom emlékem örökre,/ Ha látni akartok, nézzetek fel az égre.” Mély fájdalommal tudatom, hogy drága feleségem, KÉRI PIROSKA (szül. TÚTOR) életének 64. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése Biharon, csütörtökön 14 órakor lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké gyászoló férje.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ Megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott./ Számunkra te sohasem leszel halott,/ Szívünkben élni fogsz, mint a csillagok.” KÉRI PIROSKA Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik tőled fiad Zoltán, menyed Viktória és unokád Árminka.

*

Megtört szívvel veszünk búcsút a legdrágább gyerektől, testvértől, apától, sógortól, nagybácsitól, IFJ. PERECSENYI ZOLTÁNTÓL (élt 61 évet, székelyhídi születésű, margittai lakos), aki 2019. május 12-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Nagyváradon, a Steinberger kápolnából május 15-én, szerdán 14 órakor lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, a keresztapától és nagybácsitól, KOVÁCS ANDRÁSTÓL. Emlékét szívünkben megőrizzük. Sógora Sándor, sógornője Irma, keresztlánya Erika és unokahúga Ildikó.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ ERZSÉBET-ANNA kolléganőnknek édesanyja elvesztése miatti mély fájdalmában. Kolléganői Erzsébet, Mónika, Ildikó, Renáta és Annamaria.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett VITÉZ BOKOR LÁSZLÓ temetésén részt vettek, virágaikat és koszorúikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett testvérre, férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. MITRA FERENCRE halálának 6. évfordulóján. Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor bennünket hirtelen itthagytál. Valakire várni, aki nem jön többe, De emlékezni reá örökkön-örökké. Nyugodj békében! Legyen áldott és békés örök pihenésed, drága öcsém, nagyon hiányzol. Bánatos nővéred Marika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, a dédnagymama, MILIAN MÁRIA életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. május 17-én, pénteken 15 órától lesz a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából. Hamvait édesanyja sírjában helyezzük örök nyugalomra. „Megpihent szíved, / szemed álomba merült, / Felszállt a lelked, / Angyalok közé került, nappal angyalként jössz hozzánk, / Éjjel csillagkánt ragyogsz, / Igaz sem látunk, de tudjuk, / fentről mindig ránk mosolyogsz.” MAMIKA, nyugodj békében! Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Búcsúznak tőle gyerekei: Rabei Adrian és családja, Rabei Simion és családja, Sztuflák Mónika és családja, Szépkúti Szófia és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PATÓ IRINA gyógyszerésznőnek drága fia, PATÓ CSABA elvesztése miatt érzet mély fájdalmában. Béke poraira! A nagyváradi és székelyhídi Sf. Maria Gyógyszertárak.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” BRISC DUMITRU, LÉVAI ETELKA, DOBAI ALEXANDRU, BELTECHI NICOLAE RADU STEFAN, CADLET FRANCISC. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.