Gyászhírek, 2019. május 14.

Gyászhírek, 2019. május 14.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.”(János 5,25) MILIÁN MÁRIA szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraira!

 

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy IUHAS OVIDIU-GHEORGHE életének 82. évében, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése Nagyváradon, május 14-én 12 órától a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja bánatos felesége Ibi, fiai Ovidiu és Öcsi és családjuk.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki anyatársunknak, IUHAS MARIA-IBOLYÁNAK és vejünknek, IUHAS GHEORGHE-ADRIANNAK a szeretett férj, édesapa, nagyapa, IUHAS OVIDIU-GHEORGHE elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Molnár Imre és felesége Iolánka.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, VERES ERZSÉBETTŐL, aki 2019. május 12-én hosszú szenvedés után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése május 14-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KOVÁCS ANDRÁSTÓL, a szeretett keresztapától. Keresztfia Norbert és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett sógorunktól, KOVÁCS ANDRÁSTÓL. Nyugodj békében. Sógornője Marika, sógora Jóska és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett apától, nagyapától, apóstól, KOVÁCS ANDRÁSTÓL, akinek jóságos szíve hirtelen megszűnt dobogni. Fájdalommal búcsúzik szerető fia Zsolti és egész családja.

*

„Boldogok a hallottak, akik az Úrban halnak meg.” (János jel. 14-13) Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy a drága férj, KOVÁCS ANDRÁS (Colos) életének 78. évében, házasságunk 52. évében, visszaadta lelkét az ő teremtő Urának. Temetése szerdán, május 15-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Szerető felesége Kovács Erzsébet.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS ERZSIKÉNEK és családjának imádott férje, KOVÁCS ANDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Balla és a Szakács család.

*

Soha el nem múló szeretettel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk tőled, TARPAI SÁNDOR. A Schmidt család.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki KOVÁCS ERZSÉBETNEK és családjának imádott férje, KOVÁCS ÁNDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmában. Barátod Szabó Vilmos.

*

Imádsággal állunk az elhunyt KOVÁCS ANDRÁS családja mellett a váratlan megpróbáltatás idején. Legyen a vigasztalás Istene mellettük gyógyító erejével. Nyugodjon békében. Lakó József és felesége Eszter.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal szeretett szomszédunk, KOVÁCS ANDRÁS hirtelen halála miatti fájdalmában. Nyugodjék békében. Emlékét megőrizzük. A T6-os tömbház B lépcsőházának lakói.

*

A Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és Lelkészértekezlete nevében őszinte együttérzését fejezi ki Kövendi István Nagyvárad Rogériusz Egyházközség lelkipásztorának nagyapja, TARPAI SÁNDOR Nagyvárad Réti presbiter elhunyta felett érzett fájdalmában. Legyen vigaszául az apostoli tanítás: „Mert szükség (…) hogy e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.” (1 Kor 15,53b)

*

„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él: és utoljára az én porom fölött megáll.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy TARPAI SÁNDOR, a Solidaritatea volt dolgozója, 88 éves korában rövid szenvedés után visszatért Teremtőjéhez. Temetése május 14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle felesége Rózsika, lányai családjaikkal.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” VERES ERZSÉBET, KOVÁCS ANDRÁS, HEREDEA VIOREL, KOVÁCS GYULA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerető, drága édesapánkra, a szerető férjre, nagyapára és dédapára, BÁLINT LÁSZLÓRA eltávozott tőlünk örökre, egy éve siratjuk. Felesége Piroska, fia Róbert, lánya Izabella, unokái Norbert és Izabella, dédunokái Norbika és Sanyika.

*

Megtört szívvel veszünk búcsút a legdrágább gyerektől, testvértől, apától, sógortól, nagybácsitól, IFJ. PERECSENYI ZOLTÁNTÓL (élt 61 évet, székelyhídi születésű, margittai lakos), aki 2019. május 12-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Nagyváradon Steinberger kápolnából, május 15-én szerdán 14 órakor lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel és szeretettel emlékezem férjemre, PANTYA GYÖRGYRE, halálának 18. évfordulóján. Nyugodjon békében! Felesége Eta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak szeretett tagtársunk, FÜLÖP GYÖNGYI elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A PBMET tagsága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak szeretett barátunk, FÜLÖP GYÖNGYI elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Dukrét család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak a szeretett testvér, unokahúg, FÜLÖP MARGIT GYÖNGYI elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nagy Magda és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, ID. BALOG ZOLTÁNRA halálának 2. évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szerettek.” Örökké bánatos leánya Emese és veje János.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, drága édesapára, MIKLÓS PÉTER agrármérnökre (Várasfenes), akit 24 éve kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog! Őt soha el nem felejtő, bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom unokatestvérem férjétől, IUHAS OVIDIUTÓL és az egész családnak részvétet kívánok az otthoni balesetben elszenvedett fájdalomért, amin keresztül ment szegény Ovidiu és az egész család. Nyugodjál békében drága szüleid mellett, Ovikám! Sütő Ibi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédimama, LÉVAI ETELKA (szül. KOVÁCS) életének 82. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése május 15-én, szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnából. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, áldja meg az Isten drága emlékedet!” Búcsúzik tőle gyászoló családja: fia, menye, lányai, vejei, unokái és azok családjai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága nagymamánk, dédimamánk, LÉVAI ETELKA elhunyt. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre. Gyászolja unokája Feri, felesége Mónika, Irénke és dédunokái Alexandra és Antónia.

*

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Fájó szívvel vettünk végső búcsút a szeretett keresztanyától, komaasszonytól, BAJUSZ PIROSKÁTÓL (Biharszentjános), aki türelemmel viselt, hosszú betegség után csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Gyászolja keresztlánya Gyöngyi és családja, komája Bálint és komaasszonya Erzsike.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, ÖZV. BAJUSZ ANTALNÉ (szül. TARSOLY PIROSKA, Biharszentjános) hosszan tartó, de türelemmel viselt betegség után 82 évesen csendesen megtért Teremtő Urához. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.