Gyászhírek , 2019. május 13.

Gyászhírek , 2019. május 13.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, Gál Piroska életének 84. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019.05.14-én 11 órakor a városi kápolnából. Nyugodjon békében! Szerető lánya Évike és unokája Attila.


Ma 12 éve annak a tragikus napnak, amikor a drága gyermek és testvér, IFJ. BEKE GYULA tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Emléke szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, PREISZ SÁNDORRA halálának 46. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára és nagyapára, ID. BALOGH ZOLTÁNRA halálának 2. évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehetett, a csönd ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szerettek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Zoltán, menye Ildikó és unokái Boglárka és Erik.

*

Mély fájdalommal vettem tudomást arról, hogy szeretett osztálytársunk, BARTI ELEMÉR 69 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Volt osztálytársa Balog Margareta, született Debreczeni.

*

Mély megrendüléssel értesültünk az általunk nagyra becsült VITÉZ BOKOR LÁSZLÓ elhunytáról. Őszinte részvétünk IBIKÉNEK és családjának. Kelemen Mihály és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága testvér, édesapa, após, nagyapa, MADAS LÁSZLÓ SÁNDOR (volt nagyváradi lakos) hosszú betegség után 2019. május 8-án elhunyt. Temetése 2019. május 14-én Magyarországon a Téglási új temetőben lesz. Gyászolja bátyja István, fia Sándor, menye Edit és unokái Roland és Sándor.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, MÉHES ZOLTÁNRA (Bihar) halálának harmadik évfordulóján. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor bennünket hirtelen itthagytál. Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala. Őrizze álmodat a drága, jó Atya. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.

*

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk KÓCS BÉLÁRA halálának 2. évfordulóján. Felesége és fia.

*

„Már csak emlék vagy, s ez oly nehéz, / Hisz úgy fáj a szívünk, hogy elmentél. / Elhívtak tőlünk a távoli fények, / De mi még mindig visszavárunk Téged. / Tudjuk, hogy nem jöhetsz mégis egyre várunk, / Fájó szívvel, könnyes szemmel rád emlékezünk.” Fájó szívvel szeretettel emlékezünk IFJ. BALOGH IMRÉRE (Bihardiószeg) halálának 14. évfordulóján. Emlékét őrzik szülei, felesége Edit, lányai Csilla és Edina, vejei Călin és Norbi, kis unokái Dóra, Máté, Zoltán és Adrienn.

*

„Van az elevenek országa, meg a halottak országa, s a híd a szeretet. Csak az marad meg, az élet egyetlen értelme.” ANTOC MARIA, CIORA VIORICA-FLOARE, BAICAN ANA, BÁNYAI MÁRIA, BUNDARU DORINA, IUHAS OVIDIU-GHEORGHE, PANTEA AUREL, TARPAI SÁNDOR, MILIAN MARIA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama és anyós BÁNYAI MÁRIA életének 73. évében elhunyt. „Amíg velünk voltál egyszerű volt minden./ Most, hogy megpihentél, oly üres lett minden./ Dolgoztál, biztál, hittel, szerettel,/ nem marad árván mit megteremtettél,/ mert az arcod örök és nem száll el szavad./ Minden tanításod a lelkönkben marad./ Nemes volt a szív, drága kezed dolgos,/ életed nehéz volt, álmod legyen boldog!” Temetése hétfőn 2019.05.13-án 15 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Dezső, menye Marika, unokája Dezsőke.

*

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,/ az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon./ Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet,/ amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a drága édesanyától és nagymamától, BÁNYAI MÁRIÁTÓL. Búcsúzik tőle fia Attila és unokája Ari.

*

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ megmarad szívünkben fájó emléked.” Fájó szívvel búcsúzik BÁNYAI MÁRIÁTÓL fia Miki, unokája és dédunokája.

*

„Neked szól a templom harangja,/ érted imádkozunk halkan, zokogva./ Egy szál virág, egy gyertya az asztalon, érted ég.” BÁNYAI MÁRIA Lelkedre odafent angyalok vigyázzanak! Nyugodjál békében!
Áldja meg az Isten emlékedet! Búcsúzik tőle nászasszonya Marika és családja.

*

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,/ de szívünkben örökké velünk maradsz” Emléke legyen áldott pihenése csendes! Búcsúzunk a nászasszonytól, BÁNYAI MÁRIÁTÓL. Bernáth Lajos és Gyöngyike.

*

„Már nincs holnap. ennyi volt az élet,/ Sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, BÁNYAI MÁRIÁTÓL. Bánatos testvére Erzsike és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett ID. BOKOR LÁSZLÓ életének 66. évében csendesen megpihent. Temetése hétfőn, május 13-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek./ Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, ID. BOKOR LÁSZLÓTÓL. Bánatos felesége Ibolya.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, ID. BOKOR LÁSZLÓTÓL. Emlékét szívünkben megőrizzük. Fia László, menye Mira.

*

„Álmodd az álmok legédesebb álmát,/ s az éjszaka vándora vigyázzon rád!” Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagytatától, ID. BOKOR LÁSZLÓTÓL. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Lánya Mónika, imádott unokája Krisztina és veje Levente.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Varga Mónikának szeretett édesapja, BOKOR LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Sógórnője Éva és Barna.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett nászunktól, BOKOR LÁSZLÓTÓL. Isten nyugtassa békében! Varga Károly és neje Irén.

*

„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él:/ és utoljára az én porom fölött megáll” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerettékés ismerték, hogy TARPAI SÁNDOR, a „Solidaritatea” volt dolgozója 88 éves korában, rövid szenvedés után visszatért Teremtőjéhez. Búcsúzik tőle felesége Rózsika, lányai családjaikkal.