Gyászhírek, 2019. június 7.

Gyászhírek, 2019. június 7.
Fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após, nagyapa és szülőtárs, SZEBENI DÁNIEL (szül. Hegyközszáldobágy) életének 69. évében hirtelen elhunyt. Temetése szombaton, június 8-án 15 órától a hegyközpályi temetőben. „Egy nyári napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva elmentél. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Gyászolja: leánya Bea, fia Erik és családjaik.

Őszinte részvéttel osztozunk ERIK, BEA és családotok gyászában a szeretett apa, nagyapa, após, SZEBENI DÁNIEL elvesztése miatt. „Sógorom, aludd örök álmod, szeretett feleséged mellett.” Fájdalommal, Elvira és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybáttytól, keresztapától, sógortól, SZEBENI DÁNIELTŐL, aki hirtelen elhunyt. Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Szívünkben örökké élni fogsz!” Nyugodjon békében! Gyászolja húga Ibolya, sógora Pista, unokahúga Anita, párja Imi, két gyermekük Kristóf és Lilien, keresztfia István, felesége Enikő.
*
Őszinte részvétünk SZABÓ ANDREA kolléganőnknek és családjának apósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Borsi Tamási Áron Ipari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanári kara.
*
Fájó szívvel búcsúzom drága öcsémtől, SZABÓ ANDRÁSTÓL. Emléked örökre megmarad! Imre és felesége Eta, fiai Imi és menye Móni, Zsolti és felesége Betty, unokái Erik és Emi.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ ZOLTÁN kollégánknak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, SZEBENI JULIANNÁRA, aki 1 éve, 85 éves korában hosszú, türelemmel viselt fájdalom után elment közülünk. „Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent, hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk, és nem feledünk téged. Áldott legyen emléked!” A szerető család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férje, édesapára, apósra, KOVÁCS ISTVÁNRA, (szül. Érkörtvélyes) halálának 4. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. Drága lelked nyugodjon békében! Felesége Irénke, fia Pityuka és menye Aurika.
*
Egy tavaszi napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, elmentél. Akiket szerettünk, s már a sírban nyugszanak, Igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, Mert összeköt minket az örök szeretet. Emlékezünk BUSTYE TIBORRA halálának 25. évfordulóján. Nyugodjál békében! Felesége, lányai, vejei, unokái és dédunokái.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, HORVÁTH BÉLÁRA, aki 2 éve itthagyott bennünket. Egy nyári nap életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. Itthagytál mindent, amit úgy szerettél, A családodat, a házat, amiért küzdöttél. Életed munka volt, szívedben szeretet, A jó Isten áldja meg a két dolgos kezed. A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, De szívünkben örökké velünk maradsz. Nyugodj békében$ Emlékezik rád feleséged Karolina, három fiad Tibi, Bobi, Robert és családjuk, lányod Csilla és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, ID. KÖLLŐ JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. „Álmodtunk egy öregkort,…csodásat és szépet, De a kegyetlen halál mindent összetépett. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, De ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szeretettel emlékező feleséged, gyerekeid és unokáid.
*
Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem a 17 éve elhunyt édesanyámra, DOBROSI ROZÁLIÁRA és a 9 éve elhunyt, egyetlen gyermekemre, HASZNOSI JÓZSEFRE. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Az örökké bánatos gyermek, valamint édesanya Éva.
*
Előttünk van az arcod, tekinteted. Látjuk, ahogy kinyújtod felénk a kezed. Szelíd szemedben a szeretet fénylett, S olyan jó volt látni téged. Soha el nem múló szeretettel emlékezni rád, BAK TERÉZIA, (szül. MÉRAI), akinek szíve 3 éve megszűnt dobogni. Áldott emléke örökké szívünkben él. Bánatos férje Jancsi és a Turi család.
*
Örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hete elragadta a halál 75 éves korában VARGA JUSZTINÁT (szül. GYENGE, Bors). Köszönetet mondunk mindenkinek, akik a temetésén részt vettek, osztoztak fájdalmunkban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, SZABÓ JULIANNÁRA, (Bors, élt 85 évet) halálának 6. hónapján. Istenem, súgd meg neki halkan, Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmomban keressen meg engem, Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem. Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, Csak hadd lássam még egyszer a drága anyukámat. Hadd legyen nekem ez a legszebb álom, Súgd meg neki halkan, én minden nap várom! Nagyon hiányzol, Anyukám! Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, LUKÁCS SÁNDORRA, aki 19 éve nincs már közöttünk. „Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét áldd meg Atyám, s köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk. Lányai: Marika, Erika, Kati, Enikő és családja, fia Sándor és családja.
*
„Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség.” CEARNAU TRAIAN, DANYEK MARIA, HANIS IOAN, STERL ELISABETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Őszintén együtt érzünk BIRÓ BARNÁVAL és kedves családjával édesanyja elvesztésében érzett fájdalmukban. Székely Tibor és családja.