Gyászhírek, 2019. június 6.

Gyászhírek, 2019. június 6.
„Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.”(János 6,35) MORAR KATALIN szeretteinek a pünkösdi Lélek általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Emléke legyen áldott!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és dédapa, REDL KÁROLY gyötrelmes szenvedés után visszatért megváltó Urához, aki 91 évvel megajándékozta. Temetése hétfőn 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják felesége Margit, lánya Anikó, veje Sándor, unokája Anna Mária és férje László, dédunokái Danika és Petike.

*

Mélyen együtt érzünk MANYI NÉNIVEL, ANIKÓVAL, SÁNDORRAL, ANNAMÁRIÁVAL és LACIVAL ezekben a percekben, amikor végső búcsút vesznek a szeretett férjtől, apától, nagyapától és dédapától, REDL KÁROLYTÓL Isten nyugtassa békében. A Kis család.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, REDL KÁROLYTÓL. A Balogh család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett unokaöcsémre, BALLA SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Örökké bánatos nagynénéd és családja.

*

„Előttünk van az arcod, a tekinteted, Látjuk, ahogy kinyújtod felénk a kezed. Szelíd szemedben a szeretet fénylett, S olyan jó volt mindig látni téged.” Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a legdrágább férjtől, édesapától, nagyapától, SZABÓ ANDRÁSTÓL. A temetésére június 7-én pénteken kerül sor a Rulikowski temetőben lévő Steinberger kápolnából, 3 órától. Szerető feleséged, Ildi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk, SZABÓ ANDRÁSTÓL. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanánk, hiányzol nagyon! Bánatos fiad Zoli és felesége Andrea.

*

Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg Atyám, s köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám! Szomorú szívvel búcsúzunk, drága Édesapám, SZABÓ ANDRÁS. Fiad Csabi, menyed Gyöngyi és unokád Patrik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett fiúra és testvérre, NÉMETI ANDRÁSRA, aki 4 éve távozott el közülünk. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál: az emlékedet. Nyugodj békében! Örökké bánatos édesapád és öcséd.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, nagybáttyra, keresztapára, sógorra, NÉMETI ANDRÁSRA (BANDI), aki 4 éve távozott közülünk. Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Szívünkben örökké élni fogsz! A gyászoló Lencsó család.

*

„Csak az hal meg, akit elfelednek, Örökké él, akit igazán szerettek.” Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a 4 éve elhunyt ID. ERDEI SÁNDORRA (Ottomány). „A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Az élet csendesen megy tovább, De a fájó emlék elkísér egy életen át.” Örökké bánatos családja.