Gyászhírek, 2019. június 5.

Gyászhírek, 2019. június 5.
„Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób. 19,25). Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett nagytata, dédnagytata, SZÁSZ LÁSZLÓ hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése június 6-án, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolja unokája, Szabolcs, dédunokái, Izabella és Szabrina.


A 65 éves érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra. Tanáraink: ALMÁSI LÁSZLÓ, DR. ANDRÁS ÁGOSTON, ANDRÁSI EDE, ANDRÁSI GUSZTÁV, BODA OSZKÁR, DEUTSCH MÁRTA, NÉMETH LAJOS, PAÁL GÉZA, OSVÁTH MÁRTA, SCHWARTZ LAJOS, SZEGEDI IRÉN, SZEGEDI LÁSZLÓ, TÓTH ISTVÁN, VONHÁZ ANTAL,KÁLI ALBERT, FRÁTER EDITH, ZÁVODSZKI GUSZTÁV, ZUDOR ANTAL. Osztálytárasainkra: BAKOS LÁSZLÓ, BARAMOFF ANGÉLA, BORBÉLY ESZTER,CSUKA SÁNDOR, FAZEKAS ISTVÁN,HADHÁZI ANNA, KEREZSI ÁRPÁD, KISS KÁROLY, LÉTAI LÁSZLÓ, NAGY IBOLYA, PÉTER MIKLÓS, PÉLI SÁNDOR, PIKÓ JÁNOS, RIFFNYÁK LÁSZLÓ, SZABÓ ATTILA, SZIGETI ÉVA, TÖRÖK ESZTER, TYITYAN ÉVA, WEICH VIKTOR. A Nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceum 1954-ben 10. osztályos végzett tanulói.

*

Őszinte részvéttel vettünk tudomást GYULAI MISI és családja rettenetes veszteségéről: nincs többé a drága és felejthetetlen feleség, édesanya és mindenük, GYULAI EDIT. Kérjük a Mindenható jó Atyát, hogy tegye a jó lelkét az igazak soraiban. Nyugodjon békében. Simó József István és családja Belényesből.

*

Ma van két éve annak a fájdalmasan szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, BIRÓ ANNA-MÁRIA (élt 69 évet) visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezik bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SZÁSZ LÁSZLÓ 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 6-án délután 13 órától lesz a Steinberger temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle felesége, gyermekei, vejei, menyei, unokái, dédunokái és a rokonság.

*

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudom feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnom ezután élni nélküled!” Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, BUCSÁS JÓZSEF agrármérnök, életének 67. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. június 5-én, szerdán 15 órakor lesz a mezőtelegdi kápolnából. Őt soha nem felejtő, bánatos felesége Tünde.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet. / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi.) Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagyapától, BUCSÁS JÓZSEFTŐL, akinek jóságos szíve rövid szenvedés után megszűnt dobogni. Bánatos fia Levente, menye Aliz és unokája Mátyás.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legjobb apától, nagyapától és apóstól, BUCSÁS JÓZSEFTŐL. „Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon.” Kinga, Patricia és Attila.

*

„Bennem él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kép, végtelen szeretet, mit tőlem senki el nem vehet.” SZÁSZ LÁSZLÓ, HORGA ALEXANDRINA SANDA, HALMAJEAN MARIA, BUDA-DINDELEGAN DOINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, MORAR KATALINTÓL. Utolsó útjára kíséri unokahúga Sándor Magda és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki sógornőmnek és családjának szerettük, BOROZSNAI SÁNDOR elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Seres Florica és Janika.

*

Szomorú szívvel vettem tudomást szeretett keresztapám, BOROZSNAI SÁNDOR elvesztéséről. Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle keresztlánya Inci és az egész Szűcs család.

*

Búcsúzunk halottunktól, ABRUDÁN ERZSÉBETTŐL. Temetése 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Évi és családjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves barátunknak, BÍRÓ BARNÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmában. Sauer András és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves barátunknak, BÍRÓ BARNÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmában. Lakatos Péter és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, BIROGA JÓZSEF életének 75. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2019. június 6-án 14 órától a diószegi hegyaljai református kápolnából. Búcsúzik tőle gyászoló felesége, Viola, gyermekei és azok családjai.

*

A szeretet, mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér. A csatári temető néma sírkertjében hat hete alussza örök álmát a szeretett édesapa, após és nagyapa, PALATINUSZ FERENCZ. „De jó lenne újra beszélgetni veled,/ Melléd ülni és kezemben tartani kezed,/ Elmesélni neked, hogy boldog vagyok,/ Hiányzol nagyon, és nem igazán értem,/ Miért mennek el azok, kik fontosak nékem./ Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt,/ Emléked áldott mindazok szívében,/ Akik ma érted egy imát mondanak!” Fájó szívvel emlékeznek rá lányai, Irénke és Ilona, vejei, Gergely és Jóska, valamint unokái, Krisztina, Diána, Annabella, József, Nándor, Tímea, Marika és Gabika.