Gyászhírek, 2019. június 21.

Gyászhírek, 2019. június 21.
Megrendülten értesültünk DR. JÓSA PIROSKA kolléganőnk haláláról. Nyugodjon békében! A volt évfolyamtársai nevében, dr. Bonyhay Kálmán.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. JÓSA PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmában! A PBMET tagsága.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. JÓSA PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmában! A Dukrét család.
*
Szomorú szívvel emlékezem szeretett fiamra, KOZMA ANDOR EDÉRE, aki már 4 éve itthagyott bennünket. Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet. Temető csendje ad neked nyughelyet. Bánatos apád.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BALOG JÁNOSRA (szül. Székelyhídon) halálának 10. évfordulóján. Bánatos családja.
*
Köszönjük a diószegi pedagógusoknak, hogy tisztelettel emlékeztek meg egykori kollégái emlékére. Külön köszönjük CSOMORTÁNI DOMOKOSNAK és JULIÁNÁNAK, a szüleinkre való megemlékezést. Gyerekei és azok családjai.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós és nagymama, LACZKÓ ÉVA (szül. BAJKÓ, ditrói születésű borsi lakos) fáradt szíve, súlyos szenvedés után életének 61. évében megszűnt dobogni. Temetése június 22-én, szombaton 14 órától a borsi ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Örökké bánatos lányai, vejei és unokái.
*
Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk szeretett komaasszonyunktól és szomszédasszonyunktól, LACZKÓ ÉVÁTÓL (szül. BAJKÓ, ditrói születésű borsi lakos). „Véget ért egy út, az életnek útja, Elmentél tőlünk egy rideg, hideg útra. Égjen most minden gyertya a te emlékedre, Ígérjük, hogy nem feledünk, őrizzünk egy életen át.” Bánatos komád és családja.
*
Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk szeretett keresztanyánktól, LACZKÓ ÉVÁTÓL (szül. BAJKÓ, ditrói születésű borsi lakos). A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. A temető csendje ad neki nyugalmat, Szívünk fájdalma örökre megmarad. Isten veled, drága Mamikánk! Emese és Kriszti.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szerettük, LACZKÓ ÉVA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A jó Isten adjon neki békés nyugodalmat, emlékét megőrizzük! Piaci barátnői.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 20 éve elhunyt RENCSIK JÓZSEFRE (szül. Szalacson). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékét örökké megőrizzük. Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 6 éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, NAGY MAGDOLNÁRA (szül. SAJTI). Nyugodjon békében! Leánya Éva és annak családja.
*
„Teremtőmnek, megváltómnak éneklek.” Nyolc éve már, de ugyanazzal a fájó szeretettel emlékezünk a 35 évet élt vitéz VERES LÁSZLÓ-ZSOLT volt érmihályfalvi kántorra, karnagyra, tanárra és nagymamájára, a 80 évet élt SALATI ILONÁRA a nagyvárad-rogériuszi református énekkar tagjára. A gyászoló család.
*
Szívünkben örök fájdalommal, soha el nem múló szeretettel emlékezünk június 22-én SZABÓ BÉLÁRA halálának első évfordulóján. Áldott, szép emlékedet, amíg élünk, szívünkbe zárjuk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Lánya Irénke, fia Béla, veje Laci, unokái Enikő és Norbi, unokaveje Tibi és Vivi, dédunokái Beatrix és Norbika.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, testvérre és nagybácsira, BARTI ELEMÉRRE (Bihar), akit 40 napja, életének 69. évében, hosszas és nehéz szenvedés után ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Emlékét örökké őrizzük. Felesége Barti Cornelia (Nela), húga Éva és unokaöccse Zolika.
*
Szomorú szívvel és örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, testvérre, JENEY SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Bánatos családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, komaasszonyunktól, NAGY ILDIKÓTÓL, aki kegyetlen betegségét ugyanolyan hittel és pozitívan hordozta, mint ahogyan élt. Nyugodj békében, drága lélek! A Krizsán család.
*
Fájdalommal telt szívvel, könnyes szemmel búcsúzom drága gyermekemtől, NAGY ILDIKÓTÓL, aki hosszas, súlyos betegség után megpihent. Emlékét örökké őrzöm. Bánatos édesanyja, Babi.
*
„Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” Könnyes szemmel búcsúzunk az egyetlen, szerető, mosolygós testvértől, sógornőtől, nagynénitől, NAGY ILDIKÓTÓL, aki türelemmel viselt hosszas szenvedés után a Teremtőjéhez költözött. Emléke szívükben örökké élni fog. Gyászolják: testvére Feri, sógornője Babi, unokaöccsei Ferenc és Richárd.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, nagytatára, FEHÉR KÁROLYRA halálának 4. évfordulóján. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Hol megpihent a te jóságos szíved. Bennünk örökké élsz, egy életen át, És odafentről vigyázol reánk. Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged Margit, unokád Noémi és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, CSETE JULIANNÁRA, (Nagyszalonta) halálának 3. évfordulóján. „Soha nem halványul szívemben, Soha nem szűnik meg lelkemben gyászom érted. Nagyon fáj, és ez örökre így marad, Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad.” Lányod Julika és vejed Sanyi.
*
Fájdalomtól összetörten, de az Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama, NAGY ILDIKÓ ANNA (szül. KEREKES, Szalárd) hosszú, türelemmel és hittel viselt betegség után 45 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 22-én 16 órától a szalárdi református kápolnától. Nyugodj békében! „Boldogok akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.” (Mt 5:8) Gyászolja férje Feri, gyermekei Krisztina és Arnold, veje Levente és drága kicsi unokája Áron.
*
Fájó szívvel búcsúzunk POPA MÁRIÁTÓL (szül. VARGA), aki életének 87. évében elhunyt. Temetése június 21-én, ma 15 órától a városi ravatalozóból. Fia Zoltán és felesége Cornelia, unokája Gabriella.
*
„Megőrzi az Úr az ő kedveltjének lelkét.” GRECU IOAN, IONAŞ LUCREŢIA, MORGOVAN MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.