Gyászhírek, 2019. június 14.

Akik szerettet szívében ma is élnek, nem haltak meg. Könnyezve emlékezünk drága halottainkra: Id. NAGY SÁNDORRA, aki 20 éve hunyt el, özv. NAGY ERZSÉBETRE (szül. BALOG), aki 11 éve hunyt el, özv. SPALKÓ ÉVÁRA (szül. NAGY), aki másfél éve hunyt el. „Minden gondotokat őrea vessétek, mert neki gondja van reátok” (Péter 1. lev. 5 rész, 7 vers) Isten adjon nekik békés nyugodalmat. A bánatos család.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédi, KUN LÁSZLÓ (szül. Diószegen) hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése 2019. június 14-én 14 órakor lesz a borsi kápolnából. Pihenése legyen csendes, nyugodjon békében. Búcsúzik tőle felesége, fia, menye, unokái, unokavejei és dédunokái.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleimre, BERECZKI ERZSÉBETRE, aki 4 éve és BERECZKI SÁNDORRA, aki 11 éve távozott az élők sorából. Lányuk Erzsike, vejük Ervin.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, MÂNDRU JULIANNÁRA, aki 16 éve hunyt el. Emlékét szívünkben őrizzük. Fiai Laci, Dezső és családjaik, lánya Hajnal és családja.
*
Az 55. érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra. Tanáraink: ALMÁSSY LÁSZLÓ, BENICZKY LÁSZLÓ, HORVÁTH LÁSZLÓ, KŐVÁRY EMIL, LŐRINCZ KLEMENTINA, MAGDA RÓBERT, RITTER FERENC, ROSTÁS GIZELLA, SCHMIDT ECATERINA, SCHWARTZ ANNA, SZÉP ÉVA, VÁRADI ISTVÁN, ZUDOR MÁRIA. Osztálytársaink: ANTAL B. ANNA, BERESZKI IBOLYA, OSVÁTH OLGA, RÉVÉSZ LÁSZLÓ, ANDRÁS ISTVÁN, BALLA ESZTER, BERNÁTH LÁSZLÓ, FAZEKAS ZOLTÁN, GEDEON LONA, HERMAN MARIANA, KIRÁLY EMMA, LAKATOS JÁNOS, ZUDOR SÁNDOR, ÁCS LÁSZLÓ, BODNÁR BÉLA, KÁLLAI TERÉZ, KÖTELES FERENC, LAJOS SÁNDOR, MÉRAY LÁSZLÓ, NAGY SÁNDOR, SORBÁN JÓZSEF, SZABÓ IBOLYA, VERES GÉZA. A nagyváradi volt 4-es Számú Líceum XII. B, XII. D és XII. F osztályának 1969-ben elballagott tanulói.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a hét éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára, KAKÓCZ BERTÁRA (szül. Kémeren). „Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, és örökre ott marad. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, Mely takarja szerettünk sírhelyét.” Örökké bánatos férje, két lánya, vejei, unokái és testvére.
*
Ami por, csak az válik röggé, de akit a szívek őriznek, az él mindörökké. Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk június 15-én az egy éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, nagytatára és apósra, ID. ÁCS GYULÁRA, akinek hiányát mindmáig érezzük. Emlékét szívünkben őrizzük. Családja.
*
Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ALBERT SÁNDORNÉ MÁRIA-MAGDOLNA, BABI (szül. MASKARA, Nagyvárad, biokémikus, volt Gyermekkórház, Fizetéses Poliklinika) a szeretett feleség, rokon jóságos, nemes lelke 1 éve Istenhez emelkedett. Hiánya pótolhatatlan! Az örök világosság fényeskedjék Neki. Nyugodjon békében! Áldott emlékét örökké őrzik tisztelő szerettei. Bánatos gyászolói.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, VERES JÓZSEFRE, halálának első évfordulóján. „Mindig jelen leszel, sohasem a múlt, mindig velünk leszel, sohasem feledünk. A szívünkben örökké velünk!” Felesége Márta és családja.
*
A boldog feltámadás reményével emlékezünk drága szüleinkre, KOCSIS MÁRIA ILONÁRA és KOCSIS GYULÁRA, akik a hegyközszentimrei temetőben találtak békés nyugodalmat. Míg élünk, hálás szívvel gondolunk reájuk. Lányuk Klára, vejük Géza és unokájuk Olivér.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem 14 éve elhunyt feleségemre, LÉVAI ERZSÉBETRE (szül. LOVAS). Szentmise pénteken, 14-én 18 órakor a Barátok templomában. Férje, Ferenc.
*
Halálának 15. évfordulóján (2019. június 15.) emlékezünk az anyára, anyósra, nagymamára, dédanyára, BORSI ELEKNÉRE (szül. BUDA PIROSKA, Érbogyoszló). „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Jób, 16) Emlékét szívünkben őrizzük, pihenése legyen csendes! Nyugodjon békében! Fiai, menye, unokái, dédunokái.
*
A Margittai Elméleti Líceum 1974-ben végzett IV. D osztályának véndiákjai, 2019. június 16-án, 45. érettségi találkozójuk alkalmából, kegyelettel emlékeznek az elhunyt LENGYEL ÉVA osztályfőnökre és HORBER ERZSÉBET, PALKOVICS ILONA, TÓHÁTI JÓZSEF osztálytársakra és tanáraikra. Nyugodjanak békében, emlékük legyen áldott!
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, JUHÁSZ JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Szívében nem volt más csak jóság és szeretet, milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Nyugodjon békében! Bánatos családja.
*
Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára és anyósra, NEMES IBOLYA KLÁRÁRA (nagyváradi lakos, élt 45 évet), akinek ma hat hónapja, azon a szomorú, decemberi hajnalon megszűnt tovább dobogni a szíve, amelyben nem volt más csak jóság és szeretet. Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz! Téged elfeledni soha nem lehet, Csak letörölni az érted hulló, fájó könnyeket. Örökké bánatos férje József, lánya Tímea, fia Szabolcs, veje Gergő és anyósa Juliánna.
*
Fájó szívvel emlékezünk ID. MÉSZÁROS SÁNDORRA halálának 11. évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Felesége Erzsébet, fia Sándor, menye Ildikó, unokája Marci.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága édesanyára, nagymamára, testvérre, FINGERMANN JULIANNÁRA, halálának tizenharmadik szomorú évfordulóján. A bánatos család.
*
Őszinte részvétem a családnak POCSAI ISTVÁN elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, béke poraira! Petrila Magda, szül. Bördös Magyarcsékéről.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak POCSAI ISTVÁN elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Kutasi Sándor Nagyváradról és Amerikából.
*
„Álmodj csendesen a csillagok között, ahol nincs már fájdalom, de a szívünkben itt leszel míg élünk e világon.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. MARCZIN GYULÁRA (Csokaly) halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége, leányai, fiai, veje, menyei, unokái, unokaveje.
*
Részvétünket fejezzük ki ELLÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa, NAGY MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmában. Csóka Árpád és családja.
*
Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezem édesapámra, FEHIR JÓZSEFRE. Fia László és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, VINCZE ELENA életének 71. évében elhunyt. Temetése ma, június 14-én 12 órakor a Hasas kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
„Életet és kegyelmet szereztél számomra és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.” (Job 10,12) SZABÓ JULIÁNNA, VINCZE ELENA, HORVÁTH FERENC. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Nonstop Temetkezési Vállalat.