Gyászhírek, 2019. június 13.

Gyászhírek, 2019. június 13.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket, NAGY IMRÉT a biharpüspöki temetőben utolsó útjára kísérték, virágaikkal és együttérzésükkel fájdalmunkban mellettünk álltak, valamint azoknak is, akik gondolatban velünk voltak. A gyászoló család.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Szabó családnak szerettük, id. Szabó Mihály (Tenke) volt RMDSZ-elnök elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Tisztelettel emlékezünk az egykori pedagógusokra, akik példás helytállással szolgáltak településünk iskoláiban és nyugdíjas éveik után itt Diószegen találtak végső nyugodalmat. Dr. Iluţiu Petru, Bod Piroska, Stoica Petru, Csomortányi Juliánna, Kovács Géza, Bod Ferencz, Ţoca Dumitru, Vorzsák Ferencz, Kovács Erzsébet, Kovács Katalin, Seleş Valeria, Kósa Vince, Id. Papp Károly, Muszka Margit, Raţ Valeria, Keresztes Rozália, Ifj. Papp Károly, Hám Etelka, Raţ Nicolae, Keresztes Ernő, Simon Erzsébet, Varga Rozália, Csomortányi Domokos, Keresztes Csaba, Ördög Jolán, Nagy Katalin. Kegyelettel az egykori szolgatársak.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, POCSAI ISTVÁN (a bihardobrosdi Bauxit vállalt volt nyugdíjasa) 77 éves korában elhunyt. Temetése június 14-én, pénteken 15 órakor lesz a magyarcsékei temetőben. Búcsúznak tőle, felesége Zsuzsanna és lányai, Katalin, Gyöngyi családjaikkal.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága testvértől és nagybácsitól, MOLNÁR DÁNIELTŐL, aki hosszas szenvedés után 81 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Húga Terike, István és Ancsa.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és keresztapától, MOLNÁR DÁNIELTŐL, aki hosszas szenvedés után 81 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Húga Anikó, sógora Gyula és keresztlánya Erika.

*

Még fáj, s talán örökre így marad, Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. A szeretet, mely szívünkben él, A síron túl is elkísér.” Már három éve nem vagy itt velünk, drága szerettünk, ID. LUKÁCS SÁNDOR (élt 70 évet, Biharfélegyháza). „Keressük minden nap, de nincs már sehol. Gondolatban mindig itt van valahol.” Szeretettel emlékezünk: felesége, gyermekei, veje, menye és imádott unokái: Szandika, Viktória, Gergő, Dávid és barátnője Anett.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, egyetlen gyermekre, IRÁZI MÁRTÁRA (szül. ÖRÖSI) halálának 2. évfordulóján. Küzdöttel, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él az, akit nagyon szerettek. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos férje Attila, leányai Beáta és Renáta, édesapja Sándor és anyósa Emilia.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, NAGY ELEMÉR 59 évesen elhunyt. Temetése 2019. június 13-án 14 órakor. Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él az, akit nagyon szerettek. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos felesége, lányai, vejei, unokái.

*

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedte, csak szívem súgta: Isten veletek! Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, nagytatától, MOLNÁR DÁNIELTŐL. Temetése pénteken, június 14-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Életet és kegyelmet szereztél számomra és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.” (Jób 10,12) RADOVICS IOSIF, URDA DUMITRU, POPOVICI FLOARE, MOLNÁR DÁNIEL, VIDICAN FLOAREA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.