Gyászhírek, 2019. július 31.

Gyászhírek, 2019. július 31.
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett, drága jó férjem, ŐSZ JÓZSEF hosszas betegség után 56 éves korában elhunyt. Istenem, de nehéz nélküled élni, az együtt eltöltött éveket nem lehet feledni. Hiányodat elviselni nagyon nehéz, örökké megtart a szívünkben az emlékezés. Mert feledni azt nem lehet, aki szeretve volt, és ő is szeretett. Temetése 2019. július 31-én, szerdán 15 órától a városi ravatalozóból. Gyászolja bánatos felesége, Inci, násszaszonya, Inci, lánya, Andrea, veje, Sanyika, unokája, Alex, valamint anyósa.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, KOMLÓSSY GYÖRGYI (szül. KOLONTÁRI) 76 éves korában július 20-án elhunyt. Megemlékezési szentmise lesz Veszprémben a római katolikus templomban, augusztus 3-án, temetése későbbi időpontban Budapesten. A Cziko és Suhayda család.

*

Soha el nem múló szeretettel és szívünk örök fájdalmával emlékezünk a drága jó Édesanyára, Anyósra, MIGNA ETELKÁRA (szül. PÉNZES) halálának 24. évfordulóján. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes! Szerettei: fia, Gyuri, leánya, Kati, menye, Icu, veje, Pali.

*

Drága az élet váltsága. (Zsolt. 49,9) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük KECSKÉS ILONA presbiter testvérünknek, BARABÁS ERIKÁNAK, ALEXNEK a szeretett férj, apa és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Adjon a jó Isten vigasztalást. Az őssi református gyülekezet, lelkészei, a presbitérium és a nőszövetség.

*

Őszinte részvétüket fejezzük ki a családnak KATONA GÁBOR, volt kollégánk elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Sigma-maşina Kft. munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk azokra a szomorú napokra, amikor édesapánk, az após, nagyapa, ID. FÖLDESI PÁL 37 éve, édesanyánk, FÖLDESI ROZÁLIA (szül. BUJDOSÓ) 29 éve, IFJ. FÖLDESI PÁL,
a testvér, nagybácsi, volt műhelyoktató-osztályfőnök, 2019. július 31-én hat hónapja megtértek Teremtő Urukhoz. Soha el nem múló szeretettel emlékezik Judit, Laci, Kató és Márta.

*

„Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és a vég.” (Jel. 22,13) SABĂU LUCREŢIA, DULCA HERMINA, PETRI ILONA, NAGY BORBÁLA. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.