Gyászhírek, 2019. július 30.

Gyászhírek, 2019. július 30.
„Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (János 8,12) Élő Urunk adjon vigasztalást GÁL KÁROLY, MUREŞAN SILVIA, PĂIUŞAN VICTORIA családtagjainak. Emlékük legyen áldott! Az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói.


Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett, drága, jó férjem, ŐSZ JÓZSEF hosszas betegség után 56 éves korában elhunyt. Istenem, de nehéz nélküled élni, az együtt eltöltött éveket nem lehet feledni. Hiányodat elviselni nagyon nehéz, örökké megtart a szívünkben az emlékezés. Mert feledni azt nem lehet, aki szeretve volt és ő is szeretett. Temetése 2019. július 31-én, szerdán 15 órától a városi ravatalozóból. Gyászolja bánatos felesége Inci, násszaszonya Inci, lánya Andrea, veje Sanyika, unokája Alex, valamint anyósa.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS FLORICA (szül. TRIPA) 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 30-án, kedden 11 órakor a nagyváradi Rulikowski temető Hasas kapolnájából lesz. Búcsúzik tőle Kristóf, Ili, Rózsika, Ica mama és Tibi.

*

Szeretettel emlékezünk KOMENDÁT JULIÁNNÁRA halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Betti és családja, Irénke és család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KECSKÉS ILONÁNAK, BARABÁS ERIKÁNAK és ALEXNEK a szeretett férj, apa és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Adjon az Isten vigasztalást! Násza id. Barabás János és neje Kicsi.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KECSKÉS ZSIGMOND türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 73. évében hazatért Megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2019. július 31-én 14 órakor veszünk végső búcsút a püspöki temető ravatalozójában. Emléke szívünkben él! Gyászolja szeretett felesége Ilonka, lánya Erika, imádott unokája Alex.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után KATONA GÁBOR (élt 62 évet, Bihar) elhunyt. Temetése július 30-án 14 órakor a bihari református kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagyamama, sógornő, OZSVÁTH KATALIN életének 86. évében elhunyt. Hamvainak elhelyezésére Nagyváradon, 2019. július 30-án 12 órakor kerül sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a 10 éve elhunyt férjre és édesapára, ORBÁN ATTILÁRA. „Az együtt töltött időt soha nem feledjük,/ Lélekben mindig itt leszel velünk.” Bánatos feleséged, két gyermeked, édesanyád és húgod családjaival.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KISS-KIRÁLY IMRE kollégánknak édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium vezetősége és tanári közössége.

*

„Közel van az Úr a megtört szívekhez és megsegíti a sebzett lelkeket.” (Zsolt 34,19) MOLDOVAN OLGA, CADAR VASILE, BORHA TEODOR, KINCSES PIROSKA, KECSKÉS ZSIGMOND, CRIŞAN MIHAI, PETRUS ILONA. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.