Gyászhírek, 2019. július 3.

Gyászhírek, 2019. július 3.
A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége, orvosai és teljes munkaközössége döbbenten értesültünk a mindannyiunk által tisztelt és nagyra becsült DR. TURUCZ MÁRIA érmihályfalvi háziorvos és önkormányzati képviselő korai haláláról. Őszinte részvetünk gyászoló családjának. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak kolléganőnk, DR. TURUCZ MÁRIA tragikus elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az érmihályfalvi RMDSZ választmánya.

*

Osztozunk a gyászoló család mély fájdalmában, amit a szeretett anya, feleség és rokon, DR. TURUCZ MÁRIA elvesztése okoz. Érmihályfalva Helyi Tanácsa és a Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

„Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (János 6,44) FOGARASI ILONA szeretteinek Isten kegyelme általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraira!

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk a PÁRIJEK mély fájdalmában (Palota) a szeretett édesanya elvesztésekor. A Tóth és Kiss család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nővér, nagynéni, ÖZV. SABĂU MARIA (szül. MANCZ) életének 77. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése július 3-án 14 órakor lesz a Rulikowski temetőben. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, ádesapára, apósra, nagyapára, VASS ANTALRA, aki 2 éve adta vissza lelkét teremtő Urának. Hiányodat nem enyhíti semmi sem, Emléked örökre szívünkben él. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk csendesen, zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, Áldja meg az Isten porladó testedet! Örökké sirató feleséged Ica, fiad Levente és családja, lányod Csilla és férje Csabi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki PARIJEK FERENCNEK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Igiena Szövetkezet közössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 9. évfordulóján KISS GYULÁRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Élettársad Noémi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, BARCSA GYULÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! „Isten őrködjön sírod felett!” Felesége Olgi, szerető fia Gyuszi, nővére Emmus és családja. A.B.F.R.Á.

*

Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, jó anya, anyós, nagymama és dédnagymama, aki mindannyiunkat megtanított erősnek és életvidámnak lenni, talán pont azért, hogy a nélküle eltöltendő éveinkben erőt tudjunk meríteni az ő tanításaiból, PARIJEK ZSUZSANNA életének 86. évében visszaadta lelkét az ő Teremtőjének. Temetése szerdán, 2019. július 3-án 16 órakor a palotai kápolnából. Drága gyermekei Feri és Miki.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk drága édesanyánktól, TÚRÓCZI ÉVÁTÓL, aki 88. életévében örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük július 5-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló lányai Ildi és Éva.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” DEMIAN DEMETER, SABĂU MARIA, PARIJEK SUSANA, ŞERBAN CORNELIA, LISENCU EVA, TURÓCZI ÉVA, FOGARASI ILONA. Őszinte részvétünk a gyászaoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.