Gyászhírek, 2019. július 26.

Akt.:
Gyászhírek, 2019. július 26.
„Óh Istenem az idő, hogy szalad, Ma még vagyunk, De mit hoz a holnap, nem tudhatjuk. Ami biztos, hogy majd találkozunk.” Az igazak emléke legyen áldott, az legyen az én szüleimé és testvéremé is. TANKÓ TAMÁS édesapámé, TANKÓ VIRÁG édesanyámé, TANKÓ JÁNOS testvéremé. Emlékeimben megmaradnak, amíg élek. Fiuk, Ferenc.

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég, csak egyet nem adhat, szerető édesapát”. Mély fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, SZÁSZ LÁSZLÓRA (volt kézilabdabíró), akit hat hónapja rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, de még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld, amelyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson drága szerettünk. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Megemlékező szentmise július 27-én 18 órakor lesz a váradszöllősi plébániatemplomban. Szeretettel gondol rá felesége, hálával emlékeznek fiai, László és Zoltán, testvére, András és családja, unokatestvére, Imre, Sándor, István és családjaik, egykori sporttanítványai, kollégái, Pavel Mercea, Jäger Karcsi, a valamikori szomszédok és a Vincés Nővérek.

*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 1 éve a szeretett feleség, édesanya és nagymama, NAGY MÁRIA itthagyott bennünket. Megemlékezés 28-án délelőtt a hegyközcsatári római katolikus templomban. A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, nagyapára, CASIBA IOSIFRA, halálának 22. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Casiba család és unokája.
*
Fájó szívvel emlékezem szeretett, drága fiamra, NAGY LAJOSRA (Biharpüspöki), aki július 30-án lesz két éve, hogy örökre elment Teremtőjéhez. Egy nyári napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam, álmomban keressen meg engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljem. Hadd legyen nekem ez a legszebb álom. Nagyon hiányzol drága gyermekem. Te a szívemben élsz mindörökké. Isten őrködjön nyugalmad, álmod és pihenésed felett. A te bánatos és szerető édesanyád és a család.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó, szeretett férjet, édesapát, apóst, nagyapát, SANYÓ LAJOST (Biharszentjános) 10 éve elrabolta a kegyetlen halál. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! Álmunkban keressen meg minket, még egyszer hadd lássuk, hadd öleljük őt még! Nem szólnánk róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak még egyszer lássuk drága édesapánkat! Hadd legyen nekünk ez a legszebb álmunk, súgd meg neki halkan, hogy nagyon szeretjük és minden nap várjuk! Örökre velünk maradsz! Szerető családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki VARGA ÁDÁM DOMINIK osztálytársunknak szeretett nagymamája elvesztése miatt. A Szacsvay Imre Általános Iskola III. J osztálya, szülői közössége és a tanító néni.
*
Szeretettel emlékezünk KOMENDÁT JULIÁNNÁRA halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Betti és családja, Irénke és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, LŐRINCZ JÁNOSRA, aki ma 1 hónapja itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott! Bánatos felesége Magdolna, lánya Judit, fiai Jancsi és Árpád, veje, menyei és unokája.
*
Ma 9 éve annak a fájdalmas napnak, amikor szerettünk, ONODI SÁNDOR (a Lemnul Szövetkezet karbantartó meștere) hosszú, fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen csendes, békés! Emlékét megőrizzük. Felesége és lányai családjaikkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, SZABÓ ENDRÉRE (Bors, élt 76 évet) halálának 9. évfordulóján és drága édesanyánkra, SZABÓ JULIANNÁRA (élt 85 évet) halálának 7. hónapján. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmomban keressen meg engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljem. Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak hadd lássam még egyszer anyukámat, apukámat! Hadd legyen nekem ez a legszebb álom, súgd meg nekik halkan, és minden nap várom. Nagyon hiányoztok Apu, Anyu! Emlékük legyen áldott! Nyugalmuk csendes! Bánatos családjuk.
*
Szomorú szívvel emlékezem feleségemre, LÉTAI ANGÉLA KATÓRA halálának 10. évfordulóján. Az évek múlnak, az emlékek élnek, míg élek e földön, őrzöm emléked. Pihenésed legyen csendes e néma hant alatt, emléked áldott mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Nyugodj békében! Bánatos férjed.
*
Bennem él a múlt és egy végtelen szeretet, Ami mindkettőnket örökre összekötöttek, Áldom az órákat, napokat, éveket, Ami számomra oly sok boldogságot jelentett. Hiányod nyomasztó és imádkozom érted, Nyugodj békében te csodálatos lélek! Köszönünk mindent, amit értünk tettél, És azt is, ahogyan bennünket szerettél. Múlhatatlan fájdalommal emlékezem felejthetetlen és pótolhatatlan feleségemre, KLAUSZ JULIÁNNÁRA, (CSINCSI), aki immár 6 éve eltávozott az élők sorából az örök mezőkre, itthagyva jóságos szeretetét, szerető családját és felejthetetlen mosolyát. Férje, Feri.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, LEMÉNYI ERZSÉBETRE (Biharszentjános) halálának 20. évfordulóján. Szívünkben őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében! Leánya, Erzsike, fia, Gyuszi, veje, Sanyi, menye, Lídia, unokái és dédunokái.
*
Szeretettel emlékezünk osztálytársunkra, OSZACZKY EMILIÁRA (BALOGH) halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A tanítóképző 1948-ban végzett tanulói.
*
Oly hirtelen elrabolt a halál, szívünkben örök fájdalmat hagytál. Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján GYURCAN JULIANARA (Biharvajda). Nyugodj békében! Családod, gyermekeid, Laura, Anita, Clélia, fiaid, Karcsika, Barna, Balázs, Szebike, vejeid, Józsi, Feri, Imre, drága unokáid, Álmos, Béczike, Dominic, Patrik, Johanna, unokatestvéred, Szerző Erzsébet.
*
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a mi drága tatánkra, VARGA ZOLTÁNRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodj békében! Feleséged és családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk DARÓCZI ETELKÁRA (szül. NAGY ETELKA) halálának 10. évfordulóján. Gyászolja férje, fiai és nevelt leánya.
*
Mély fájdalommal emlékezem drága férjemre, HORVÁTH PÉTERRE, aki 9 éve hagyott itt örökre. „Álmodj csendesen a csillagok között, kérjük a jó Istent, vigyázzon lelkére.” Nyugodj békében! Felesége, Marika, lánya, Kati, Pisti, unokája, Renáta és Marius.
*
„Újjászülettem Krisztusban, az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm Úr Jézus az öröklétet!” (Roma 10., 9-10) UNGUR SORIN VASILE, BOŢA NELU, TOMAŞCIUC MĂRIOARA, DAN MIRCEA, PILAT MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZABÓ ADORJÁN (Nagyvárad) életének 48. évében váratlanul elhunyt. Végső búcsút veszünk tőle 2019. július 29-én 15 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. A gyászoló család.