Gyászhírek, 2019. július 25.

Gyászhírek, 2019. július 25.
A gyászoló család közli a jóbarátokkal és ismerősökkel, hogy KOZMA WILLI, (volt angoltanár a nagyváradi 4-es számú líceumban és az egyetemen), elhunyt. A szép és szerető családja siratja, búcsúztatja július 26-án 12 órától Csíknagyboldogasszony egyházközségben, Károlyfalván, Hargita megyében. A Kozma család.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és apára, GERGELY LÁSZLÓRA (élt 58 évet), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Szívünkben őrizzük emlékét. Bánatos felesége, Erzsike és fia, Gergő.

 

*

„Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.” BÁLINT MIKLÓS Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

 

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZARKA EDITNEK és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Adjon az Isten vigasztalást. A Dr. Lajosi család.

 

*

Július 25-én 6 éve, hogy „Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt,/ Számunkra bánat és fájdalom maradt./ Nem tudott elbúcsúzni, nem volt ideje,/ A Jóisten hívta, el kellett mennie.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, BÓDI GIZELLÁRA (szül. Mester, 1945, Árpád), aki 68 éves korában eltávozott az élők sorából. Örökké bánatos férje, Sándor és rokonai.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a ma 11 éve elhunyt drága, jó gyermekre, testvérre, HÜVELYES EMESÉRE. „Mikor elmentél, kialudt egy csillag,/ Az angyalok a mennyországba hívtak./ De sajnos itt lent elvesztettünk téged,/ A legtisztább angyalát a földnek, s az égnek.” Őt soha el nem felejtő édesanyja, édesapja, testvérei, nagynénje és családja.

 

*

Szomorú 19 év telt el, amióta utolsó útjára kísértük a legdrágább feleséget, édesanyát és nagymamát, sógornőt és kedves szomszédot, KELEMEN ERZSIKÉT. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A család soha nem feled.