Gyászhírek, 2019. július 24.

Gyászhírek, 2019. július 24.
Szomorúan és mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk hogy BÁLINT MIKLÓS életének 93. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetésére július 25-én 13 órakor kerül sor a nagyváradi Rulikowski temetőben. Nyugodjon békében. Szívünkben élni fogsz. Szerető családja: felesége, Emma, lánya, Szarka Edit, veje, Árpád, unokái, Anita és Árpi.


Fájó szívvel búcsúzom volt osztálytársamtól, ERDEI FERENCTŐL, a Székelyhídi „Petőfi Sándor” Elméleti Líceum tanítójától, aki 42 éven át hűséggel szolgálta anyanyelvi oktatásunkat. Szakmai felkészültsége, tudása példaértékű marad számomra! Nyugodj békében, drága lélek! Pető Csilla, ny. tanfelügyelő.

*

A Nagyváradi „Iosif Vulcan” Tanítóképző 1977-ben végzett V. B osztályának öregdiákjai szomorúan búcsúznak társuktól, ERDEI FERENC tanítótól. Részvétünk a gyászoló családnak.

*

Szomorú szívvel és szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt SZABÓ MATILDRA. Megpihent szíved, szemed álomba merült, felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz, nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz. Az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő. Isten őrködjön pihenésed felett! Leánya Vivi, unokája Gergő.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. VARGA ERZSÉBET (szül. SZEGHALMI)
életének 71. évében hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2019. július 24-én 15 órától kísérjük a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle fia, Lajos, menye, Éva, unokái, Dávid és Ádám.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett anyatársamtól, ÖZV. VARGA ERZSÉBETTŐL (szül. SZEGHALMI). Nyugodjon békében! Nászasszonya, Éva.

*

Szomorúan emlékezem szeretett gyermekemre, HOMONNAI IRMÁRA, aki 11 éve egy nyári napon örökre itthagyott. Kedves arcát, mosolyát minden nap felidézem, a hiányod fájdalom. Minden másképp lenne, ha itt volnál velünk. Ha hozzánk szólnál, ha megkérdeznéd, Anya, mi fáj, csak azt felelném, hiányzol nagyon, de nagyon. Őrködj sírja felett, Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem. Nyugodjál békében! A család, és bánatos édesanyád.

*

„A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Roma 6,23) PĂRCĂLAB GHEORGHE, GHIB ROMUL, STOIKA NOE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,