Gyászhírek, 2019. július 19.

Gyászhírek, 2019. július 19.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a testvér, keresztapa, nagybácsi, ÚJVÁRY PÉTER PÁL (Bihardiószeg) elhunyt. Temetése július 20-án lesz a bihardiószegi római katólikus temetőben 14 órakor. Gyászoló testvéreid.

Már három éve, hogy a temető útját járjuk, de lelkünkben megnyugvást nem találunk. Fájdalommal emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, SZÁVÓ MÁRIÁRA halálának évfordulóján. Drága Máriám, próbálom betartani, sikertelenül, a halálod előtti napokban neked tett ígéretemet, amiben megfogadtattad velem, hogy próbáljak élni nélküled, tanácsod, hogy szeretnéd, folytassam nélküled az életem. Ami sajnos nem sikerül. Hiányod fájdalom, mit nehéz elviselni, hiszen minden rád emlékeztet. Emlékedet kegyelettel őrizzük. 2019 július 21-én a Bazilikában tartandó szentmisén imádkozunk csendes pihenésedért. Bánatos férje Laci és fia Lacika.

*
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága szerettünkre, FARKAS IMRÉRE (Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. „Nincs olyan nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Rögös volt az út, amely neked jutott. Küzdöttél bátran, de Isten szólított.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.
*
Mély megrendüléssel búcsúzunk kedves osztálytársnőnktől, SAS MARGITTÓL (TÜNDE). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Volt osztálytársaid.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága, jó öcsém, VIZKELETI JÓZSEF (a Teleprecizia volt tévészerelője) 70 éves korában Amerikában hosszantartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvait egy későbbi időpontban, a Rulikowski temetőben helyezzük örök nyugalomra. Szerető nővére, Borbála és családja.
*
Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak a rokononak, barátoknak, ismerősöknek, akik szerettünk, ERDEI FERENC (tanító, Székelyhíd) temetésén jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. Köszönettel a gyászoló család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZABÓ GYULA (szül. Érmihályfalván) 77 éves korában hirtelen elhunyt. Utolsó földi útjára július 18-án kísértük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak és azoknak is, akik gondolatban velünk voltak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolják fiai Gyuszi, Józsi, lánya Emese, menyei Camelia, Andi, veje Zsolt, unokái Gyuszika, Tomi, Gréti, Debi és Dávid.
*
„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földön.” SAMOILĂ ILEANA, KOVACS VALERIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, az „Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, TÓTH ARANKÁRA (Nagyszántó), aki 6 hónapja itthagyott bennünket. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.” Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk. Emlékezik szerető fia, menye és unokái.
*
Ezúton kérünk elnézést a gyászoló családtól, amiért sajnálatos módon a hirdetés kimaradt a július 17-i újságból. Az apróhirdetési osztály.
*
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÁRNOK SÁNDOR életének 70. évében elhunyt. Búcsúznak tőle leányai Éva és Erika, vejei Attila és Miki, unokája Roland.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egy vigasztaló szóval, virággal, részvétükkel mellettünk álltak szerettünk, TÁRNOK SÁNDOR utolsó földi útján. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, HERCEGH IMRÉRE halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Két lánya, veje és két unokája.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk és nagymamánk, SZABÓ MARGIT (szül. Pill Margit), életének 84. évében, 2019. július 7-én türelemmel viselt, hosszú szenvedés után távozott közülünk. Felejthetetlen halottunk hamvait 2019. július 23-án, 11:15 órakor, helyezzük örök nyugalomra a Budapesti, Megyeri úti temető ravatalozójából. Szívünkben örökké élni fogsz! Férje, Szabó János, leányai, Margaréta, Márta és családjaik.
*
Mély fájdalommal búcsúzom SZABÓ MARGIT anyatársamtól. Örökké szívemben maradsz. Nyugodj békében! Farkas Doina.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és édesanyára, nagyapára és nagymamára, KÖNYVES LAJOSRA, aki már 20 éve és KÖNYVES ERZSÉBETRE (Fugyitanya), aki 13 éve itt hagyott bennünket. Feledni nem tudjuk őket, emléküket megőrizzük. Emlékeznek reájuk lányaik, unokáik, dédunokáik, vejük és unokavejük.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, NAGY IMRÉRE, aki 6 hónapja búcsú nélkül elment. Istenem, de nehéz nélküled élni, Az együtt töltött éveket nem lehet feledni. Hiányodat elviselni nagyon nehéz, Örökké tart szívünkben az emlékezés. Mert feledni azt soha nem lehet, Aki szeretve volt, és ő is szeretett. Bánatos felesége Ica, fia Roli, menye Anita és drága unokája Yvett.
*
Felejthetetlen anyámra emlékezem, e szomorú napon, BIRÓ ERZSÉBETRE (szül. TARR ERZSÉBET, 1933-2007, Hegyközkovácsi), aki súlyos betegség után, tizenkét éve örökre megpihent. Emléked örök, lényed pótolhatatlan, nem léteznek szavak, amik kifejeznék óriási hiányodat. De hiszem, lélekben örökké mellettem vagy. Egy bátorító szó is boldoggá tenne, ha még egyszer hallhatnám hangodat. Mamikám, nyugodj békében! A boldog találkozás reményével, szerető lányod, Erzsike.
*
A 45. érettségi tatlálkozónk alkalmából szeretettel gondolunk egykori osztálytársainkra: AMBRUS JUTKA, JÁNOS IBOLYA, TOMORY PÉTER, VAJNA VILMOS. Nagy tisztelettel és hálával emlékezünk hajdanvolt tanárainkra: PIKÓ JÁNOS, SZÁMTARTÓ KORNÉLIA, TRÂMBITAŞ RODICA, PÉTER MÁRIA, KELLER IRÉN, VÖRÖSVÁRI ANTÓNIA, VÖRÖSVÁRI BÉLA, REVILÁK MÁRIA, KREINER MÁRTA, ROMÁN LÍVIA, BÁBÁN MAGDA, KŐVÁRI EMIL, SCHMIDT ROLAND, ZILAHI MARGIT.
Köszönjük, hogy személyes példájukon keresztül magasra tett mércével neveltek és tanítottak minket. Az Ady Endre Középiskola 1974-ben érettségizett IV.A matematika tagozatos osztálya.
*
Emlékezünk… szomorúan és a fájdalomtól megtörve, egykori legjobb barátunkra, KAKUCSI ISTVÁNRA (élt 41 évet, Nagyvárad), aki 10 évvel ezelőtt nagyon hirtelen és búcsú nélkül távozott az élők sorából. „Már csak egy emlék vagy, s ez oly nehéz… Hisz úgy fáj a szívünk, mert elmentél! Elhívtak tőlünk a mennyei fények, De mi még mindig visszavárnánk téged! Tudjuk jól! Nem jöhetsz.. .ezért könnyezünk… Fájó szívvel, gyertyalánggal rád emlékezünk!” Nyugodj békében drága Pityu! Barátaid: Deák Karcsi és Gyöngyi.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám, LADÁNYI LAJOS (élt 60 évet) tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése július 20-án, szombaton 14 órától a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Andrea és Irmus.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk unokatestvéremtől, LADÁNYI LAJOSTÓL. Emlékét örökre őrizzük. Halász Zoltán és családja.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a BARTA családnak a szeretett férj és édesapa, BARTA FERENC elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Volt munkatársai az Isoplus Románia Kft-től.
*
Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől, LADÁNYI LAJOSTÓL. Emléked örökre megmarad. Nyugodj békében! Kati és Inci.
*
Megtört szívvel búcsúzom drága keresztfiamtól, LADÁNYI LAJOSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Halász Gizella.
*
Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett testvértől, keresztapától, nagybácsitól, LADÁNYI LAJOSTÓL, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Testvére Jutka, keresztfia Attila és unokaöccse Norbert.
*
„Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára és dédnagyapára, BOZÓKI LÁSZLÓRA halálának 28. évfordulóján. Emlékét míg élünk, szívünkben őrizzük. Szerető családod.
*
Mély fájdalommal búcsúzom a szeretett unokatestvértől, LADÁNYI LAJOSTÓL. Emlékét örökre megőrizzük. Sanyi és Gergő.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS VALÉRIA, a feleség, anya, anyós és nagymama, 67 évesen 2019. július 17-én hirtelen elhunyt. Temetése 2019. július 19-én 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi temetőben. Örökké emlékezünk rá. A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk testvérünktől, nagybátyánktól, KISS FERENCTŐL. Nővére Erzsike és családja, bátyja Béni és családja.