Gyászhírek, 2019. július 12.

Gyászhírek, 2019. július 12.
Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, SZILÁGYI LORÁNDTÓL (élt 70 évet, a nagyváradi Înfrăţirea szerszámgépgyár és a Magyar Tudományos Akadémia volt munkatársa), aki rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2019. július 13-án, szombaton délelőtt 11 órától a Nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Nyugodj békében, drága lélek. Búcsúzik tőle felesége Szilágyi Enikő (született Miskolczy) családja és férje rokonsága.

Fájdalommal búcsúzunk SZILÁGYI LORÁNDTÓL, testvérem férjétől és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Návay László, Návay Márta és családjuk.
*
Fájdalommal búcsúzunk SZILÁGYI LORÁNDTÓL, vejünktől, és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Miskolczy Márta Mama és Miskolczy Lajos Papus.
*
Fájdalommal búcsúzunk SZILÁGYI LORÁNDTÓL, nagynéném férjétől és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Vámi-Návay Csongor, Vanda és Bence.
*
Szívünkben mély fájdalommal és szemünkben könnyekkel emlékezünk KOHR SÁNDORRA (Tarján) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké gyászoló felesége Elza, fia Zsolt, menye Mădălina.
*
Fájó szívvel emlékezünk ROSTÁS ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. „Évre év jön, az idő elrepül tova, de mi téged nem feledünk soha.” Bánatos édesanyja és testvérei családjaikkal.
*
Tíz év elmúltával, könnyes szemmel, és szívünkben mély fájdalommal emlékezünk TILGER ISTVÁNRA, aki 49 évesen New Jerseyben átlépett a végtelen messzeségbe. Hajnali madárdalban szól már csak hangod, szélben a simogatásod, s csillagfény lettél a sötétségben. Emléked örökké bennünk él, soha el nem feledünk. Rád emlékezik fájó szívű édesanyád, feleséged Ibolya és fiad Norbert.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk ROSTÁS ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. „Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt.” Aranka és Botond.
*
Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett LAZAR NICOLAE IOAN (MIKI) temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.
*
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sírjatok csendben, szívetekben élek.” CHIS FLOAREA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, BERECZKI MÁRTONRA halálának második évfordulóján. „A múltba visszanézve, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük emlékedet.” Bánatos felesége, két gyermeke és unokái.
*
Telnek a percek, az órák, a hónapok és az évek. Július 13-án már 16 éve, hogy a drága édesapa, nagyapa, após, férj, SZALAVETZ BÉLA itthagyott bennünket, szeretett családját. Most is elevenen átéljük életének utolsó perceit, amikor mint egy elalvó gyertyafény eltávozott az élők sorából. Ő volt az édesapák, és a férjek mintaképe, mindene a családja volt. Imádott bennünket, mindig megpróbált megadni mindent nekünk. Nyugodj békében, drága halottunk, szeretett feleséged mellett! Nagyon szeretünk és gyászolunk. Gyermekeid, menyed, vejed, unokáid.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 11. évfordulóján BALÁZS JÓZSEFRE (Hegyközszentmiklós – Biharszentjános). A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, Áldja meg az Isten porladó testedet! Bánatos családja.
*
„Ha emlegettek, köztetek leszek, Ha imádkoztok, veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Nagyon szomorú 18 év telt el, amióta a szeretett unokatestvér, BUKVAI NAGY ÁGNES tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Tubi.
*
Tizennyolc éve üres az otthon, 18 éve üres a szívünk, 18 éve már, hogy nem vagy velünk.” Szomorú szívvel emlékezünk a gyermekre, feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra és anyatársra, BUKVAI NAGY ÁGNESRE halálának évfordulóján. Emlékét míg élünk, szívünkben őrizzük. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, sógorra, nagybáttyra, KOTYESZ ZSOLTRA (Érkeserű), aki ma egy éve, 34 éves korában örökre itthagyott minket. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Hetek telnek, évek múlnak, fájdalmaink nem csitulnak. Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha el nem feledünk! Bánatos testvére Noémi, sógora László, unokahúga Noémi
*
Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, KOTYESZ ZSOLTRA (élt 34 évet, Érkeserű) halálának első évfordulóján. Egy nyári napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. Szelíd szemeidben a szeretet fénylett, olyan jó volt mindig látni téged. Istenem súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam, álmunkban keressen meg minket, még egyszer hadd lássuk, hadd öleljük. Nem szólnánk róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak hadd lássuk még egyszer drága fiúnkat. Hadd, legyen nekünk ez a legszebb álom, súgd meg neki Istenem, hogy mi minden nap várjuk! Nagyon hiányzol drága gyermekünk! Soha el nem múló fájdalommal őrizünk szívünkben drága gyermekünk! Vérző szívű édesapád és édesanyád.
*
Drága egyetlenünk, CSATÁRI ÉVIKE. „Az is álom volt, hogy éltél.” Huszonhat év távlatából más a valóság. Emlékekből élünk, lassan elfáradnak a szavak és a tettek, egyre inkább kívánjuk, hogy rövidüljön az a földi távolság, amely közelebb visz hozzád. Nagyon szeretünk. Anya és apa.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága Édesanyámra, az anyósra, nagymamára, HEBRISTEAN MÁRIÁRA (szül. Margittán) halálának 29. évfordulóján. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben Érted ég, Egy gyertya az asztalon Érted ég, S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged! Örökké bánatos lányod Klára, vejed István és unokád Tomi és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága testvéremre, IFJ. HEBRISTEAN LAJOSRA (szül. Margittán) halálának 33. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk! Tudjuk, hogy nem jössz, mégis mindig várunk. Semmi se a régi, a hiányod éget, Szeretnénk még egyszer megölelni Téged! Örökké bánatos testvéred Klára, sógorod István, Tomi és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága Édesapámra, az apósra, nagytatára, HEBRISTEAN LAJOSRA (szül. Margittán). Nincs nap, hogy ne jutnál eszünkbe, hiányodat nem pótolja semmi sem. Megállunk némán sírod mellett, örökké őrizzük emlékedet. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. A halál kitépett mellőlünk, hiányzol nagyon. Szívünkben itt vagy minden egyes napon. A fájdalmat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása$ Örökké bánatos lányod Klára, vejed István és unokád Tomi és családja.
*
Szeretettel, méltósággal és kegyelettel emlékezem nagyszántói drága barátaimra, akik ezen időszakban távoztak a mennybéli forgatókönyv alapján, az örök mezők békés birodalmába: MIHUCZ KÁROLYRA, aki egy éve, és RĂDULEAN KORNÉLRA, aki húsz éve hunyt el. Örök barátságunk jegyében, mély együttérzésem a hátramaradt családtagoknak. Szentmiklósi Zoltán.
*
Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, hogy július 9-én vettünk örök búcsút KOVÁCS MIHÁLYTÓL (élt 84 évet). Isten őrködjön pihenésén! Gyászolja felesége Kovács Olga, unokái Linda és Milán, rokonai, barátai, szomszédai.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, imádott nagyapára, SZAKÁCS ZSIGMONDRA (Érszalacs) távozásának második évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak napok, telhetnek évek, Megmarad szívünkben fájó emléked.” Nyugodjon békében! Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 17 éve elhunyt gyermekre, KÁDÁR TÍBORRA (élt 30 évet). Istenem súgd meg neki halkan, Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmomban keressen meg bennünket, Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem, Súgd meg neki halkan, mi minden nap várjuk, Üres az udvar, a ház, Hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt egy élet, csak az emlék maradt. Örök nyugalmat adjon Neki a jó Isten! Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk GABOSI ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. „Akinek valaha fontos voltál, azoknak fontos vagy ma is. Akik valaha szerettek, azok szeretnek ma is. Érezzük, hogy itt vagy és itt leszel a szívünkben örökre.” Szerető családod és unokáid, Andrea és Zsolt.
*
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, mamára, dédire, MOLNÁR IDÁRA, (Hegyközszentmiklós), aki egy éve távozott az élők sorából. „Úgy mentél el, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében!” Szerető, bánatos családja.0Hozzászólás

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

Még 1000 karakter

A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .