Gyászhírek, 2019. január 7.

Gyászhírek, 2019. január 7.
„Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUSZTAI JULIÁNA 58 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 7-én 14 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Gyászoló lányai Loredana és Beáta, vejei Teodor és Roland, unokái Francesca, Giulia és Felix.


Fájó szívvel búcsúzunk drága sógorunktól, özv. PUSZTAI JULIÁNÁTÓL. Míg éltél, nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk el. Özv. Nyisztor Mária és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága sógornőtől, özv. PUSZTAI JULIÁNÁTÓL (szül. BACSÓ JULIÁNA). Minden mulandó ezen a világon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök szeretet, emlékezet. Szeretett testvére Bacsó Péter, sógórnője Marika és keresztfia Lóránd.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága sógornőnktől, özv. PUSZTAI JULIÁNÁTÓL. Van olyan emlék, amely könnyeket ejt, és soha nem hagyja, hogy elfeledd. Özv. Sándor Irénke és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagynénéktől, özv. PUSZTAI JULIÁNÁTÓL. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké élni fog, kit igazán szeretnek. Bacsó Peti, Marcela, Petra és Danika.

*

Búcsút veszünk szeretett nagynénéktől, BORÓK ERZSÉBETTŐL, aki életének 89. évében elhunyt. Isten veled. Péter, Lucia és Geo.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, BORÓK ERZSÉBET életének 89. évében elhunyt. Temetése kedden, január 8-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott. Könnyes szemmel szerető fia Lacika.

*

Ma 10 éve, hogy hirtelen elhagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető apa, férj, nagyapa, NEMES KÁROLY (tervező gépészmérnök). Szívünkben őrizzük a jóságát, szeretetét, tisztességét, szakmai felkészültségét. Örök béke poraira. Fájó szívvel emlékezik rá egyetlen fia Karcsika és családja, a rokonok, kollégák, barátok és ismerősök.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 2 éve elhunyt szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, HOLHOS GYÖNGYIRE (a CFR Kórház volt asszisztense). Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

„Minden mulandó a földön, minden elvész valahova… Csak a szeretet suttogja: Soha-soha!” Hálás szívvel emlékezünk a szerető férjre, drága édesapára, nagyapára, apósra, KISS ÁRPÁDRA (Éradony) halálának negyedik évfordulóján. „Úgy volt Ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt Ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, Hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.” Nyugodj békében! Örök szeretettel felesége, leánya, veje, drága unokája.

*

Már 2 éve nélküled töltöttük a karácsonyt, szomorúan, vigasztalanul. Szeretett férjem, SZABÓ TIBOR (agrármérnök), sohasem felejtünk el! Az emléked örökké velünk van! Felesége, fia, menye és unokája.

*

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagytatára, az egy éve elhunyt HENDRIK ISTVÁNRA. „Haragod miatt napja életünknek, Menten elmúlik oly hirtelenséggel, Mint a mondott szót elragadja a szél. A mi napink, miket nekünk engedtél. Mintegy hetven esztendei idő; Hogyha több, tehát 80 esztendő. Elkél életünknek minden ékessége, Elmúlik mint az árnyék és az álom.”( 90. Zsoltár) Emléke legyen áldott!

*

Az idő múlik, de feledni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Fájó szívvel búcsúzom feleségemtől, LÉVAI MÁRIÁTÓL. Temetése hétfőn, január 7-én 11 órától a városi kápolnából. Nyugodj békében! Jancsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk LÉVAI MARIKÁTÓL. Bérmalánya Emese és családja, Csaba és családja, és Gabi.

*

Fájdalommal teli 8 év telt el, amióta a szeretett gyermek, testvér, sógornő, keresztanya KERECSENYI ZITA ANNA (élt 37 évet) örökre itt hagyott minket. Az életben nincs nagyobb fájdalom, mint elveszíteni egy drága gyermeket. Síró szemünkkel felnézünk az égre, ugye látod, gyászolunk örökre téged. Szíved megpihenni tért ott lent a mélyben, lelkedre angyalok vigyáznak az égben. Míg élünk, soha el nem feledünk! Anyu, Apu, Kinga, Marcel, Vivien és szerető családod.

*

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájdalmas egy év telt el, hogy az édesapa, nagyapa, após és apatárs, VASS JÁNOS (élt 72 évet) szíve megszűnt dobogni. Örök álma felett őrködjön a szeretet és hála. Szeretettel emlékezik reá leánya, két unokája, veje, anyatársa, apatársa.

*

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó gyermekre, testvérre, sógorra és keresztapára, Ft. VAS LÁSZLÓRA. halálának első évfordulóján. „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának.” (Pál. Róm. 14.7) Őrködj álma felett, Istenem, hogy nyugalmát ne zavarja semmi sem. Áldott legyen drága emléked. „Az élet hosszú, vagy rövid, Mit számít, öröklét ha vár, Lent búcsúzunk, de fent megint Találkozunk: Hol nincs halál.” Megemlékezés január 8-án a Szent József Római Katolikus templomban d.u. 16.30 órától. A bánatos család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk, ID. KÁDÁR KÁLMÁN temetésén részt vettek, vagy imádságaikban, gondolataikban bármilyen módon enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanyát, nagymamát, VÁNCZA ÉVÁT életének 62. évében rövid betegség után utolsó útjára kísérjük hétfőn, január 7-én a Rulikowski temetőben 12 órától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Gyászoló családja Angella, István, Dominik és Isabel.

*

„Szerettünkről tanuskodott a nap s a telehold és a Teremtő Úristen. Tőle forrásoztak a nemes erények szívünkben. Megmarad örökre tanítványai szívében. FODOR NICOLAE, PINTYÁK KATALIN, LUCUTA VICTOR, SINCA FLOARE, TAMASI MARGARETA, BIRÓ ANDRÁS, MADAR KATALIN, MILE COLOMAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, PINTYÁK KATALINTÓL (Fugyivásárhely), aki hosszantartó betegség után 79 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes Búcsúzik tőle szerető testvére Erzsike és családja.

*

„Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled!” Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, MADAR KATALIN (szül. VARGA) életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. január 9-én a biharpüspöki kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, MILE KÁLMÁN életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése január 8-án, kedden, du. 14 órától a fugyivásárhelyi kápolnából. Nyugodj békében! Gyászolja 2 lánya, 2 veje, 2 unokája és 3 dédunokája, 2 unokaveje.