Gyászhírek, 2019. január 4.

Gyászhírek, 2019. január 4.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Gyöngyikének szeretett férje elvesztése miatt érzett mély gyászában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, lelki erőt a fájdalomban a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkészi hivatala presbitériuma és gyülekezeti közössége.

„Ama nemes harczot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” ( 2 Tim. 4,7-8) Fájdalomtól megtört szívvel, de az Isten akaratában megnyugodva és elfogadva tudatjuk, hogy a szerető férj, legdrágább édesapa, nagyapa, testvér, id. MÉSZÁROS ANDRÁS január 2-án, 73 éves korában türelemmel viselt, nagyon hosszú betegség után, búcsú nélkül, csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 5-én 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Áldott legyen emléke! Gyászolja bánatos felesége és fia, menye és imádott unokái.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk kedves ismerősünktől, BALOG MÁRIÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Szilágyi család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki AUNER MÁRTÁNAK és családjának a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Lucskai István, Olimpia és családja.
*
Őszinte együttérzésemet fejezem ki AUNER MÁRTÁNAK és családjának a drága édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Botos Éva.
*
Őszinte részvétünket nyilvánítjuk kolléganőnknek, AUNER MÁRTÁNAK és családjának a hőn szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kollégái és munkatársai.
*
Mély együttérzésemet és őszinte részvétemet fejezem ki AUNER MÁRTÁNAK és családjának a szeretett édesanya és nagymama, SZOMMER ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott. Guias Ana-Maria.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett édesapámtól, TAKÁCS LÁSZLÓTÓL, aki életének 69. évében örökre megpihent. Temetése 2019. január 5-én, 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Szerető fia Levente.
*
Fájó szívvel búcsúzom volt férjemtől, TAKÁCS LÁSZLÓTÓL. Nyugodj békében. Tubi.
*
Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, a férj és apa, ROMAN GYÖRGY ISTVÁN temetésén részt vettek és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Örökké bánatos felesége Böske, lánya Magdi és veje Lucian.
*
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERDŐS ILONA (agrármérnök), a Nagyszalontai Mezőgazdasági Líceum egykori mérnök-tanára életének 86. és boldog hazásságának 30. évében, hosszú betegség után elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Temetése 2019. január 4-én, pénteken 13 órakor lesz Nagyszalontán, a köztemető ravatalozójától. Búcsúznak tőle szerető férje dr. Gulyás József, rokonai, volt kollégai, ismerősei.
*
„Isten vezéreljen a mennyeknek országába, nyugodj békében.” HANIZS JÓZSEF, SABĂU IOAN, MÉSZÁROS ANDRÁS, RUS ILEANA, CICORTAŞ AGNETA, TOIA ELISABETA, PETCA ILEANA, PLĂCINTAR MARIA, CÂMPEAN IOAN, HAJDU ATTILA, MEŞTER FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, SZŰCS ELEMÉR (Kisszántó) életének 89. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése szombaton 14 órakor a kisszántói kápolnából. Búcsúzik tőle felesége, fia, unokái és a kis dédunoka.
*
Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk SZŰCS ELEMÉRRE. Búcsúzik tőle Erzsike és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MÉSZÁROS ANDRÁS 73 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Gyászolja öccse Laci, sógornője Gyöngyi, keresztfia Laci és családja, unokahúga Brigitta és családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzik PĂTCAŞ ISTVÁNTÓL a Székely család.
*
„Ne sirasd a múlt eltűnését, Mind veled van, kit szerettél.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ÖZV. LUCSKAI ROZÁLIÁRA, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ LAJOSRA halálának 7. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott! A szerető család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezek drága férjemre SZÖLLŐSY LÁSZLÓRA, halálának 4. évfordulójára. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jő vissza soha. Várni valakit, aki nem jön vissza többé, az emlékét őrizni mindörökké.” Szerető felesége Irénke.
*
Fájó szívvel emlékezünk, hat hete elhunyt szerettünkre, ÖZV. NEMES IRÉNRE (szül. MÁRK, Bihar) „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, Míg élünk, őrizzük őket.” Áldott legyen emléke, pihenése csendes! Gyászoló családja.
*
Mély fájdalommal és könnyes szemmel tudatjuk, hogy drága testvérünk és nagybátyánk PĂTCAŞ ŞTEFAN életének 93. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken 2019. január 4-án 11 órakor a városi kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Húga Irénke, unokahúga Edit és a Szél család.
*
Szeretettel emlékezünk NAGY JENŐRE (Biharpüspöki). Te aki a csillagok útján jársz, Szerető szívvel emlékezünk reád. Nincs a napnak órája vagy perce, Hogy ne gondoljunk reád. Ezért nem kérünk cserébe semmi mást, csak: lelkeddel mindnyájunkat ölelj át. Szerető felesége, lánya, veje, unokája, unokamenye és dédunokája.
*
Fájó szívvel búcsúzunk az imádott férjtől, apától, tatától és dédtatától, SZŰCS IMRÉTŐL. „Úgy mentél el, csendben, szerényen, drága lelked nyugodjon békében!” Temetése 2019. január 5-én 13 órakor lesz a margittai református temetőben. Búcsúzik tőle szerető felesége, gyermekei, unokái, dédunokái, rokonai és barátai.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján ID. GYARMATI IMRÉRE. Ha emlegettek köztetek leszek, De fáj ha látom könnyeiteket. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok. Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes! Örökké bánatos felesége, menye és unokája.
*
Részvétünket fejezzük ki DR. GULÁYS JÓZSEFNEK, felesége ERDŐS ILONA elhunyta alkalmából. A Kerekes és Bordás család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre és édesapára, OPRE LAJOSRA halálának első évfordulóján. A bánat és fájdalom örökké megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Betti, Andrea és Bernadett.