Gyászhírek, 2019. január 3.

Gyászhírek, 2019. január 3.
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar) halálának 9. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.

Szeretettel és tisztelettel emlékezem édesanyámra, KEREZSI MARGITRA (Síter) halálának 12. évfordulóján. „Nem kérdi senki, mi fáj nekem, Jajom nem hallja senki sem. Sorsunk elszakított, minden emléke újra fáj, És hogy milyen fontos voltál nekem, Most érzem csak igazán.” Emlékedet örökké őrzi lányod Manyi, vejed és unokád.

*

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. JUHÁSZ JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerető családod, feleséged Ildikó, fiad Jancsi, menyed Inci, unokád Anett.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, nagyamama, dédi, anyós, KATONA JULIANNA (szül. BERBECAS) hosszú szenvedés után elhunyt. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó, nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján! Semmid sem fáj már.” Temetése szombaton, január 5-én 14 órától a köröstarjáni kápolnából. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

„Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál.” Fájdalmas egy év telt el, hogy drága fiam, a szerető férj, édesapa, testvér, FEKETE SÁNDOR szíve megszűnt dobogni. Örök álma felett őrködjön a szeretet és hála. Édesanyja Emilia, felesége Tünde, gyermekei Szabolcs és Evelin, testvére Emi.

*

Örökké tartó szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, ZSIGÓ ESZTERRE halálának 10. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, MIKLOSI ILONÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A lépcsőház lakói.

*

Szomorú szívvel emlékezünk unokaöcsénkre, unokatestvérünkre, FEKETE SÁNDORRA, aki már egy éve nincs közöttünk. „Aki szerettei szívében él, az nem halt meg, csak távol van.” Nagynénje Pipi, Gabi, nagybátyja Zoli, családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezem drága fiamra, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos), akinek jóságos szíve 2 éve megszűnt dobogni. „A halál nem jelent elmúlást és véget, szívemben örökké élni fog emléked. Őrködj álma felett, Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!” Vigasztalhatatlan édesanyja.

*

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt GERE MÁRIÁRA. Tudjuk, hogy nem jössz, mi mégis várunk, Mert nagyon fáj a szíve az egész családnak. Már fájdalom nélkül pihen a tested, Mi pedig örökké őrizzük emlékedet. Emléke legyen áldott! Férjed László, leányod Csilla és vejed Zoli.

*

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk szerettünkre, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos) halálának 2. évfordulóján. Itt állunk sírodnál, némán, csendesen, Ott pihensz, ahol nem fáj semmi sem. A halál nem jelent elmúlást és véget, Szívünkben örökké élni fog emléked. Őrködj álma felett, Istenem,
Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen! Testvére, sógora és családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, vőre, KOVÁCS GYULÁRA (Hodos) halálának 2. évfordulóján. Fájdalom költözött két éve szívünkbe, Nem múlik el soha, itt marad örökre! Addig vagy boldog, míg van, ki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed. Életünk egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, de mindvégig harcoltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan a te drága lényed. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged. Bánatos felesége Marika, fia Norbi, menye Bea, unokája Alexa és anyósa.

*

Fájó szívvel értesítem édesanyám, SABAU MARIA elhunytát. Temetése január 3-án, csütörtökön a városi kápolnából. 13 órakor. Gyászoló fia Sebi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára, SZÉL ERZSÉBETRE halálának 9. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Nyugodj békében. A gyászoló család.

*

Örök hálával és mély fájdalommal emlékezem rád drága, jó apucikám, ÁCS JÓZSEF születésed napján (január 2.) és halálod első évfordulóján (január 2.). Megfáradt lelked feladta a küzdelmet. Angyalok vigyázzák odafent léptedet. Nagyon nehéz nélküled élni, az együtt töltött éveket nem lehet feledni. Hiányod elviselni nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Ha teheted, gyere le hozzám néha, csak egy-egy álmot kérek, s értelmet nyer a napom ha láthatlak téged. Apucikám ha hallasz, látod hogy kereslek, tedd széppé az álmom és tudd, hogy nagyon szerettek. Nagyon nagy tisztelettel és fájdalommal emlékezem rád, a te anyucid, társad, aki örökké szeretni fog.

*

Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel emlékezünk drága, jó apucikánkra, ÁCS JÓZSEFRE születése napján (január 2.) és halálának első évfordulóján (január 2.). „A jók mennek el, s ránk száll az éj, Ők hagynak el, az álmunk örök. Ez nem tűnik fel míg együtt vagyunk, De a jók ünnepén találkozunk.” Ezzel a szép emlékedallal emlékeznek örökké tisztelő és nagyon szerető gyermekei Evelin és Jancsi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata és dédtata, id. KÁDÁR KÁLMÁN életének 87. évében örökre megpihent. Drága halottunk búcsúztatója január 3-án 14 órakor lesz a kügypusztai kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja: fia Kálmán, menye Marika, unokái Erika, Öcsi és családja.

*

„Mindenre van erőm, a Krisztusban aki engem megerősít” (Filippi 413) Őszinte részvétünket fejezzük ki a KÁDÁR családnak szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott. Hegedüs Ilona és fia, Maksai Árpád, Anca Tibor és családja.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki KÁDÁR KÁLMÁNNAK és családjának a szeretett édesapa, após, nagytata, id. KÁDÁR KÁLMÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Ifj. Pellei Gábor és felesége Noémi, nászasszonya Pellei Mária.

*

„Jóság, szeretet volt az életed, Gazdagabb lett az ég veled.” GHERMAN FLOARE, ONITA PETRU-IOAN, VARGA MARGARETA, MOGA FLORIANA, INDRIE GHEORGHE, BALOG MÁRIA, TOCAI DUMITRU, RUS ROZALIA-ILEANA, ERDŐS ILONA, BELE GHEORGHE, BOLOGAN ANA, SZOMMER ERZSÉBET, JURCA VASILE, BREJE FLOARE, TAKÁCS LÁSZLÓ, HORVÁTH-MESTER ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, dédnagymama, rokon, BALOG MÁRIA (ny. tanítónő) 87 éves korában rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtő Urának. Temetése pénteken, január 4-én lesz a nagyváradi Steinberger kápolnából 12 órakor. Búcsúznak tőle lányai Kati és Éva, unokái Attila, Emese, Andi és Dávid, dédunokái Barnabas, Bálint és Panka.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERDŐS ILONA (agrármérnök) a nagyszalontai Mezőgazdasági líceum egykori mérnök-tanára életének 86. és boldog házasságának 30. évében hosszú betegség után elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Temetése 2019. január 4-én, pénteken 13 órakor lesz Nagyszalontán a köztemető ravatalozójától. Búcsúznak tőle: szerető férje Dr. Gulyás József, rokonai, volt kollégái, ismerősei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LEVENTÉNEK szeretett édesapja, TAKÁCS LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kati és Viorel.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 3 éve elhunyt szeretett gyermekre, férjre, édesapára, testvérre, sógorra és jóbarátra. HOFFMAN RICHÁRD-ROLANDRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.