Gyászhírek, 2019. január 28.

Gyászhírek, 2019. január 28.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik NAGY IMRE temetésén részt vettek és fájdalmunkat virágaikkal, együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek. A bánatos, gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, ifj. SIMON SÁNDORTÓL, aki 56 éves korában hirtelen és csendesen elhunyt. Emléke örökké szívünkben él. Gyászolja szerető édesapja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága testvérünktől, ifj. SIMON SÁNDORTÓL. „A búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.” Emlékét szívünkben őrizzük. Bánatos testvérei Emma és Enikő.

*

Megtört szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, ifj. SIMON SÁNDORTÓL, aki 56 éves korában hirtelen elhunyt. Emléke szívünkben örökké élni fog. Unokahúgai Camelia és Anita és annak barátja Remus.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ifj. SIMON SÁNDORTÓL, aki hirtelen távozott közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében. Gyászolja keresztlánya Manuela, annak férje Csaba, két leánygyermekük Kiara és Amira, illetve sógorai János és Gyula.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy BEREANU O. SEBASTIAN (élt 46 évet) súlyos betegségben elhunyt. Búcsúzik tőle keresztapja Puiu, Maria és unokaöccse Ovi.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk BEREANU O. SEBASTIANTÓL (élt 46 évet). Unokatestvére és családja, Adrian, Adriana és Davis Milánóból.

*

Mély fájdalommal búcsúzom volt főnöknőmtől, LUPAU TÜNDIKÉTŐL. Röte László és családja.

*

Lassan megyek, halkan lépek, S egyszer csak odaérek. Megérkezem arra a helyre, Hová a legjobb Édesapa van temetve. Szemembe könnyek, csak állok, Mert bánatomra vigaszt sehol sem találok. A hideg sírkövet kezemmel megsimogatom, Ez az mit tehetek, hisz nem szól már, hiába akarom. Hűvös szellő lágyan simogatja arcom, Ilyenkor tudom Ő van ott, hogy megvigasztaljon. A virágot a sírjára teszem, És elmondom, hogy ugyanúgy szeretem. Bár már nem mesél, nem mondja, hogy szeret, Csak a szél fúj és könnyem lepereg. Aztán lassan búcsút veszek: „Apa mindig szeretlek!” Nevenapján fájó szívvel emlékezünk BOROS KÁROLYRA (paptamási lakos), akit már 7. éve, hogy nem köszönthetünk. Nagyon hiányzol! Lánya Irma, veje és két unokája.

*

„Tudom, hogy a tavasz nem tart örökké, Hogy elmúlnak mind a derűs napok, Hogy a dal a tavasz idehagynak, És ősz fejemmel magam maradok.” (Kaffka Margit) Nagyon szomorú 13 év telt el, amióta szeretett férjem, STETTNER ISTVÁN örökre eltávozott. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Az örök feltámadás reményében emlékezik bánatos feleséged Évi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, NAGY MÁRIÁRA (szül. MÉSZÁROS, Síter) aki 6 hónapja (július 26-án) örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja, férje Lajos, fia Béla, menye Veronica, unokái Ákos és Andrei.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, KAZATSAY ANNA elhunyta alkalmából. Varga Erzsébet.

*

„Hogy milyen volt? Különb mint a többi, Százszor is ezerszer is, és mennyi jót tudott volna tenni. Az ég is csak az ilyet szereti!” Tizenhárom éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett nagybácsi, STETTNER ISTVÁN örökre megpihent. Nyugodj békében drága lélek! Szeretettel emlékezik reá unokahúga Ági és annak családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TISZAY MÁRTÁRA, aki 9 éve búcsú nélkül hagyott itt minket. „Ma is, mint oly sokszor, rád emlékezem, Régi idők fénye itt ragyog szívemben. Nem feledlek soha, amíg szívem dobban, Velem voltál jóban és rosszban.” Örökké bánatos lányod Erika, vejed Zsolt és annak családja és unokád Áron.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GERE JÓZSEF kollégánknak szeretett édesanyja, GERE ANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Melletted vagyunk és osztozunk gyászotokban! Nyugodjon békében Édesanyád, pihenése legyen áldott! A Vest Euro Marketing Kft. munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a bánatos édesanyának szeretett gyermeke, LUPÓ EMILIA (TÜNDE) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Búcsúzik tőle szomszédja Fejes Ferenc és családja, Tókos Fejes Béla és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra, IFJ. B. SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd) halálának 7. évfordulóján. „A temetőbe sétálva, könnyes szemekkel, Egy sírnál megállunk, fájó szívvel. Porszem az élet, mit elfúj a szél, De a szívünkben a szeretet örökké él. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Őt soha el nem felejtő szülei, húga, sógora és keresztlányai.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett testvérem, FURKA ALEXANDRU (JANI) 69 évesen hosszú szenvedés után végleg megpihent. Emlékét örökre őrzöm szívemben. Nyugodjon békében! Nehéz szívvel búcsúzik tőle bánatos nővére Irma.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, FURKÓ ALEXANDRUTÓL (JANI), aki 69 évesen hosszú szenvedés után megpihent. Áldott legyen emléke! Gyászolja bátyja Jóska és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyámtól, FURKA ALEXANDRUTÓL (JANI), aki 69 évesen hosszú szenvedés után végleg megpihent. Nyugodjon békében! Gyászolja unokaöccse Fehér László és családja Magyarországról és Fehér Csaba és családja.

*

Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy testvérem, FURKA ALEXANDRU (JANI) a Munkaszövetkezet volt dolgozója hosszú szenvedés után 69 évesen elhunyt. Temetése 29-én a városi kápolnából 13 órától. Nyugodj békében drága testvérem. Béke poraira. Gyászolja őt húga Jutka, unokaöccsei Ferike és Sanyika családjukkal, és a Silaghi család.

*

Osztozunk a Teodorescu család fájdalmában ezekben a szomorú pillanatokban, mikor elbúcsúznak a szeretett édesapától és apóstól, ZETYIK RUDOLTÓL. Őszinte részvétünk. A Faff és Manolescu családok.

*

„Áldozatos életéért legyen jutalma az örök boldogság!” LUPO TÜNDE, HAVANETI CAROL, FILEP JÁNOS, ANDRONIC REGHINA, ERDEI KÁLMÁN, JURCA COSTICA, RAPERT ROZÁLIA, NAGY JÁNOS, ROSUS MAGDALENA-MARTA, AMARIE VASILE, LAZAR VASILE, FACSAR GÉZA, DAMIAN DORIN, BIRI ERZSÉBET, FOIUTIU VERONICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, nagymama, anyós, RAPERT ROZÁLIA (szül. FODOR) életének 85. évében hosszantartó, türelemmel viselt, súlyos betegség után folyó év január 25-én elhunyt. Temetése folyó é1v január 29-én délelőtt 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják férje, lányai, vejei, unokája és férje.

*

Szomorú szívvel és szeretettel emlékezünk a 6 hete elhunyt CIOBOTEA BEÁTÁRA. Megpihent szíved, szemed álomba merült, felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz. Az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő. Emléke legyen áldott, Isten őrködjön pihenése felett! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy drága élettársam BIRI ERZSÉBET e hó 27-én elhunyt. Temetése 29-én 1 órakor a püspöki ravatalozóból. Élettársa Jóska.

*

Mély megrendüléssel és fájdalommal veszünk búcsút a szeretett BIRI ERZSÉBETTŐL. Nyugodjon békében! Ifjabb Kovács József és családja.