Gyászhírek, 2019. január 25.

Gyászhírek, 2019. január 25.
Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY GÁSPÁRRA halálának 9. évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerető családja.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, SÜTŐ ERZSÉBETRE (Érmihályfalva), aki ma 17 éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét örökre szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek rá őt soha el nem feledő férje Zoli és fia, Zolika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szomszédasszonyunktól, Etelca Toadertől. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Szomszédai a B2-es tömbházból.

*

BIVOLARU ERZSÉBET szeretteinek Krisztus feltámadása általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. Béke poraira! „Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál” (Lukács 12,37a)

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, SZEGEDI JOLÁNRA (Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Nyugodj békében! Fia Laci és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk NEMES KLÁRÁRA, aki hat hete távozott szerettei közül. „Ha emlegettek, köztetek leszek,/ De fáj, ha látom könnyeiteket./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok.” Anyósa Julianna, Tünde és családja.

*

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,/ Szerető jóságod nem tudjuk feledni./ Mert elfelejteni téged soha nem lehet,/ Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.” Szívünk minden melegével emlékezünk NEMES KLÁRÁRA, aki hat hete tért meg Teremtőjéhez. Férje József, gyermekei Tímea és Szabolcs, veje Gergő.

*

Fájó szívvel emlékezünk január 27-én a szeretett testvérre, VANCEA PALIRA halálának 7. évfordulóján, aki 47 évesen hagyott itt bennünket. Ugyanolyan fájó szívvel és hálával emlékezünk drága szüleimre, DALANI PIROSKÁRA és DALANI JÁNOSRA, akik 4 hónapja örökre megpihentek. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Soha el nem felejtünk benneteket! Igna Éva és családja.

*

Tied a csend, a nyugalom,/ Miénk a könny, a fájdalom./ Akartunk mi annyi jót és szépet,/ De a sors életünkben,/ Mindent összetépett. ÚJLAKI ERZSÉBETRE emlékezik lánya és férje.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára és nagymamára, FARKAS ARANKÁRA, aki ma 3 éve távozott közülünk. Soha nem felejtünk! Bánatos családja.

*

Nincs olyan nap, hogy ne jutna eszünkbe,/ Olyankor könny szökik a szemünkbe. Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédmamára, FORGÓ CECILIÁRA (élt 97 évet, Erdőgyarak), akinek jóságos szíve 5 éve megpihent örökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!Lányai, veje, unokái és dédunokái.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Nyolc éve, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyósunk, KECZE ZSUZSÁNNA (HAMZA) elhunyt. A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincsen már./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Szívünkben örökké megmarad emléked./ Érted hulló könyeink soha el nem múlnak,/ A jó Isten adjon örök nyugalmat! Gyászolják lányai Móni és Annamária, vejei Gyuszi és István, fia Csabi, menye Erika, unokái Lucas, Alexa, Robika, Dávidka.

*

Soha el nem múló szeretettel ermlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, ID. HALÁSZ SÁNDORRA (szül. Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. Kit szívünkben őrzünk, Nem hal meg soha./ Kit lelkünkkel látunk,/ Nem hagy el soha./ Az élet elmúlik, de az/ Emlékek élnek,/S amíg mi élünk, őrizzük őket. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, GERE ANNA elköltözött az örök hazába. Temetése január 25-én 14 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hete elhunyt NEMES KLÁRA IBOLYÁRA (élt 45 évet). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/ Sírodra szálljon áldás és nyugalom./ Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett!/ Emléked örökre itt marad közöttünk./ Nyugodj békében!” Emlékét őrzi a Kulcsár család: Irénke (Dada), Elek, Hanga és a kicsi Zsófia.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, KIRI SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Áldott legyen drága emléke, mely szívünkben örökké él! Bánatos családja.
*

Fájdalommal a szívünkben telt el öt év amióta elveszítettük drága leányunkat, HARCOTA ÉVA-ELENÁT (szül. VARGA) itthagyva két gyermekét! Pihenj csendesen, te drága lélek! Bánatos szüleid, nővéred és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, ELEK TERÉZRE (Varga, Szentimre) halálának 10. évfordulóján, valamint ELEK JÓZSEFRE, halálának 3. évfordulóján. Emléküket szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos leányuk, fiuk, vejük és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 3 éve elhunyt apára, apósra, nagytatára és dédtatára, PAPP FERENCZRE (Biharpüspöki). A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, TÓTH ATTILÁRA, akinek szerető szíve 51 éves korában, 5 hosszú hónap szenvedés után ma 6 hete megszűnt dobogni. Szívünkben mindig élni fogsz. A te örökké gyászoló, bánatos családod.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és dédapára, VOLONCS MIHÁLYRA halálának 9. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása! Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, MÉHES CSONGORRA (Bihar), akinek mosolygós arcát már 16 éve nem láthatjuk. Megpihent szíved, szemed álomba merült, felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz. Az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhülést a múló idő. Örökké bánatos szüleid, testvéred Árminka és a gyászoló család.

*

Már hatodik éve annak a szomorú napnak, amikor óvó, védő, földi gondoskodásod megszűnt. De mi tudjuk és érezzük is, hogy fentről, az égből, a mennyből is vigyázol ránk, te drága édesanya, anyós és nagymama, KULCSÁR MÁRIA, akit mi örökké szeretünk és szívünkben őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében. Szerető lányod Otilia, unokáid Rebeka, Timi és vejed Romi.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Végtelen szeretettel és hálával gondolunk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, KULCSÁR MÁRIÁRA halálának 6. évfordulóján. „Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Emléke legyen áldott, Isten őrködjön pihenése felett. Örökké bánatos férjed, fiad István, unokád Istvánka, menyed Éva és Zsófi, Józsi.

*

Hálás szívvel, örök szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, PÓLÁSZ JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. „Síró szemünkkel felnézünk az égre, ugye látod, gyászolunk örökre téged. Az élet hosszú, vagy rövid, mit számít öröklét ha vár, lent búcsúzunk, de fent megint találkozunk hol nincs halál. Nyugodj békében. Szerető családod Olgi, Edina, Dávid.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk, STRAFF MIHÁLYRA (szül. BORSZÉK) halálának 5. évfordulóján. Megemlékező gyászmisére 2019. február 28-án, délután 18 órától kerül sor a Szent László római katolikus templomban. Emlékét örökké megőrizzük. Székely Sándor és családja.

*

„És én örök életet adok nekik és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (Ján. 10,28) Kegyelettel emlékezünk halálának második évfordulóján szerettünkre, KORDA MIHÁLYRA. Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, férj, édesapa, nagyapa, GRUNSPERGER GYULA folyó év január 24-én 61 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 27-én, vasárnap a mezőtelegdi római katolikus kápolnában 13 órakor lesz. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a legjobb baráttól, szomszédtól, GRUNSPERGER GYUSZITÓL Tresser és családja.

*

„Szentjeidhez vígy fel égbe az örök dicsőségbe!” KAZATSAY ANNA, ÉLES ATTILA-SÁNDOR, KINCSES LAJOS, BOTIU IOAN, PURDEA ECATERINA, ANICHITOAIEI ANA, TOADER ETELCA, DEMIAN VOICA, CIORDAS VIOREL-CRACIUN, CRET ELISABETA, OROS AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, SZÁSZ KÁROLY 74 éves korában csendesen megpihent. Temetése pénteken, január 25-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Három hónapja, hogy itthagyott bennünket október 24-én GÁSPÁR GIZI. Hiába borul rád a temető csendje,/ szívünkben élni fogsz mindörökre.” Bánatos férje Zoli és családja.

Címkék: ,