Gyászhírek, 2019. január 23.

Gyászhírek, 2019. január 23.
Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd, életének 89. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 2019.01.25-én lesz 12 órakor a Városi Kápolnában. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.

Ma 6 hete, hogy hirtelen elhagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető feleség, anya, anyós, nagymama, GUI MARGARETA (szül. BENCZIK). Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta: Isten veletek! Lecsukódott a szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat. Gyászolja: férje Sándor, lánya Mónika, veje Paul, unokái Eric és Carla.
*
Nagyon akartam élni még, Érezni szívetek melegét. Nem adta meg a sors nekem, Elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem, Őrizzétek szívetekben emlékem.” Mérhetetlen nagy fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, após, nagyapa, NAGY IMRE rövid szenvedés után 68 éves korában itthagyott bennünket. Temetése 2019. január 25-én 13 órakor a városi ravatalozóból. „Te voltál az életünk, reményünk, az álmunk, / Te voltál minden biztonságunk. / Amíg élünk, örökké emlegetünk, / Hiányzol nagyon, soha, soha nem feledünk.” Búcsúzik tőle összetört szívű felesége Ica, fia Roli, menye Anita és imádott unokája Ivett.
*
Búcsúzunk halottunktól, MOZSIK ALBERTTŐL. Temetése 2019. január 23-án 11 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legszomorúbb napra, amikor elveszítettük, ID. KRIZSÁN JÁNOST (Hegyközszentmiklós). Nyugodjon békében! Halálának 10. évfordulója alkalmából emlékezik rá felesége, menye és családja, unokája és barátnője, valamint násza és nászasszonya.
*
„Álmaid a mennyben legyenek csendesek, A Jóisten őrködjön pihenésed felett! Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag!” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, KUN-BOROS VILMÁRA (szül. NAGY, Bihar), aki egy éve örökre itthagyott bennünket. Bánatos férje József, fia Laci és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, nagymama, dédmama, KAZATSAY ANNA (a verselő Anna néni) életének 98. évében január 21-én sok szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. január 25-én 13 órakor római katolikus szertartás szerint a Steinberger kápolnából. A Kazatsay család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, nagymamára, testvérre, SZABÓ ROZÁLIA LIÁRA (bútortervező mérnök), aki 2 éve 54 évesen hagyott itt minket. Az évek múlnak, az emlékek élnek, míg élünk e földön, őrizzük emléked. Szívünkben a helyed nem pótolja semmi, soha nem fogunk elfeledni. Nyugodj békében. Bánatos családja.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem,CZIRJÁK MÁRIA 65 éves korában a messzi távolban hirtelen elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. A bánatos család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, GULYÁS IMRE életének 80. évében csendesen elhunyt. Temetése szerdán, január 23-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik felesége, gyermekei családjaikkal.
*
„Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj velünk.” FAZEKAS MIHAI, TOIE TRAIAN, CSÁKI GYULA, SZÁSZ KÁROLY, CHIS TEODOR, BIVOLARU ERZSÉBET KLÁRA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,