Gyászhírek, 2019. január 18.

Gyászhírek, 2019. január 18.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a 7 éve elhunyt szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, GUBA ERZSéBETRE, valamint GUBA JÓZSEFRE, (Székelyhíd), az édesapára, aki december 21-én volt 50 éve, hogy itthagyott bennünket. Hiába borul rájuk a temető csendje, szívünkben élni fognak mindörökre. A bánatos család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSER ÉVA-MÁRIA, (szül. LENGYEL ÉVA-MÁRIA) 2018. dec. 30-án, 81 évesen türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Drága halottunkat 2019. január 19-én 14 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család.
*
Hálás szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános) halálának 9. évfordulóján. „Te, aki a csillagok útján jársz, Szerető szívvel emlékezünk reád, Nincs a napnak órája vagy perce, Hogy ne gondoljunk reád. Ezért nem kérünk cserébe semmi mást, csak: lelkeddel mindnyájunkat ölelj át.” Szerető felesége Kati, fia Janika, leánya Kati és férje István.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama, AUNER ROZÁLIA 2019. január 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, január 18-án 13 órától a margittai temető református kápolnájából. Vigasztalhatatlan férje, fia, menye és unokája.
*
Öt éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett feleség, édesanya, LUKÁCS ANNA-MÁRIA. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott! Férje Laci, lánya Ludovika.
*
Fájó szívvel emlékezünk nagymamánkra, MATÓK MARGITRA (Biharfélegyháza) halálának 30. évfordulóján. „Nem múlnak el ők kik a szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok évek.” Drága mama soha nem feledünk! Unokái Babu és Sanyi, Ica és Pista.
*
Szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre. sógornőre. nagynénire, RÁCZ OLGA ÉVÁRA (Bors) halálának második évfordulóján. Amíg élünk, te is élsz velünk, a szívünkben örökké létezel, emléked soha el nem halványuló fényként él bennünk. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek, csendesek. A jó Isten örködjön pihenésed felett.” Örökké bánatos szülei, testvére, sógora és két unokhúga.
*
Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, menyre, RÁCZ OLGA ÉVÁRA (Bors) halálának második évfordulóján. Összetört szívünkben drága emléke örökké élni fog. Pihenése legyen csendes. „A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincsen már, Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben örökké megmarad emléked. Érted hulló könnyeink soha el nem múlnak, A jó Isten adjon örök nyugalmat.” Emlékét őrzi bánatos férje Lali, leánya Evelin, veje Tomi és anyósa.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, SZIKSZAI ISTVÁNRA halálának 14. évfordulóján. Bánatos felesége, két fia és unokája.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a férjtől, apától, nagypapától, TÁRNOK SÁNDOR JÓZSEFTŐL (Mezőtelegd), aki 76 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, 18-án 13 órakor a mezőtelegdi kápolnaból. Emlékét örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle felesége Ica, lányai Melinda és férje Feri, Zsuzsa és férje Nelu, unokái Orsolya és férje Dani, Norbert és András.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől, FARKAS MAGDUSTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Dezső Kati és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki testvérünknek és családjának, szeretett felesége, FARKAS MAGDOLNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Id. Farkas Lajos és neje és családtagjai.
*
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak Nt. ÁBRÁM TIBOR volt biharpüspöki református lelkipásztor elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Aki hisz én bennem, ha. meghal is él.” (János 11:25) A biharpüspöki református egyházközség lelkipásztora és a presbitériuma.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a 22 éve elhunyt drága halottunkra, MÁJER GÁBORRA (Szalacs). „Minden múlandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Örökre bánatos családja.
*
„Ó, nem akarni mást, mint jósága küldöttének lenni.” (B.W.) SZÍJÁRTÓ MAGDOLNA IRÉN, ROCSIN ALEXANDRU, VALERIU MIRCEA, HUS TRAIAN, MASCAŞ FLOAREA, MUDURA AUREL, MOLDOVAN LIVIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, nagymama, FARKAS JULIANNA 77 éves korában csendesen megpihent. Temetése január 19-én 2 órától a száldobágyi kápolnából. Örökké bánatos férje Sándor, lánya Babi, unokája Melinda és férje István.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, FARKAS JULIANNÁTÓL. Ildikó, Szilárd és felesége Kati.
*
Egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég, Egy fénykép, mely őrzi emléked, S egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, TÓTH ARANKÁTÓL (szül. MIHUCZ, Nagyszántó). Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk. Megtört szívű fia Tibi, menye Andrea, unokái Tibike és Antónia.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szerető nagynénémtől, TÓTH ARANKÁTÓL (szül. MIHUCZ, Nagyszántó). Temetése pénteken 15 órakor lesz a nagyszántói kápolnából. Mester Judit és a család.
*
Fájó szívvel emlékezünk NAGY GÁBORRA (31.) és NAGY ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján (Diószeg). Emlékeznek fiaik Gabi és Laci családjaikkal.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársnőnknek, KURTH-VARSOCZKY RÉKÁNAK szeretett nagyapja elvesztése miatt. Az Ady Endre Elméleti Líceum IX. D osztálya.
*
Szívünkben mélységes fájdalommal közöljük, hogy a hűn szeretett drága édesanya, anyós, rokon, ERCSEI ÉVA ESZTERA szíve hosszú betegeskedés után, életének 79. évében megszűnt dobogni. Temetése január 19-én 14 órakor a biharvajdai kápolnából lesz. Bánatos, gyászoló lánya, veje és rokonsága.
*
Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy a szeretett sógornő, AUNER ROZÁLIA eltávozott az élők sorából. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Osztozom drága testvérem és családja fájdalmában. Auner Mihály és családja.
*
Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy a szeretett gyermek, testvér, nagynéni és keresztanya, AUNER ROZÁLIA örökre eltávozott közülünk, elviselhetetlen űrt hagyva maga után. Leírhatatlan fájdalommal búcsúzik tőle édesanyja, testvére, keresztlánya és annak családja, Mellen Zsuzsanna és József, Szűcs Mónika és családja.
*
Megrendülten értesültünk róla, hogy a szeretett testvér, nagynéni, AUNER ROZÁLIA eltávozott az élők sorából. Pihenése legyen áldott, emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk tőle. Szerető testvére, sógora és családjuk, Balogh Irén és Pál, Erzsike, Palika, Levente és családjaik.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és apósra, MÁRTON DÁVIDRA, aki 15 éve távozott közülünk. Emlékét örökre szívünkben megőrizzük. A bánatos család.
*
Mély megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva értesültünk róla, hogy szeretett sógornőnk, AUNER ROZÁLIA megtért Teremtőjéhez. Mosolygós arcocskája most is előttünk van. Emlékét örökre őrizzük szívünkben. Nehéz szívvel búcsúznak tőle sógornői és családjaik Váradról és Görögországból, Éva, Ilon, Ilonka és családja.