Gyászhírek, 2019. január 16.

Gyászhírek, 2019. január 16.
A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, egykori aligazgatónk, Lajcsák József tanár, elvesztése miatt érzett bánatában.


Őszinte részvétünket fejezzük ki Varsoczky Ildikó kolléganőnknek és csaladjának szeretett édesapja elvesztése miatti gyászában. Az Ady Endre Elméleti Líceum közössége.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik részt vettek drága halottunk, BERECZKI KÁLMÁN temetésén, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni próbálták. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, komától, PÁNTIS JÁNOSTÓL, aki 68 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Szívünkben örökké élni fog. Keresztfia Józsi, komaasszonya Éva és a Szabó család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Tunyogi Katalin tanító néninek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szacsvay Imre Általános Iskola II.B osztály tanulói.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Tunyogi Katalinnak, szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Vindis család.

*

Fájó szívvel búcsúzom a legkedvesebb volt szomszédasszonyomtól, NAGY MARIKÁTÓL. Míg élek, soha nem felejtem közös emlékeinket. Nyugodjon békében. Ilonka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. PAPP GYÖRGYRE (Hegyközpályi) valamint a drága, jó édesanyára, anyára, nagymamára, dédnagymamára, PAPP VERONIKÁRA (szül. Csiki), akik 27 éve hagytak itt örökre bennünket. „Ezen a napon minden más,/ Újra mélyen érint meg a gyász,/ Nincsenek már velünk együtt, kiket oly nagyon szerettünk,/ De lélekben mindig együtt lehetünk,/ eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,/ fülünkben újra megcsendül hangotok./ Szinte látunk minden mozdulatot,/ nem is tudhatjátok mennyire fáj hiányotok./ Nem felejthet, aki szeret, nem múló az emlékezet./ Könny szemünkben, bú szívünkben,/ Felejteni nem lehet, szüleink pihenjetek,/ szívünkben mindig éltek,/ eljön majd a viszontlátás,/ sírotokon legyen áldás.” Örökké bánatos fiatok: György, menyetek, unokáitok, unokavejeitek és 6 drága dédunokátok.

*

9 éve, hogy hazatért, az örök dicsőségbe, 9 éve, hogy Krisztusnál van a mennyekben, békességben, hol nem gyötri betegség, fájdalom, s csak a remény boldogít, hogy egyszer viszontláthatom. Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SZILÁGYI IRÉNKÉRE (szül. MESTER, Hegyközújlak). „Ezen a napon annyi mindent kell megköszönnöm neked, azt, hogy életet adtál, felneveltél, megköszönöm azt a sok jót, amit értünk tettél. Neveltél a jóra, s féltettél a rossztól, mindig tiszta szívvel óvtál a gonosztól. S, mégis ha baj ért, te mellettem álltál, hogyha bánat ért, mindig vígasztaltál. Fájdalmat nekünk csak egyszer okoztál, amikor bennünket örökre itthagytál. Áldott legyen emléked, Isten örködjön pihenésed felett.” Örökké bánatos fiad: Dezső, lányod, vejed, unokáid, unokavejeid és 6 drága dédunokád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Varsóczky és Kürth családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szakács és a Szabó család.

*

„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ S nyugalmadat nem zavarja senki./ Életed elszállt, mint a virágillat,/ De emléked ragyog, mint a fényes csillag!/ Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa és nagyapa, VARSOCZKY MIHÁLY életének 83. évében hirtelen elhunyt. Temetése január 17-én 14 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle szeretett felesége Julianna, lányai Ildikó és Enikő, veje Laci és szeretett kis unokája Réka.

*

„Minden múlandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon,/ Csak egy van, ami a sírig vezet,/ Szívünkben az örök emlékezet.” Pihenésed legyen csendes, emléked legyen áldott! Búcsúzunk tőled Misu, sógornőd Alíz, unokaöcséd Zsombi, unokahúgod Dea és családja, a messzi távolból.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, testvér, rokon és jó barát, SZAKÁCS MIHÁLY elhunyt. Temetése 2019. január 18-án 15 órakor lesz a városi ravatalozóból. Gyászolja szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy drága testvérem, SZAKÁCS MIHÁLY elhunyt. Temetése 2019. január 18-án 15 órakor lesz a városi ravatalozóból. Gyászolja bánatos testvére Szakács László.

*

Mély szomorúsággal vettük tudomásul, hogy osztálytársnőnk szeretetreméltó férje, ÁBRÁM TIBOR, volt biharpüspöki tiszteletes úr elhalálozott Miskolcon. Ezúttal őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak. A volt Nagyváradi Kertészeti Műszaki Középiskola 1954-ben végzett növendékei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára és apósra, ID. MOLNÁR JÓZSEFRE, aki ma lenne 72 éves. Bennünk él egy arc, a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ S nyugalmadat nem zavarja senki./ Életed elszállt, mint a virágillat,/ De emléked ragyog, mint a fényes csillag./ Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Örökké bánatos felesége és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk öregdiák kollégánktól, LÁSZLÓ ISTVÁN mérnöktől. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.

*

Pihenj, te drága szív,/ Már megszüntél dobogni./ Szerető jóságod nem tudjuk feledni,/ Mert elfelejteni téged soha nem lehet,/ Csak meg kell tanulni ezután élni nélküled! Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tudatjuk, hogy PÁNTIS JÁNOS (a volt CET dolgozója) életének 68. évében elhunyt. Temetése 2019. január 17-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké őrizzük. Bánatos felesége Manci és fia Norbert.

*

„A halál az élet másik oldala.” (Rilke) Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér és rokon, LÁSZLÓ ISTVÁN (vegyészmérnök) január 10-én 79. évében elhunyt. Hamvait 2019. január 17-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Béke poraira! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett testvérünktől, LÁSZLÓ ISTVÁNTÓL (PITYU). Pihenése legyen csendes! Bánatos testvérei.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, a nagymama, dédi, TITI IRÉNKE MÁRIA életének 70. évében elhunyt. Szeretettel megőrizzük emlékeinkben. Temetése ma, január 16-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család: lányai Hajni és Tündi, unokái Kinga, Krisztina, Andi, dédunokája Dominik, vejei Laci és Attila.

*

Mély fájdalommal a szívünkben és könnyes szemmel búcsúzunk és kísérjük utolsó útjára szeretett, drága testvéremet és nagybátyámat, PÁNTIS JÁNOST, aki életének 68. évében elhunyt. Temetése január 17-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Áldott legyen emléke és pihenése csendes! Emlékét örökké megőrizzük. Testvére, Giorgiana, Cristina, Marian.

*

„Áldjuk Istent, hogy adta őt nekünk, szeretetét, mosolyát, tanácsait, útbaigazitásait. Nyugalma kegyen áldott és békés!” LAJCSÁK JÓZSEF, HALÁSZ JOLÁN, VARSOCZKY MIHÁLY, VARGA VIOLA, LUCHIAN VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,