Gyászhírek, 2019. január 15.

Gyászhírek, 2019. január 15.
Fájdalomtól megtört szívvel értesítjük szeretett rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy drága testvérünk, MARTON IMRE ez év január 14-én, 80 éves korában eltávozott az élők sorából. Gyászoló húgai: Csákváry Éva és Tóth Anna.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Szabó családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. SZABÓ ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Katona és a Takács üveges család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, SZABÓ ISTVÁNTÓL. Sógora Lajos és sógornője Irénke.

*

„Az adás és elfogadás után a szeretet iskolájának talán legnehezebb tantárgya az elengedés művészete, elengedni mindent és mindenkit, amiket valaha szerettünk és hinni, hogy a lélek szabadságában örökre együtt maradunk.” (Simon András) Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Nagy Andrea munkatársunknak szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Megrendülten értesültünk NAGY MÁRIA, a szeretett édesanya távozásáról a földi világból. Most bent csend. Gyászodban imáinkkal veled érzünk Andika és békés megnyugvást kívánunk az egész családnak! A „Szent Erzsébet” Otthon lakói és munkatársai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, SZŐKE ELEKRE halálának 3. évfordulóján. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Emléked örökre itt marad közöttünk. Nyugodj békében. Szerető feleséged Margit, fiad Attila, vejed Csaba és két drága unokád Jasminka és Ádám.

*

„Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. A halállal a létnek nem szakad vége! Emlékezz rá, s veled marad örökre.” Nagy szeretettel emlékezünk drága nagymamánkra, PAPP VERÁRA (szül. JAKAB, Hegyközkovácsi) halálának 20. évfordulóján. „Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad, bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Áldott legyen emléke, pihenése csendes. Emlékező családja.

*

Mély fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzunk szeretett testvéremtől, a nagybácsitól, ID. ANDERKÓ GYÖRGY-ÁRPÁD nyugdíjas tornatanártól, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. Örök álma felett örködjön a csend, a béke és a nyugalom. Soha nem foglak elfelejteni drága kisöcsém, Gyurikám. Mély együttérzéssel osztozunk családod fájdalmában. Testvéred Éva, leánya Ildikó és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Holhós családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa, HOLHÓS KÁROLY elvesztése miatt. Cservia Ilona és családja.

*

Fájdalommal a szívünkben, könnyekkel a szemünkben búcsúzunk drága nagyapánktól, dédnagyapánktól, BERECZKI KÁLMÁNTÓL, akinek két szorgos keze örökre megpihent. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Gyászolják unokája Pancsa, unokaveje Béla és két dédunokája Gergő és Balázs.

*

Isten akaratában megnyugodva mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, BERECZKI KÁLMÁN (Bors) életének 97. évében csendesen elhunyt. Temetése január 15-én 14 órakor lesz a borsi ravatalozóból. „Lecsukódott a szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat.” Gyászolják: fájdalomtól megtört szívű lánya, veje, unokája, unokaveje és két imádott dédunokája Gergő és Balázs.

*

Őszinte részvétünk a Dutka családnak és menyünknek, Soós Annamáriának a drága apa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Id. Soós Béla és neje, fia Soós Zsolt és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó anya, anyós, nagyanya, dédnagyanya, FECHETE ERZSÉBET, (szül. ALBERT, nyug. Tanítónő) életének 88. évében, január 13-án elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni temetése 2019.01.19-én, szombaton 12 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSER ÉVA-MÁRIA, (szül. LENGYEL ÉVA-MÁRIA) 2018. december 30-án, 81 évesen türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Drága halottunkat 2019. január 19-én 14 órakor, a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család.

*

Emlékezünk a három éve elhunyt LŐRINCZ VERONIKÁRA. „Egy gyertya most neked égjen, ki fenn vagy már a magas égben.” Bánatos férje Bandi, fiai Öcsi és Robi, menyei, három unokája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, ID. SZABÓ ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Veress család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, ID. SZABÓ ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógornője Böbe és családja Örvéndről.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és após, ID. SZABÓ ISTVÁN (a Mioriţa gyár volt dolgozója) január 13-án, életének 85. évében csendesen megpihent. Temetése január 15-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja őt szeretett családja, felesége Klára, gyermekei István és Andrea, unokái Petra és Beatrice és menye Erzsike.

*

„Mindenkit Jézusért szeress!” JUNC FLOARE, VÎNTURACHE ZAMFIRA ELEONORA, FECHETE ERZSÉBET, BOLDIŞ CRISTINA, HOPPE TIBOR, VASARHELYI IOSIF, PANTIŞ JÁNOS, TITI IRÉNKE MÁRIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.