Gyászhírek, 2019. január 11.

Gyászhírek, 2019. január 11.
Ma 6 hete, hogy hirtelen elhagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető férj, apa, após, nagytata, TÓTH BÉLA (szül. Pályi). Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta: Isten veletek. Lecsukódott a szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat. Gyászolja: felesége Magdi, lánya Mónika, fia Béla, menye Gyöngyi, veje Csabi, unokái Patrik és Gergő és az egész rokonság.

Szomorú egy év telt el, mióta nincs köztünk a szerető férj, édesapa, nagytata, KISS FERENC. Emlékét szeretettel őrizzük.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján ALBERT FERENCRE. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk, halkan zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Sírod előtt állunk, talán te is látod. Körülötted van a te szerető családod. Feleséged Lenke, Csabi, Hajnika, vejed és Evelin.
*
Fájdalommal szívünkben emlékezünk PÉK MÁRIA ERZSÉBETRE (szül. BARÁZ) halálának 27. évfordulóján. Férje Sanyi, fiai Sándor és István és családjaik.
*
A sír csak üres doboz. Akit szeretek, él az emlékezetemben, egy széthajtogatott zsebkendőből felszálló illatban, egy hangsúlyban, mely váratlanul eszembe jut, és egy hosszú percre belefeledkezem, míg lehajtom a fejem. FERENCZI ANNA MARIA (szül. KAKAS, 1955–2001). Fájó szívvel emlékezünk egy szeretett édesanyára, feleségre, aki 18 éve eltávozott közülünk. Szívében őrzi emlékét férje, gyermekei, menyei és unokái.
*
Halálának első évfordulóján el nem múló megbecsüléssel, tisztelettel és szeretettel emlékezik KÁNYA ENDRÉRE (volt örvéndi lelkipásztor) Bucsás Sándor és családja, Papp Ferenc és családja. Áldott legyen emléke közöttünk!
*
Minden nap emlékezünk a felejthetetlen feleségre, édesanyára, nagymamára, KULPINSZKY MAGDÁRA halálának 8. évfordulóján. Isten adjon örök nyugodalmat neki. Szerető családja.
*
Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezze a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most őrangyala. Fájó szívvel emlékezünk PRINYI ÁDÁMRA halálának 3. évfordulóján. Szívünkbe zártunk, feledni nem fogunk. Nyugodj békében. Gyászolja szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, ID. BORSI IRÉNRE (Biharpüspöki) halálának 10. évfordulóján. „Az emléked szívünkben él míg élünk, Az emléked szívünkben él, el nem feledünk, Tovább élsz itt legbelül szívünkben, S ez elkísér egész életünkben.” Szerető családja.
*
„Angyalok jöttek és karon fogtak, fényesség útjára kalauzoltak.” SONEA MARIA, ROSMENTENIUC MARIN, REDAI MARCELA FLORINELA, NEMES FLORICA, LÁSZLÓ ISTVÁN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk, a férj, apa, nagyapa, BRAUN ISTVÁN, a Nagyváradi Electrometal volt dolgozója életének 77. évében elhunyt az Amerikai Egyesült Államokbeli Pennsylvaniában. Nyugodjon békében. A gyászoló család.
*
Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett anyós, nagymama és dédnagymama, NÉMETH FLORICA, kinek soha nem feledjük kedves szavait, szelíd mosolyát, életének 75. évében hirtelen lelkét visszaadta a teremtő Istennek. Temetése január 12-én, szombaton 13 órától lesz a biharpüspöki temető kápolnájából. Fájó szívvel búcsúzik tőle szerető menye Anikó, László, unokája Aliz és családja Robi és Aron, unokája Noldi, Ági.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédi, CSENGERI ERZSÉBET (szül. Kovács) váratlanul elhunyt. Temetése 2019.01.12-én 13 órakor lesz az érmihályfalvi kápolnából. Búcsúzik a gyászoló család.