Gyászhírek, 2019. február 8.

Gyászhírek, 2019. február 8.
Emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, TÖRÖK ISTVÁNRA, aki már 3 éve nincs velünk. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Nyugodj békében, te drága lélek! Bánatos feleséged és fiad Norbert.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján MEGYERI JÁNOSRA. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le a szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Sírod előtt állunk, talán te is látod, Körülötted van a családod. Lányod Gizi, vejed Feri, unokáid Anikó, Tímea, dédunokáid Andrea és Dániel.
*
Fájó szívvel emlékezem a 19 évvel ezelőtt elhunyt gyermekemre, UDREA CONSTANTINRA. Nyugodj békében, drága fiam! Örökké bánatos édesanyád.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a négy éve elhunyt drága fiunkra és testvérre, KISS K. ATTILÁRA (ÖCSI). „Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt.” (Vajda János) Pihenj békében, drága ÖCSI! Anyu és nővéred Babi.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, az anyósra, nagyira, dédire, KEREKES IRMÁRA (NAGY IRMA, Szalárd) halálának 20. évfordulóján. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága férjemre, BODEA TEODORRA, akinek beteg szíve egy éve szűnt meg dobogni. Csak egy fénysugarat hagytál és emlékezést. Nyugodj békében! Bánatos felesége és családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk február 20-án édesanyámra, ANTALFFY GABRIELÁRA halálának 9. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes! Szerető lánya Sipos Mária.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, ID. PIHENI SÁNDORRA (Biharpüspöki) halálának 20. évfordulóján, valamint PIHENI ESZTERRE halálának 18. évfordulóján. „Az élet elmúlik, az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket.” A gyászoló család.
*
A Mezőgazdászok égi serege újra gyarapodott. Nagyra becsült kollégánk, szeretett barátunk, KUNDI ISTVÁN agrármérnök eltávozott az örök mezőkre. Osztozunk családja gyászában és nemes emlékét kegyelettel megőrizzük. Kisgyörgy Dénes, Szabó Zoltán és Szentmiklósi Zoltán.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, SALÁNKI ARANKÁRA, (szül. ZÁHU) halálának 5. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag.” A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal és végtelen sok szeretettel emlékezünk drága, imádott keresztfiunkra, TAKÁCS NORBERT ZSOLTRA (Nagyvárad) halálának 9. évfordulóján, akinek alig jutott 18 év e földi életben… „Kicsordul a könnyünk…itt állunk sírodnál, Mély fájdalom ez nekünk, hogy örökre távoztál! Mi szólítunk téged…de…a néma sír nem felel, Fájó szívünkben NORBIKÁNK, te örökre ITT leszel!” Nyugodj békében, drága gyermek! Keresztszüleid: Deák Karcsi és Gyöngyi, lányuk Brigitta és férje Norbert.
*
Fájdalommal szívünkben emlékezünk KONEVALIK ISTVÁNRA (nyug. Tanár), aki 8 éve örökre itthagyott bennünket. Nem vagy velünk, de szívünkben élsz. Feleséged Zuncsi, lányaid Csini és Csilla családjaikkal.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, VASIU MAGDALENA-IRINARA. Örökké a lelkünkben maradt. Lányai és családjai.
*
Őszinte részvétünk sógorunknak, CODEUS FERINEK testvére elvesztése miatt. A Toncz család.
*
Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, TÓTH GUSZTITÓL. Nyugodj békében! Bátyád Feri és családja. Egyben őszinte részvétünk fiainak ATTILÁNAK és CSABINAK és azok párjainak. A Codeus család.
*
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Fájó szívvel emlékezünk SALÁNKI ARANKÁRA (ZAHU). Józsi és Alex.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, NAGY SÁNDORNÉRA (szül. JUHÁSZ), aki ma 14 éve búcsú nélkül távozott el közülünk. „Egy téli napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos férjed Sanyi, fiad Zoli.
*
Megtört szívvel búcsúzunk VARGA JÁNOSTÓL. Együtt érzünk gyászoló szeretteivel. Nyugodjon békében! Nászasszonya és családja.
*
„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a legjobb férj, édesapa, após és nagyapa, VARGA JÁNOS (Camăr) életének 78. évében váratlanul elhunyt. Végső búcsút 2019. február 9-én 13 órai kezdettel veszünk tőle a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétem drága, jó barátnőmnek, MARGITNAK és fiának CSABÁNAK a szeretett férj és édesapa, ORMÓS ENDRE elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Gyöngyi és családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, ORMÓS ENDRE életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, február 8-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes ott, ahol már nincs fájdalom, csak örök béke. Búcsúzik tőle szerető felesége Margit és fia Csaba.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH CSABÁNAK és családjának szeretett édesapja, TÓTH AUGUSTIN elhunyta miatt. A Parcul Traian 27. szám alatti szomszédok.
*
Együttérzésemet fejezem ki TÓTH CSABÁNAK és családjának szeretett édesapja, TÓTH AUGUSTIN elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Molnár Mónika.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki az ORMÓS családnak ENDRE elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Volt osztálytársai a XI. C-ből.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki az ORMÓS családnak BANDI barátunk hirtelen elhalálozása miatt. Bereczki Lajos és családja.
*
Őszinte részvétemet fejezem ki KUNDI ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, KUNDI ISTVÁN elvesztése miatt. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Búcsúzik tőle Szabó András, a volt gépkocsivezetője.