Gyászhírek, 2019. február 6.

Gyászhírek, 2019. február 6.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után elhunyt 100 évesen ÖZV. SEDEVI JOLÁN. Temetése 7-én 13 órakor a székelyhídi református ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle fia Imre, lányai Emma és Jolán és azok családjai.

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, SZÁSZ LÁSZLÓ (kézilabdavezető, az Ér Kupa ötletgazdája) temetésén részt vettek, virágaikkal, vigasztaló szavaikkal osztoztak mély gyászunkban. Köszönet az önzetlen segítségért és szeretetért testvéremnek, Andrásnak és becses családjának, unokatestvéreimnek, Imrének, Pistának, Sanyinak és családjaiknak, a barátainknak, az ismerőseinknek, a régi kollégáknak, a sporttársaknak (Pavel Mercea, Jäger Karcsi), az egykori kézilabdás tanítványoknak, a szomszédainknak, a vincés nővéreknek, Pálos atyának és mindazoknak, akik egy percet adóznak „Tata” emlékének. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Gyászmise február 6-án délután 17 órakor a szőlősi római katolikus templomban. Vigasztalhatatlan felesége, fiai László és Zoltán.

*

Megrendülten búcsúzunk KIRÁLY ÉVA SÁRA biológia tanárnőtől, akinek emberségére, kedvességére, szerénységére mindig emlékezni fogunk. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod! Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az Ady Endre Elméleti Líceum biológia tanárai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kórustagunktól, JÓZSA ÉVÁTÓL. Pihenjen békében! Az Újvárosi Református Énekkar és Nőszövetség.

*

Fájó szívvel búcsúzunk FÖLDESI PÁL tanárunktól és barátunktól. Emlékét megőrizzük. A Boconyi, Borbás, Kucharszki, Kulcsár, Nagy és a Pap család.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk GOZARIU MARIA MAGDOLNÁRA (szül. OZSVÁTH), aki ma 3 éve örökre itthagyott bennünket. Fia István, unokája Mercédesz.

*

Utolsó üdvözlettel búcsúzunk osztályfőnöknőnktől, KIRÁLY ÉVA SÁRÁTÓL. A jó Isten, aki annak idején hozzánk rendelte őt, hálálja meg azt a fáradságos munkát, amit a pedagógiai pályája alatt végzett. Békés megnyugvást az elhunytnak. Pihenése legyen csendes, nyugodalma békés. Búcsúzik a 2010–2014-es osztálya.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk igaz barátunktól, KUNDI ISTVÁN agrármérnöktől. Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak. Isten nyugtassa békében! Becsky Ilona, Szabó Zsuzsa és Dóri, Becsky Kati és Nándi.

*

Szeretettel emlékezünk drága testvérünkre, ID. PALÓCZI ISTVÁNRA halálának 6. évfordulóján. Emléked örökké megmarad. Testvéreid és azok családjai.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagytatától, FAZEKAS JÓZSEFTŐL. Soha el nem feledünk. Nyugodj békében. Unokáid Tímea, Enikő, Norbi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább apa, FAZEKAS JÓZSEF életének 76. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, február 7-én, 12 órakor a Városi kápolnából. Nyugodj békében. Lányod Gyöngyi, vejed Viorel, unokád Cristopher.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, drága édesapa, nagyapa, KUNDI ISTVÁN agrármérnök, életének 89. évében hosszan tartó szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, d.u. 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Oly kevés ideig eveztél az élet tengerén, / Nyugodj békében az Úr Jézus keblén.” POPA ELISABETA, FAZEKAS JÓZSEF GYÖRGY, DIMIRULE LIVIA, KUNDI ISTVÁN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nontop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy Kállai Anna türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 86. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2019. február 7-én, 13 órakor veszünk végső búcsút a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke szívünkben él! A gyászoló család.