Gyászhírek, 2019. február 5.

Gyászhírek, 2019. február 5.
A Szigligeti Színház munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki önkéntes munkatársa, Erőss Noémi és családja számára, a szeretett családfő és édesapa elvesztése miatt.

 

„Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.” (Zsolt. 56,14) Őszinte részvétünket fejezzük ki nt. Csomay Árpád lelkipásztornak szeretett édesapja elvesztése miatti mély fájdalmában és gyászában. A Bihari Egyházmegye Lelkészi közössége és az Esperesi Hivatal munkaközössége.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, SZÁSZ LÁSZLÓ (kézilabdavezető, az Ér Kupa ötletgazdája) temetésén részt vettek, virágaikkal, vigasztaló szavaikkal osztoztak mély gyászunkban. Köszönet az önzetlen segítségért és a szeretetért testvéremnek, Andrásnak és becses családjának, unokatestvéreimnek, Imrének, Pistának, Sanyinak és családjaiknak, a barátainknak, az ismerőseinknek, a régi kollégáknak, a sporttársaknak (Pavel Mercea, Jäger Karcsi), az egykori kézilabdás tanítványoknak, a szomszédainknak, a Vincés nővéreknek, Pálos atyának és mindazoknak, akik egy percet adóznak „Tata” emlékének. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Vigasztalhatatlan felesége, fiai László és Zoltán.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, MARÓTYI ELEMÉR (PÖTYI), 78 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. február 6-án 14 órától lesz a városi kápolnából. Gyászolják testvére Laci, unokahúga Emese és Réka.

*

Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága MARÓTYI ELEMÉR (PÖTYI), életének 78. évében elhunyt. A búcsúztatás szertartása szerdán, február 6-án, a városi kápolnából. Búcsúzik tőle Biró Cristina és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk unokaöcsémtől és őszinte részvétünket fejezzük ki az ERŐSS családnak a szeretett férj és édesapa, ERŐSS GYUSZI elvesztése miatt érzett nagy fájdalmában. Erőss Feri, Kati és családja.

*

Fájdalmas szívvel, de az Úr Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, rokon, FÖLDESI PÁL (volt műhelyoktató) rövid szenvedés után 79 évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. február 6-án, szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnából, református szertartás szerint. Búcsúznak tőle öccse Laci, sógornője Kató, unokahúga Márta.

*

Fájdalomtól megtört szívvel veszek búcsút bátyámtól, FÖLDESI PÁLTÓL, aki 79 évesen 2019. január 31-én rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága testvér, nyugodjál békében. Búcsúztatása február 6-án, szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető húgod Judit, unokatestvéreid és családjaik és a rokonság.

*

Mély megrendüléssel veszünk tudomást szeretett kolléganőnk, KIRÁLY ÉVA SÁRA (biológia tanárnő) e földi életből való távozásáról. Nyugodjon békében. A nagyváradi „Lucretia Suciu” iskola magyar tagozatának munkaközössége.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk kedves anyánktól és a feleségtől, JOZSA ÉVÁTÓL (élt 66 évet). Temetése szerdán, 2019.02.06-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Béke poraira. Gyászoló családja.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, / A csend ölel át és a szeretet. / Csak az hal meg, akit elfelejtenek, / Örökké él, akit nagyon szerettek.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, ÖZV. SZABÓ RUDOLFNÉ MÓRA EDIT (szül. Biharpüspöki), 2019. január 24-én, életének 79. évében örökre megpihent. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 13 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Emléke szívünkben örökké él. A gyászoló család.

*

„Halandó minden a világon mint harmat a lehullott virágon.” JÓZSA ÉVA Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama és anyós, TÓTH IRÉN 2019. február 2-án 77 éves korában elhunyt. Utolsó földi útjára a hegyközújlaki ravatalozóból kísérjük február 5-én 14 órakor. Számunkra te sosem leszel halott, szereteted szívünkben élni fog. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk IFJ. URI IMRÉTŐL, aki tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket 42 éves korában. Örökké bánatos felesége Zita és egyetlen kisfia Krisztián.

*

Megrendülten búcsúzunk szeretett vejünktől, IFJ. URI IMRÉTŐL, aki váratlanul hagyott itt bennünket. Gyászolja anyósa és apósa.

*

Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút egyetlen gyermekünktől, IFJ. URI IMRÉTŐL (Bihar), aki tragikus hirtelenséggel 42 éves korában távozott el szerettei köréből. Temetése február 5-én 14 órától lesz a bihari református kápolnából. Gyászoló édesanyja és édesapja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, KIRÁLY ÉVÁTÓL, aki rövid szenvedés után 59 éves korában elhunyt. Temetése február 6-án 13 órakor a hegyközszentmiklósi ravatalozóból lesz. Pihenése legyen csendes! Bíró István és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom KIRÁLY ÉVÁTÓL (a Iosif Vulcan Tanítóképző biológiatanára), aki hirtelen itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! Medvéssy Mónika és családja.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk szerettünkre, VARGA ISTVÁNRA (Örvénd) halálának 4. évfordulóján. Emléked él, élni fog, míg a szívünk e földön dobog, mert a szeretet, mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Nyugodj békében a jó Isten oltalma alatt! Szerető családod.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy IFJ. CHEREJI JÓZSEF rövid, de súlyos szenvedés után 49 évesen Budapesten elhunyt. Temetése február 8-án 12 órakor Budapesten a Csepeli temetőben lesz. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki drága ZITA, JUCIKA és JENŐ, a szeretett férj, apa, vő hirtelen elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Nyugodjon békében! Tímár Miklós és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársnőnktől, DEMETER IBOLYÁTÓL. Nyugodj békében, drága Ibike! Emléked szívünkben örökké élni fog. Búcsúznak tőle az Alexandru Moghioroş Líceum 1976-ban végzett IV. D osztálytársai.

*

ERŐSS GYULÁTÓL (GYUSZI, élt 53 évet), aki hosszú szenvedés után itthagyott bennünket. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,

*

Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. És bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek a napok, múlhatnak az évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Temetése február 6-án, szerdán 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle felesége Anikó, gyermekei Ádám és Noémi.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk egykori szeretett kollégánktól, DALLOS LACITÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Kedves egyéniségét nem feledjük. Emléke legyen áldott! A volt „Soli” könyvelőségéről: Heéger Erzsike, Kapcsos, Oli, Zita.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, ERŐSS GYUSZITÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünkben őrizzük emlékét. Sógornője Borika, sógora Józsi, unokahúga Edina és férje István.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, KIRÁLY ÉVÁTÓL. Tanárként, emberként példa volt a számunkra. Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodjék békében! Kollégái a Iosif Vulcan Főgimnáziumból.

*

Mindenkinek köszönet, akik részt vettek SZABÓ SÁNDOR temetési szertartásán és elkísérték utolsó útjára. Szerető felesége Ilonka.

*

Fájó szívvel veszek búcsút KIRÁLY ÉVIKE tanárnőtől, aki szakmai tudásával hozzájárult anyanyelvi oktatásunk megerősítéséhez, tanítványait becsületre, szeretetre, tisztességre nevelte. Nyugodjon békében drága szülei mellett! Pető Csilla és családja.

*

Megdöbbenve értesültünk volt osztályfőnökünk, KIRÁLY ÉVA SÁRA (biológia tanár) tragikus haláláról. Szakmai felkészültsége, tudása, lelkiismeretes pedagógiai munkája emlékezetünkben megmarad. Nyugodjon békében! Tisztelettel, főhajtással a Nagyváradi „Iosif Vulcan” Tanítóképző 2002-ben végzett osztályközössége, volt tanítványai a tanítóképzőből.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, URI IMRÉTŐL (Bihar). Soha el nem feledjük. Nyugodjon békében! Kiss Katalin és családja részéről.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága kolléganőnktől, KIRÁLY ÉVÁTÓL. Nyugodj békében. A biológia inspektornő és a Bihar megyei biológia tanárok.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett keresztmamámtól, SZABÓ ERZSÉBETTŐL és őszinte részvétem a gyászoló családnak. Keresztlánya Irénke.

*

„Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobban már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben élsz, és örökre ott maradsz.” Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól és nagymamától, SZABÓ ERZSÉBETTŐL (szül. SZAKA, Síter), aki 82 éves korában rövid szenvedés után búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Temetése február 6-án 14 órakor a síteri kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.