Gyászhírek, 2019. február 28.

Gyászhírek, 2019. február 28.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Major Lóránt alpolgármester úrnak és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége és munkaközössége.

Baráti együttérzéssel osztozunk Major Lóránt alpolgármester úr és családja gyászában, amikor nehéz szívvel búcsút vesznek a szeretett férjtől és apától. Vigasztalódást kívánunk a búcsú nehéz időszakában. Nyugodjon békében! Tőtős Norbert és családja.

*

„Az igazi könnycsepp nem az, ami a szemünkből hullik és végigcsorog az arcunkon, hanem az, ami a szívünkből hullik, és végig csorog a lelkünkön” Szomorú szívvel tudatjuk, hogy NAGY SÁNDOR (Vári) életének 56. évében megtért Teremtőjéhez. Utolsó útjára március 1-jén délután 2 órakor kísérjük a paptamási kápolnából. Gyászolja szerető élettársa, Ani, nevelt fia Loránt és idős anyósa, Anna.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, REIKLI ISTVÁN PITYURA (Tarjáni, a Palotai komplex villanyszerelője), halálának 8. évfordulóján. Tied a csend és a nyugalom, / Miénk a könny és a fájdalom, / Akartunk mi annyi jót és szépet, / De a sors életünkben mindent összetépett! Bánatos felesége Manci, gyermekei Pisti és Andrea családjaikkal. Viki és Kinga.

*

Őszinte részvétem MAVRODOGLU ILDIKÓNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Hoffman család.

*

„Téged elfelejteni nem lehet, / Meg kell tanulni élni nélküled.” GAVRA IOAN MARCEL, POPESCU EMANOIL, MATEI ALEXANDRINA, SANDOR ALEXANDRU, BANDUI VIOREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szíve megállt, kínzó nagy fájdalma megszűnt, Ürességet, mély fájdalmat hagyott bennünk. Más világba költözött, szemét lehunyta. Most hófehér ruha ékesíti lelkét. Szívünkben örökké őrizzük emlékedet, drága édesanya és nagymama, TÖRÖK ILONA. Utolsó útjára kísérjük 2019. február 28-án 14 órakor a hegyközszáldobágyi kápolnából. Drága lányod, fiad és unokád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ID. CSORJÁN ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Őszinte együttérzéssel búcsúznak tőle volt szomszédai és azok családtagjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, POPESCU EMANOIL életének 84. évében elhunyt. Temetése pénteken, március 1-jén 13 órakor a Hasas kápolnából. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, ID. CSORJÁN ZOLTÁN jóságos szíve, életének 74. évében tragikus hirtelenséggel megszűnt dobogni. „Mikor elmentél, kialudt egy csillag, az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elveszítettünk téged, a legtisztább angyalát az égnek.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos fiad Zoli, menyed Tünde és kis unokád Dávid.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom szeretett férjemtől, ID. CSORJÁN ZOLTÁNTÓL (élt 74 évet), akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodj békében! Lelkedre angyalok vigyázzanak! Temetése 2019. február 28-án 13 órától az asszonyvásári református kápolnából. Örökké bánatos feleséged Ica.

*

Fájó szívvel, megtört lélekkel búcsúzom szeretett édesapámtól, ID. CSORJÁN ZOLTÁNTÓL. „Váratlan percben az életed véget ért, Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Az élet csendesen megy tovább, Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.” Nyugodj békében, drága édesapám! Búcsúzik tőled szerető lányod Mónika, vejed Pisti és unokád Patrik.

*

Soha el nem múló szeretettel gondolunk ID. MEDVÉSSY TIBORRA (Szalárd) halálának 34. évfordulóján és MEDVÉSSY JOLÁNRA (szül. BIMBÓ) halálának 5. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Szerető családjuk.

*

Szerető szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. SZŰZ SÁNDORRA, (Érszöllős) halálának 2. évfordulóján. „Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk.” Téged soha nem feledő, bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, KACSÓ DÁNIELRE (élt 57 évet) halálának 20. évfordulóján. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Az évek múlnak, az emlékek élnek, Míg élünk a földön, őrizzük emléked! Szerető feleséged Joli, fiaid Csaba és Tibor, menyeid Ádi és Éva, unokáid Vicus, Remcsi és Csabika.

*

Soha el nem múló fájdalommal és sok szeretettel emlékezem a drága testvérre, TAMÁS IMRÉRE, aki ma három éve, hogy itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! Lőrincz és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk BARABÁS BÉLÁRA (Magyarkakucs), aki 1 éve hirtelen hagyott el bennünket örökre. „Könnyes szemmel állunk sírod mellett. Minden szavad, mosolyod örökké szívünkben marad.” Míg élünk, nem feledünk, emléked legyen áldott, pihenésed csendes!” Bánatos felesége Irénke, lánya Tímea, veje Nicu, unokái Raul és Tomaso, valamint fia Bélus.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, IFJ. VASÓK GYULÁRA, (Nagyvárad) halálának 16. évfordulóján. „Váratlan percben életed véget ért, Mint a vihar a rózsát, a halál tépte szét. Az élet csendesen megy tovább, Fájó emléked elkísér egy életen át.” Gyászoló családja.