Gyászhírek, 2019. február 22.

Gyászhírek, 2019. február 22.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, KRÁMLI JULIANNÁRA, aki már egy éve nincs közöttünk. Jóságát, odaadó gondoskodását megőrizzük szívünkben. Nyugodjon békében! Családja.


„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Ezekkel a sorokkal emlékezünk a kilenc éve elhunyt KÖRTVÉLYESI JÓZSEFRE. Felesége és a család.

*

Szomorú szívvel emlékezem 16 év elteltével édesapám, BALOGH SÁNDOR, búcsú nélküli eltávozására. Fájó szívvel lánya, Évi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, TÓTH ÁRPÁD ANTALRA halálának 26. évfordulóján, és TÓTH ALBINÁRA halálának 20. évfordulóján. „Az élet elmúlik, az emlékek élnek és megőrizzük őket.” A Bán és Pengő család.

*

„Adjatok egy fehér rózsát a sírom szélére, boldogságból kevés jutott rövid életembe.” A veszteség örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra és nagybácsira, HAMERSCHMIDT DEZSŐRE (élt 42 évet), akinek 29 éve a temető csendje ad örök nyugodalmat. „Van, aki örökké fiatal marad,/ Akin nem fog az idő vasfoga./ S bár élete gyorsan tűnt tova,/ Szívünk marad lelke otthona.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Fájó szívvel emlékezik húga Róza, sógora János és unokahúga Alice.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KRISÁN MIKLÓSRA (MIKI, Berettyószéplak), aki 8 éve itthagyott bennünket. Hiányodat elviselni nagyon nehéz,/ Örökké megtart szívünkben az emlékezés./ A halál nem jelent elmúlást és véget,/ Szívünkben élni fog drága emléked. Örökké gyászoló feleséged Erzsike, fiad Misi, menyed Dani, unokád Nicuşor és az egész család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett sógorunk, PÁVAI JANCSI súlyos betegségben 75 éves korában elhunyt. Temetése március 4-én 13 órakor Nagykátán lesz (Magyarország). Osztozunk drága testvérem és családja fájdalmában. Ilonka, sógora Gyuri, valamint Zoli és családja, Babuci és családja.

*

Egy téli napon életed véget ért,/ Bánatot ránk hagyva, elmentél./ A fájdalmat leírni nem lehet,/ Csak letörölni a hulló könnyeket./ Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/ Isten őrködjön pihenésed felett! Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, CSÓKA SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Nyugodj békében! Felesége Edit, fia Alex.

*

„Álmaid a mennyben legyenek csendese,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett./ Életed elszállt, mint a virágillat,/ De emléked ragyog, mint egy fényes csillag.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, CSÓKA SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Nyugodj békében! Apósod, anyósod, sógornőd Krisztina.

*

„Tudom, hogy a tavasz nem tart örökké,/ Hogy elmúlnak mind a derűs napok,/ Hogy a dal, a tavasz idehagynak/ És ősz fejemmel magam maradok.” (Kaffka Margit) Nagyon szomorú 6 év telt el, amióta a szeretett férj, apa, após, nagyapa, rokon, SZLAFKAY FERENCZ örökre eltávozott. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Boldog Feltámadás Reményében emlékezik a bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és dédapára, VARKUCS GYULÁRA, halálának 12. évfordulóján. Felesége Olga, lánya, fia és családtagjai.

*

Szomorú egy év telt el, amióta itthagyott minket a szerető férj, apa, nagyapa, SIMON ISTVÁN (Nagykágya). „Egész életeden át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Örök álom zárta le szemedet, megpihenni tért két dolgos kezed. Adjon az Isten örök nyugodalmat.” Emlékezik bánatos felesége Irén, fia Pityu és unokája Pisti.

*

Szomorúan emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, SIMON ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami végig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Szerető lánya Zita és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára és nagyapára, SIMON ISTVÁNRA. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, szívünkben megmarad örök emléked.” Emlékezik lánya Irénke és unokája Anita.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, SIMON ISTVÁNRA. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad a szívünkben fájó emléked.” Emlékezik rá lánya Márti, veje Feri és unokája Krisztián.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a HEIT családnak kollégánk, HEIT JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihardiószegi Zichy Gazdakör tagjai.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezem drága szüleimre, ID. PUSZTAI JÁNOSRA, és feleségére, szül. TÖRÖ VILMÁRA (Biharpüspöki) haláluk 29. évfordulóján. Jóságos szíveik nyugodjanak békében! Fiuk Sándor.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TÓTH ANNÁRA (szül. PAPP NUSI), aki 3 éve búcsú nélkül hagyott itt minket. Ma is oly sokszor rád emlékezem,/ Régi idők fénye itt ragyog szívemben./ Nem feledlek soha, amíg szívem dobban,/ Velem voltál jóban és rosszban.” Férje Zsiga, leányai Éva, Zsuzsa, azoknak férjei, unokái és két dédunokája.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, FEKETE LÁSZLÓ (Élesd) életének 69. évében elhunyt. Temetése 2019. február 23-án, szombaton 14 órakor az élesdi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, GÉCZI ANDRÁSRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében! Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk jó szüleinkre, ILLÉS SÁNDORRA, és édesanyára, ILLÉS RÓZÁRA (Szentmárton), haláluk 25., illetve 15. évfordulóján. Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, Istenem adj nekik üdvözítő álmot, legyen testüknek lelküknek nyugalma áldott. Lánya és szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KÖTELES LAJOSRA és KÖTELES IBOLYÁRA (Bélfenyér), akik 22. illetve 17. éve távoztak örökre közölünk. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Nyugodjanak békében. Bánatos lányuk Ibolya, unokáik és családjuk, valamint dédunokájuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a felejthetetlen LUKÁCS MÁRTÁRA (szül. OLÁH) halálának 15. évfordulóján. „Pihenj csendesen a csillagok közt, / Hol nincs már több fájdalom, / De szívünkben itt leszel, / míg élünk e világon!” Szerető férjed és lányaid.

*

„Úgy mentél el tőlem mint ősznek virága, sírba szállt szívem boldogsága, kedves szavadat soha nem feledem, dolgos két kezed hiányát öröké érzem.” PETRUŢ ELISAVETA, PASCALĂU VIORICA, IUGA ILEANA, BARBURAŞ MARIANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, NOVECKY ATTILA 43 évesen hirtelen elhunyt. Temetése 23-án, szombaton 3 órakor a hegyköztótteleki kápolnából. Szerető édesanyja Olga, édesapja István, testvére Csaba és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk keresztfiunktól, NOVECKY ATTILÁTÓL, aki nagyon fiatalon hagyott itt bennünket. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Keresztszülei Keserű István és Ida, Renáta és Tünde és családja.