Gyászhírek, 2019. február 18.

Gyászhírek, 2019. február 18.
Szívünkben fájdalommal emlékezünk drága édesapánkra, MUNKÁCSI JÓZSEFRE, aki 4 hónapja hagyott itt bennünket és szeretett édesanyánkra, MUNKÁCSI MÁRIÁRA, aki 9 éve nincs már közöttünk. „Égi Atyánk, halld meg imánk, Fájdalmunkban adj erőt, Fenn a mennyben áldd meg Őt!” A gyászoló család.

Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor utolsó földi útján kísértük végső nyugvóhelyére a margittai temetőbe BÁNYA EMMÁT, akinek 61 év adatott e földi életből… Pihenésed legyen békés és nyugodt… Kegyelettel Etusék Váradról.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket, SZABÓ GERGELYT (volt sofőr, Bélfenyér) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal és részvétükkel fájdalmunkban mellettünk voltak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút PAPP BÉLÁTÓL. Sógornője Edit, sógora Sándor, lányuk Ildikó, keresztlánya Erika és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, WALLNER ÁRPÁD elvesztése miatti fájdalmukban. Emléke legyen áldott! A Premontrei Öregdiákok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, CSEKY LÁSZLÓRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét örökké őrizni fogjuk. Felesége Neli, fia Kriszti, menye Natalia, unokája Namira.

*

„Anya, hogyha hallasz, látod könnyes szemem, Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem! Nem hallom a hangod, nem vársz hogyha megyek, S előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek. Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled, Hidd el, hogyha látsz most, szívem sosem feled. S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek, Értelmet nyer napom, ha láthatnálak téged. Anya, hogyha hallasz, látod, hogy kereslek, Tedd széppé az álmom és tudd, hogy szeretlek!” Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és anyósra, ÖZV. FERENCZI OLGÁRA halálának első évfordulóján. Bánatos lánya Kati és veje Emiliano.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezem drága szüleimre, ILLÉS ETELKÁRA (Fegyvernek) halálának 4., és ILLÉS JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján, akiktől csak jóságot és szeretetet kaptunk. Egy célotok volt: a családért élni, amit a halál tudott csak széttépni, csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Jóságos szíveitek nyugodjanak békében! Szerető lányotok Benke Piroska és családja.

*

PÁSZTOR JÚLIA (JULCSI, 1947–2006). Lehetne rímesen megfogalmazni, de csupán még mindig hiányzol. Férjed.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, édesanyára, VASS IRÉNKÉRE, aki ma 5 éve itthagyott minket. Fájó szívünkben örökké élni fog. Szerető édesanyja, férje, lánya.

*

Szívünkben mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és após, INDRIEŞ MIRCEA VASILE rövid, de súlyos szenvedés után, életének 74. évében örökre megpihent. Utolsó útjára február 19-én kísérjük a biharpüspöki temetőben 14 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Megtört szívvel búcsúzik tőle egyetlen fia Mircsu és menye Andi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Mircsunak és Andikának a szeretett édesapa, INDRIEŞ MIRCEA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Gyászotokban osztozunk, nyugodjon békében. Lali és Erzsike.

*

Fájdalmatokban osztozunk MIRCSU és ANDIKA a drága apuka, INDRIEŞ MIRCEA elhunyta miatt érzett fájdalmatokban. Emléke legyen áldott. Anti és Zsike.

*

„Az ő szivük pihen, a miénk vérzik. A fájdalmat csak az élők érzik.” OLÁH GYÖRGY, BACIU CONSTANTA, HAVANYECZ VICTOR, MELUT EVA-DOMNICA, PURGE ALEXANDRU, LENGYEL RODICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.