Gyászhírek, 2019. február 15.

Gyászhírek, 2019. február 15.
Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy szerettünk, WALLNER ÁRPÁD (Öcsi) életének 82. évében, 2019.02.12-én Gödöllőn elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.


Szomorú szívvel gondolok volt férjemre, MOLNÁR JÓZSEFRE, akit ma 9 éve szólított el az Úr. Emlékét szívembe zárom. Özvegye Gyöngyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk PÉNZES JÓZSEFRE (Bihar) halálának második évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja. Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben megmarad emléked. Örökké gyászoló bánatos felesége és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, SZABÓ PIROSKÁTÓL. Nyugodjon békében. Temetése szombaton 14 órától a biharpüspöki temetőben. Lánya Szilvia veje Septimiu, unokája Boglárka és fia Sándor.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára és nagytatára, ID. BIRÓ JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Múlhatnak az évek, szívünkben megmarad emléked. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH FERENC ZOLTÁNRA halálának 9. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” A bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. BALAJTI IRÉN, hosszú szenvedés után, életének 79 évében csendesen megpihent. Nyugodj békében, drága lélek! Örökké bánatos fia Sanyi, menye Anikó és unokái Istvánka és Adici.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, BALAJTI IRÉN 79 éves korában elhunyt. Búcsúzik tőle fia Feri, menye Jutka, unokája Ferike.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, BALAJTI IRÉN életének 79. évében, hosszas, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése február 18-án a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Búcsúztatják fiai: János, Ferenc, Sándor, Zoltán, menyei: Anikó, Jutka, Anikó, Hajni, unokái: János, Ferike, Istvánka, Adici, Zolika.

*

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, szomszédaikkal, hogy BALAJTI IRÉN, elhunyt. Temetése 2019. február 18-án, d.u. 15 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Fia János, menye Anikó, unokája Jánoska.

*

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet. Sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” Fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyámtól, anyóstól és nagymamától, BALAJTI IRÉNTŐL, aki 79 éves korában elhunyt. Búcsúzik: fia Zoli, menye Hajni és unokája Zolika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, nagyapa, após, PAPP BÉLA (Gyuszi, volt UAMT-dolgozó) 77. életévében rövid szenvedés után eltávozott az élők soraiból. Temetése február 16-án, szombaton 12 órai kezdettel a biharpüspöki kápolnában. Búcsúzik a gyászoló család.

*

Mindenkinek köszönetet mondunk, akik mellettünk állnak fájdalmunkban és gyászunkban és részt vettek BERECZKI JÓZSEF temetésén és elkísérték utolsó útjára. Felesége Beti és fia Gergő.

*

„Nyugodjon békében a drága lelked, ne zavarják könnyeink a te pihenésed.” SZILÁGYI ISTVÁN, PURDA MARIA, PAPP BÉLA, SERBAN FLORICA, BALAJTI IRÉN, TÓTH ENIKŐ, SONEA IOSIF, BLAGA STELORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Hat hete annak a szomorú napnak, amikor a drága férj, édesapa, nagyapa, dédapa, GYÖRFI ISTVÁN (Bélfenyér) elhunyt. Hihetetlenül hiányzol,/ Őrülten rossz tőled távol./ Néha becsukjuk szemünk,/ S te itt vagy még mindig velünk. Őt soha el nem felejti felesége, gyermekei, unokái és dédunokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 6 hete eltávozott KÓLYA PIROSKÁRA (szül. SZŰCS, Bihar), aki életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének türelemmel viselt, hosszú betegség után. Itthagytál mindent amiért küzdöttél,/ Elváltál azoktól, akiket szerettél./ Megállt a szív, mely élni vágyott,/ Pihen két kezed, mely dolgozni imádott. Emlékezik rá szerető menye Katalin és családja, valamint fia Zoltán.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, KÓLYA GYULÁRA (Bihar), akit 5 éve ragadott el a kegyetlen halál, életének 57. évében. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, a csodában. Egy jaj, az nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél az álmok hosszú útján. Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld, melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson, drága szerettünk. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Felesége Katalin, fiai Zsolt, István és Tibor, menyei Olga, Mónika és Bea, unokái Krisztofer, Kinga, Szófia, Hana és Bence.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, ID. NAGY KÁROLYRA (Szentjobb). Ma egy éve, hogy jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodj békében, Édesapa! Megemlékező szentmise február 15-án d.u. 17 órakor a szentjobbi katolikus templomban. A gyászoló család.

*

„Nem múlnak el kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk,/ Csöndesen még.” Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, nagymamára és testvérre, LAKATOS CSILLÁRA (Hegyközszáldobágy) halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó testvérre, nagybácsira, BÖSZÖRMÉNYI FERENC ÖCSIRE (Diószeg) halálának 12. évfordulóján. Nyugodjon békében! Nővére Piros, unokája Katika családjával.

*

Bánatos szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, L. NAGYNÉ BALOG KLÁRÁRA, aki egy éve hirtelen elhunyt. A fájdalom nem múlik. Gyászolja férje, három unokája és dédunokája.

*

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a legdrágább férj és apa, nagyapa, SZABÓ GERGELY (volt sofőr, Bélfenyér) életének 80. évében eltávozott az élők sorából. Temetése 2019. február 15-én, pénteken 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/ De a kegyetlen halál mindent összetépett./ Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,/ Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél./ Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben,/ Ragyog ránk fényesen, csillagként az égen./ Egy remény van, mi éltet és vezet,/ Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Gyászoló, örökké bánatos felesége Ibolyka, három kislánya Ildikó, Éva és Viola férjeikkel: Karcsi, Tibi és Andris, valamint kisunokája Ildikó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesanyától, nagymamától, ÖZV. ALB IRÉNTŐL, aki életének 84. évében súlyos betegségben elhunyt. Temetése hétfőn, február 18-án a városi kápolnából. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek.” Nyugodj békében! Bánatos gyermekei: Judit, Öcsi, Greti és unokái: István, Laci, Andi, Gretike, Ingrid és Viktória.

*

Fájdalommal és szomorúsággal telt egy év amióta a szeretett, jó férj, drága édesapa, após, imádott nagyapa, BARABÁS DEZSŐ (Magyarkakucs) szíve örökre megpihent. Hálával és kegyelettel emlékezünk rá. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása. Legyen sírodon Isten áldása! Nyugodj békében! Bánatos családja.

*

„Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett./ Életed elszállt, mint a virágillat,/ De emléked ragyog, mint egy fényes csillag.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, SZILÁGYI ILONÁRA (szül. KIRÁLY ILONA, Nagyszántó), aki ma hat hónapja tért meg Teremtőjéhez. „Az idő múlhat, de az emlékek élnek, míg élünk e földön, őrizzük őket.” Szerető, bánatos családja.

*

Fájdalommal emlékezünk TRIPÓ SÁNDORRA halálának 45. évfordulóján. Felesége, két lánya, és az unokák Micskéről.

*

Szomorúan búcsúzunk lakótársunktól, LŐRINCZ SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Az Iris lakóközösség.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP ETELKA volt presbiter asszonytestvérünknek, szeretett férje, PAPP GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Biharpüspöki Református Egyházközség presbiteri közössége és lelkipásztora.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik együttérzésükkel, koszorúikkal mellettünk voltak édesanyánk és mamánk, REIKLI MÁRIA (szül. ÁRVA) elvesztésekor, valamint emlékezünk a két hónapja elhunyt nagynénire, KOVÁCS IRMÁRA (szül. ÁRVA). Nyugodjanak békében! Bánatos családjuk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki OSZLÁCS KLÁRIKÁNAK és családjának szeretett édesanyjuk, IVAN KLÁRA elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Özv. Huvé Gyuláné és fia Róbert.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ GIZELLA (szül. GÖNCZI, Bihar) életének 86. évében elhunyt. Temetése 2019. február 16-án 15 órakor a bihari református kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ IBOLYÁNAK szeretett férje hirtelen elhalálozása miatt. A Mezei család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk egy szeretett anyára, anyósra, nagymamára, testvérre, sógornőre, ÖZV. PUSZTAI IULIANÁRA, aki már 6 hete nincs közöttünk. Emlékére vasárnap, február 17-én 12 órától lesz tartva szentmise a biharszentjánosi katolikus templomban. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél s minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké szerető lányai és családjuk, testvére és családja, sógornői és családjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BOTOS családnak drága, szeretett fiuk, ATTILA elhunyta miatt. A Benkő család.

*

Szeretettel emlékezünk a 3 éve elhunyt édesanyára, nagymamára, dédire, ZSUPON TERÉZRE, valamint a drága édesapára, nagyapára, dédapára, MIKLÓ PÉTERRE (Köröstárkány) halálának 18. évfordulóján. Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szeretettel emlékező családjuk.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, FERENCZ CSIBI MÁRTON életének 78. évében elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Temetése szombaton, február 16-án 14 órakor lesz Biharon a bihari köztemető katolikus kápolnájából. Búcsúzik tőle bánatos felesége Ilona, fiai József, Flórián, Zoltán, leánya Erzsébet, veje László, menyei Ildikó, Móni, Lujza és unokái Márk, Szandi, Sarolta, Erik, József és Róbert.

*

Összetört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy a szeretett nevelőapa, após, nagyapa és dédnagyapa, LŐRINCZ SÁNDOR megfáradt lelke hosszas megpróbáltatás után feladta a küzdelmet és örökre megpihent. Elmentél, mert földi léted véget ért, de velünk marad halk szavad, kedves mosolyod emléke. Nyugodj békében! Szeretetünk végigkísér égi utadon, a csillagösvényen. Utolsó útjára kísérjük hétfőn 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Szomorú nevelt fia Öcsi, menye Rózsika, unokái Kriszti és Hajni, unokamenye Ana, unokaveje Zsolt, dédunokái Máté, Gergő, Bryan és Márk.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, LŐRINCZ SÁNDORTÓL. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/ De a kegyetlen halál mindent összetépett./ Csoda volt, hogy éltél,/ És hogy engemet mennyire szerettél,/ Nekem nem is haltál meg, csak álmodni mentél./ Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben,/ Ragyog ránk fényesen csillagként az égen./ Egy remény van, mi éltet és vezet,/ Hogy egyszer majd találkozom veled. Utolsó útjára kísérem férjemet hétfőn 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Feleséged Juliána.

Címkék: ,