Gyászhírek, 2019. február 14.

Gyászhírek, 2019. február 14.
Megrendülten és fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább unokafivérünktől, Ifj. MISSIK LÁSZLÓTÓL, aki tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket. Őszinte részvétünk a gyászoló család minden tagjának! ,,Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szeretnek.”’ Búcsúznak tőle unokanővérei Bács Erika és családja, Blaga Mónika és családja.

Mezei Viola Mária presbiter társunknak és családjának a szeretett édesapa, SZABÓ GERGELY elhunyta alkalmával Isten Lelke általi vigasztalódást kíván a Nagyvárad-velencei Református Egyházközség lelkipásztora, valamint a Presbitérium tagjai. „Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia.” (Lukács 12, 39-40)

*

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Fájdalommal emlékezünk édesanyánkra, a nagymamára, dédire, SZALKAI ROZÁLIÁRA (Éradony), aki 1 éve örökre itthagyott bennünket. A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Itt állunk sírodnál, némán, csendesen, Ott pihensz, ahol nem fáj semmi sem. A jó Isten adjon örök nyugodalmat Szerető, nagy családja.

*

Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt, Ezer fúvó szélben lakom, Gyémánt vagyok fénylő havon. Síromnál sírva meg ne állj, Nem vagyok ott, nincs is halál. Nyolc éve, hogy nincs már közöttünk a férj, apa, nagyapa, ID. SZABÓ KÁROLY. Bánatos családja.

*

Ha ma is szomorú vagy, mert hiányzik neked valaki, Add neki bátran a könnyeidet, Hiszen ő azzal gyógyítja majd a megtört lelkedet, Hogy letörli az arcodról a könnycseppjeidet. Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, SANYIKÁRA (Vajda) halálának 16. évfordulóján. Emléke él és élni fog, míg az én szívem e földön dobog. Őrzöm a képeit, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát. Őrzöm a mozdulatait, mely bennem él, mind a mai napig. Őrzöm a felém közvetített gondolatait, a nekem elsuttogott szavait. Örökké bánatos édesanyád Inci, férje István és Rózsa mama.

*

Őszintén sajnáljuk MISSIK LACI barátunk és osztálytársunk távozását, együtt érzünk a gyászoló családdal. XII. A.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a vőtől és sógortól, BOTOS KÁROLY ATTILÁTÓL. Nyugodj békében! Anyósa, sógora István, komája László, komaasszonya Katalin és keresztfia Krisztián.

*

Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és testvér, BOTOS KÁROLY ATTILA jóságos szíve hosszú szenvedés után február 12-én megszűnt dobogni. Utolsó útjára kísérjük február 14-én, csütörtökön 15 órakor a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából. Gyászolja szeretett családja.

*

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a legdrágább férj és apa, nagyapa, SZABÓ GERGELY (volt sofőr, Bélfenyér) életének 80. évében eltávozott az élők sorából. Temetése 2019. február 15-én, pénteken 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, De a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben, Ragyog ránk fényesen, csillagként az égen. Egy remény van, mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Gyászoló, örökké bánatos felesége Ibolyka, három kislánya Ildikó, Éva és Viola férjeikkel: Karcsi, Tibi és Andris, valamint kisunokája Ildikó.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, BOTOS KÁROLY ATTILA jóságos szíve életének 52. évében, türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után megszűnt dobogni. Örök szeretettel szívünkbe zárunk. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle szerető felesége Anikó, fia Gergő és barátnője Anita, fia Botond.

*

Részvétem POP ERZSIKÉNEK szeretett fia elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vura Teri és családja.

*

Egy éve már, hogy nincs közöttünk a legdrágább édesanya, NAGY KLÁRA (szül. BALOG, a Ruhagyár volt alkalmazottja). A hiányát lehetetlen megszokni. Ő volt a legodaadóbb édesanya. Szívünkben örökre megőrizzük áldott emlékét. Egyetlen fia Attila és menye Gabriella.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy az édesanya, nagymama, dédnagymama, PINTYÁK ETELKA elhunyt. Temetése pénteken 14 órától a fugyivásárhelyi kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága, jó gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, unokaöccs, MISSIK LÁSZLÓ IMRE, alig 38 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk hamvait február 14-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a fugyivásárhelyi temetőben. Örökké siratja összetört szívű édesanyja Edit és párja Lajos, drága, jó testvére István, sógornője Katika, a pici Noaci, unokabátyja Öcsi és az egész család.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottunkra, ID. BEREK LAJOSRA, aki 6 hónapja örök álmát alussza a biharfélegyházi temetőben. Csillagok közt élsz már, Angyalok közt jársz, Ott, ahol csendből épül a vár, S igaz lelkedre Isten vigyáz. Adj neki nyugodalmat, S egy csendes felhőn párnát. Fogadd be őt uram, S vigyázd örök álmát! Az emléket kitörölni nem lehet, ami szívünkben él. Örökké bánatos feleséged, lányod, fiad, vejed, menyed, drága unokáid és a kicsi dédunokád. Soha nem feledünk! Szerető családod.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családnak szerettük, SZABÓ PIROSKA elvesztése miatti fájdalmukban. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége és kórusa.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férje, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. KISS SÁNDORRA (Kisszántó), aki 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek rá: szerető felesége, fiai, menyei, unokái, unokamenyei, unokavejei és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága testvéremre, PINTYÁK KATALINRA (Fugyivásárhely), aki ma 6 hete hagyott itt bennünket. Örökké bánatos testvére Erzsike – Pista keresztlányai Ildikó – Babi és családjai, Manci és keresztfia Feri és családja. Nyugodj békébe drága testvérem!

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokanővérünktől, IVÁN KLÁRÁTÓL (szül. HUVÉ), aki eltávozott az élők sorából. Osztozunk családja gyászában. Példaértékű emlékét kegyelettel megőrizzük. Unokatestvérei.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 2 éve itthagyott bennünket a drága, egyetlen gyermek, IFJ. BARABÁS JANCSI (volt parkettcsiszoló). Egy jajszót annyit nem mondtál. Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál. Kórházi ágyadon fogtuk a kezed. Remegve figyeltük élni vágyó tekinteted. A betegség erős volt, legyőzte testedet. Semmi mást nem akartál csak élni még. Egy célod volt a családodért élni. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. Nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel. Örökké bánatos édesanyád és féltő édesapád.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú februári napra, amikor 2 éve itthagytál bennünket, IFJ. BARABÁS JANCSI (volt parkettcsiszoló). Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél. Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt, mint a hópihe a fénybe, ragyog ránk fényesen csillagként az égen. Egy remény van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Gyászoló örökké bánatos felesége és imádott fia Alex.

*

„Az Úr Isten nyugtassa lelküket békében.” NAGY CSABA SÁNDOR, ARDELEAN GHEORGHE, ILIES MARIE, BOROS PÉTER, SZABÓ GERGELY, PINYTÁK ADELINA ETELKA, MIHÁLY ANNA, TUTULAN NECULAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.