Gyászhírek, 2019. február 11.

Gyászhírek, 2019. február 11.
Őszinte részvétünket fejezzük ki JURCA BINDER ÉVÁNAK szeretett édesapja, BINDER DÁNIEL elvesztése miatt. Emléke legyen áldott. Barátai L. Nagy Attila és Gabriella.

Őszinte részvétünket fejezzük ki JURCA BINDER ÉVÁNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kincses László és Anikó.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya és nagymama, SZARKA IRÉN hosszantartó betegség után életének 84. évében elhunyt. Temetése 2019.02.11-én 14 órakor a fugyivásárhelyi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága szerettünk, ORMÓS ENDRE temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk BENE SÁNDORRA (élt 35 évet, Nagyvárad) halálának 11. évfordulóján. „Az életben csak jót és szeretetet adtál. Így nagyobb az űr, mit magad után hagytál. Most már megint nélküled jön el a tavasz, de bármilyen szép lesz, nem lesz ugyanaz. Pihenj, te drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat, nem tudjuk feledni. Könnyes az út, mely arcodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet.” Emlékeznek rá bánatos szülei, húga és családja.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezem drága szüleimre, BALOG BÉLÁRA (Biharszentjános), halálának 17., és BALOG ROZÁLIÁRA halálának 5. évfordulóján, akiktől csak jóságot és szeretetet kaptunk. „Egy célotok volt: a családért élni, amit a halál tudott csak széttépni.” Emlékük szívünkben örökké él! Szerető lányotok Marika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. LÁSZLÓ ANDRÁSRA (Biharvajda) halálának 3. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, mint harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, LUKÁCS IRÉNRE (szül. KRECSMER), akinek jóságos szíve 20 éve szűnt meg dobogni. Soha el nem felejtünk. A bánatos család.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték SINKA PIROSKÁT (szül. NAGY) vigasztaló szavaikkal osztoztak mély gyászunkban. „A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” A gyászoló család.

*

„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt.” Szeretettel emlékezünk SZÉKELY ATTILÁRA halálának harmadik évfordulóján. Szerető feleséged, lányod, unokáid, dédunokáid.

*

Szomorúan emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, HÓVER ANDRÁSRA halálának 15. évfordulóján. Amíg élünk, emlékét örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

„Könnyek csorognak végig az arcomon, elmentél tőlünk, hiányzol nagyon.” SINKA PIROSKA, BINDER DANIEL, NOVICOV ELEONORA, MOLNÁR ISTVÁN, BOROS ELISABETA-ECATERINA, MUT IOAN, COSTRUT FLORIAN-PETRU, NICA IOAN-LIVIU, NÉMETHY MAGDA, BERECZKI JÓZSEF.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, BINDER DANIEL életének 78. évében elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Temetése hétfőn, 2019. február 11-én 14 órakor lesz a Rulikowski köztemető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle bánatos felesége Teréz, lányai Évi és Aliz, vejei Gabi és Misi és szeretett unokái Henriette, Gabriel és Nikolett.