Gyászhírek, 2019. február 1.

Gyászhírek, 2019. február 1.
Istennel hordozott gyászban emlékezünk ifj. Balogh György nagyszalontai lakosra, halálának második évfordulóján. Krisztus üzenete ad erőt számunkra, aki így bátorít: „Én vagyok, ne féljetek!”(Jn.6,20) Köszönetet mondunk a velünk együtt érzőknek, akik szerettünk jóságos emlékét szívükben megtartják. A gyászoló család.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bálint Mihály volt Krassó-Szörény megyei RMDSZ-elnök családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége és munkaközössége.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága nagyapára, dédapára, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA, aki 5 éve örökre itthagyott minket. Bánatos unokája Anita, Feri és dédunokái Ferike, Vivien és Zoé.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, dédapára, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA, aki február 3-án, 5 éve örökre itthagyott minket. „Szép volt veled, szomorú nélküled, / Amíg csak élek, siratlak téged.” Bánatos felesége Margit, lányai Joli és Ildi, valamint vejei, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezem egyetlen fiamra, LŐRINCZ GÁSPÁRRA (élt 26 évet), aki 17 éve annak, hogy itthagyott engemet. „Elmentél tőlem egy csendes napon, köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. / Az idő nem gyógyítja a sebeimet, mert elvesztettem az egyetlen gyermekemet.” „A lélek él, és egyszer találkozunk.” Megemlékező szentmise a telegdi római katolikus Ttemplomban, szombaton, február 2-án 17 órától. Bánatos édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk FORIZS BÉLÁRA halálának 20. évfordulóján. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Emlékeznek: felesége Irénke, lányai Irénke, Kati és férje Zoltán, unokái Reny és férje Bogdan, és Krisztián.

*

„Lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, Adjon az Isten örök nyugodalmat.” RAT GHEORGHE, POPA TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nászasszonyra, nagymamára és dédmamára, RATONI IRINÁRA, aki ma 7 éve eltávozott közölünk. „Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

„Elmentetek tőlünk egy csendes hajnalon,/ Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom./ Az idő nem gyógyítja sebeinket,/ Mert ti igazán szerettetek bennünket./ Egy célotok volt: a családért élni,/ Ezt a halál tudta csak széttépni.”Jóságos szíveitek nyugodjanak békében. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk NAGY ILONÁRA és NAGY JÓZSEFRE haláluk első évfordulóján. Megemlékező mise 2019. február 8-án a Szent László-templomban reggel 8 órától lesz. Gyászoló családotok.

*

Hat éve örökre álom zárta le szemedet, könnyek között emlegetjük nevedet, FÉTH ÉVA (szül. SZŐKE). Elmentél tőlünk egy téli estén, búcsúzni sem volt alkalom, de emléked szívünkben mindig élni fog. Álmaidra vigyáznak az angyalok, lelked az égben csillagként ragyog. Sosem múló fájdalommal emlékezünk rád. Anyukád Margit és bátyád Attila.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, FÉTH ÉVÁRA halálának 6. évfordulóján. „Minden évben eljön egy nap, mely szívünkben fájó emlék marad. Bús a temető csendes susogása, odamegyünk hozzád, ez maradt már hátra. Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Istenünk! S mi köszönjük, hogy ő lehetett az édesanyánk. Számunkra te soha meg nem haltál, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Szerető férje Csaba és két imádott gyermeke Ádám és Jázmin.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk sógornőnkre, FÉTH ÉVÁRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Sógornője Irénke, sógora Lajos.

*

Fájdalommal emlékezünk szerettünkre, FÉTH ÉVÁRA (élt 38 évet) halálának évfordulóján. Emléke örökké bennünk él. Takács Erika és családja, Katona Mónika és családja.

*

Már 5 éve, hogy elmentél ARDELEAN SÁNDOR (Bengó). Fájó szívünk fel-felzokog érted,/ Örökké szeretünk, nem feledünk téged. Feleséged, fiad, lányod, vejed, unokád.

*

A szeretet, mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér. A biharpüspöki temető néma sírkertjében 15 éve alussza örök álmát a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. NAGY IMRE. „Jó lenne újra beszélgetni veled,/ Melléd ülni, és kezemben tartani kezed,/ Elmesélni neked ha boldog vagyok,/ Vagy ha a bánat cseppje a szememben ragyog./ Hiányzol és nem igazán értem,/ Miért mentek el azok, kik fontosak nekem.” Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, Emléke áldott mindazok szívében, Akik ma érte egy imát mondanak. Fájó szívvel emlékezik rá lánya Róza, veje János és unokája Alice.