Gyászhírek, 2019. augusztus 9.

Gyászhírek, 2019. augusztus 9.
Mély fájdalommal tudatju, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, KOCSIS RÓZA életének 88. évében hosszú betegség után megpihent. Temetése ma, augusztus 9-én 14 órától a vajdai temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle a gyászoló család.

Szememben könnyekkel, szívemben mérhetetlen fájdalommal emlékezem életem legszomorúbb napjára, amikor tizennyolc évvel ezelőtt, augusztus 11-én kísértük utolsó útjára feleségemet, BARABÁS ERZSÉBETET (Magyarkakucs). „Istenem, de nehéz nélküled élni, az együtt töltött éveket nem lehet feledni. Hiányodat elviselni még most is nagyon nehéz, örökké megtart a szívemben az emlékezés”. Reá emlékezik a szeretett rokonság.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, nagynéni és rokon, MUREŞAN SILVIA életének 73. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 10-én 10.30 órakor lesz, a búcsú a Steinberger kápolnában, és 14 órakor a margittai kápolnából. Béke poraira! Búcsúzik tőle szerető menye, Lídia, fia, Péter, unokája, Dominic, unokaöccse, Attila és családja, Andrea, Gergő és Mátyás.
*
Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, MIKÓ ILONÁRA (Szentjobb) halálának 4. évfordulóján. A boldog viszontlátás reményében emlékezik rá szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, nagybácsira, ERDŐDI ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Örökké bánatos nővére Juci, unokahúga Jutka és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki MUREŞAN PÉTERNEK és kis családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, MUREŞAN SZILVIA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Naşa és Naşu.
*
Életünk legszomorúbb hat hónapja telt el, amióta drága édesanyánk, IVÁN KLÁRA örökre itthagyott bennünket. Drága emlékét örökké a szívünkben őrizzük. Már minden álom, semmi sem való, csak a mese örökkévaló. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki MAGYAR IRÉNNEK és egész családjának a szeretett öcs, MAGYAR ADOLF elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kollégái a volt Sao-Team-től.
*
Együttérzésemet nyilvánítom MAGYAR IRÉNKÉNEK és egész családjának a szeretett öcs és nagybácsi hirtelen elvesztése miatt. Guiaş Ani.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógornőmtől, MUREŞAN SILVIÁTÓL. Nyugodjon békében! Papp Vilma.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a ma 2 évvel ezelőtt elhunyt édesapára, nagyapára, dédnagyapára, ERDŐDI ISTVÁNRA. „Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, akit igazán szeretnek!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szomorú szívvel emlékezik lánya, Iby, unokái és dédunokái.
*
Őszinte részvétünk a BERNÁTH és SZAKÁLL családoknak szerettük elhunyta miatti fájdalmukban. PANNI néni hiányozni fog. Szomszédai a lépcsőházból.
*
Fájó szívvel emlékezünk IFJ. TOLVAJ KÁROLYRA (Éradony) halálának 19. évfordulóján. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, Az emlékét őrizni mindörökké.” A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségre, FARKAS SZILVIÁRA, aki augusztus 11-én lesz , hogy 2 éve elhunyt. Örökké nem felejtelek el, nyugodj békében! Élettársad, József és a család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak PANNI elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kedvessége és jósága örökké szívünkben marad. Nyugodjon békében! János és Erzsi családjukkal, Orsika és családja, Attila családjával.
*
Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, az unokára, testvérre és sógorra és ezek családjaira, SZŰCS KÁROLYRA (Rovex volt dolgozója) halálának 20. évfordulóján. Telnek az évek, de soha nem feledünk téged, hiába várunk, míg élünk, fájó emlék marad.
*
Békességet hagyok néktek / Az én békességemet hagyom néktek / Nem úgy adom én nektek / Amint a világ adja / Ne nyugtalankodjék a ti szívetek / Se ne féljen. (Jan. 14.27.V) Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama, BATÁRI RÓZA (szül. BODÓ, Biharszentjános) életének 103. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése 9-én, pénteken 16 órakor a szentjánosi ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya, Judit és családja.
*
És hívj segítségül engem / A nyomorúság idején. / Én megszbadítlak téged / És te dicsőítesz engem. (Zs. 50.15V) Fájó szívvel tudatom, hogy a drága, jó édesanya, nagymama, dédnagymama, üknagymama, BATÁRI RÓZA (szül. BODÓ, Szentjános) életének 103. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 9-én, pénteken 16 órakor lesz a szentjánosi ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya, Joli és az egész család.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága fiamra, MARA VASILERE (Hegyközkovácsi, élt 59 évet) akinek augusztus 11-én lesz halálának első évfordulója. Áldott legyen emléked, csendes a pihenésed! Bánatos édesanyád, testvéred, Erzsike.
*
„Olyan csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, Amit még utoljára Akartál mondani. (Váci Mihály) NAGY KÁROLY, VĂCĂRIUC VALENTIN, IGNA PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.