Gyászhírek, 2019. augusztus 29.

Gyászhírek, 2019. augusztus 29.
A Bihari Napló-Ferrogar és a Biharpüspöki Öregfiúk labdarúgó csapatainak tagjai őszinte részvétüket fejezik ki MILE JÓSKÁNAK, szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.


Fájdalmas hosszú 1 év telt el, mióta itthagyott bennünket a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, jó barát, szomszéd, VARGA IMRE. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében. A bánatos család.

*

Múlhatatlan fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, ID. KREMSZ TIBORRA, a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, aki két éve odafentről vigyáz ránk. „Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára, TÖRÖK IMRÉRE (Félegyháza) halálának 25. évfordulója alkalmából. „Te ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Emlékezünk a szeretett édesanyára, TÖRÖK IDÁRA (szül. KOSZONYI, Szentimre) halálának 2. évfordulóján. Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben. Ragyog ránk fényesebb csillagként a fényben. Egy remény van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veletek. Örökké gyászoló lányuk, Edit-Ida, vejetek, Sanyi, imádott unokátok, Sanyika.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett unokatestvértől, keresztapától, FEHÉR GYULÁTÓL (Hegyközpályi). Véget ért egy út, az életnek útja, elmentél tőlünk egy hosszú útra. Te most már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Búcsúzik gyászoló unokatestvére, Anikó, Sandu és keresztfia, Dávid.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett unokatestvértől, FEHÉR GYULÁTÓL (Hegyközpályi). „Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre. Tekints vissza az itt maradt bánatos szívemre.” Búcsúzik tőle unokatestvére, Imi, Évi és Jázmin.

*

Mély fájdalommal veszek búcsút szeretett unokaöcsémtől, FEHÉR GYULÁTÓL (Hegyközpályi). Kevés időt adott az élet, hogy köztünk lehessél. Egy perc csak, egy borzalmas pillanat és a drága életed örökre megszakadt. Búcsúzik gyászoló nagynénje, özv. Fehér Erzsébet.

*

Őszinte rèszvètünket fejezzük ki ezekben a nehéz, fájdalmas órákban a gyászoló családnak szeretett apatársunk, FEHÉR GYULA elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodj békében! Böszörményi Imre és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett FEHÉR GYULA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Id. Kendi Imre és neje, ifj. Kendi Imre és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, FEHÉR GYULA (Hegyközpályi) életének 51. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése augusztus 29-én 16 órától a hegyközpályi kápolnától. Gyászolja felesége. Pirike, lánya. Piroska, veje. Imi és unokája, Zalán.

*

„… mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.” (2 Kor. 3:3-4) Szomorú szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy folyó év augusztus 27-én elhunyt édesanyám, ÖZV. TANCZER EMILNÉ (szül. FARKAS MÁRIA), a nagyváradi vasúti állomás (CFR) pénztárosa, életének 95. évében. Nagy űrt hagyott maga után és mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Nyugodjon békében, a feltámadás reményében, a jó Szűz Mária oltalmában. Temetése a püspöki temetőben, az adventista egyház szertartása szerint (római katolikus) augusztus 29-én 15 órakor. Szerető lánya, Tanczer Mária Éva.

*

„Ments meg engem, Uram! Az örök haláltól ama rettenetes napon minden bajtól!” CRETIU IOAN EMERIC, TANCZER MÁRIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén „La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TANCZER ÉVÁNAK a szeretett édesanya, TANCZER MÁRIA elvesztése miatti fájdalmában. Szomszédai a Bârsei 6. PB 40 lépcsőházból.

Címkék: ,