Gyászhírek, 2019. augusztus 23.

Gyászhírek, 2019. augusztus 23.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, TAKÁCS JÁNOSRA és TAKÁCS ROZÁLIÁRA (Monospetri) haláluk 30., illetve 23. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Rózsika, Jancsi és családjuk.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, Szilágyi Magdolnára (szül. Tatai), aki már 20 éve távozott közülünk. Drága lélek, amíg élünk, a szívünkben te is élni fogsz. Szerető családod.
*
26-án lesz 10 éve, hogy egyetlen földi kincsemet, MÉSZÁROS LÁSZLÓ ISTVÁNT, (vízipólós) 45 évesen elveszítettem. A fugyivásárhelyi temetőben alussza álmát a feltámadás reményében. Bánatos édesanyja és a család.
*
Szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, HALAI EDITRE halálának 4. évfordulóján. Emléke szívünkben él. Gyászoló férje és lányai.
*
Soha el nem múló szeretettel és szívünk örök fájdalmával emlékezünk MÁTHÉ IRÉNRE (szül. LOVAS, Szalárd) halálának 4. évfordulóján. Megpihent a szíved, szemed álomba merült, felszállt a lelked, angyalok közé került, angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz. Az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Bánatos férje, gyermekei, unokái, unokamenye.
*
„Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesapára, apósra, nagyapára, OLÁH JÓZSEFRE (Szalárd) halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Leánya, veje, unokája, dédunokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága testvéremre, BABRIK JÓZSEFRE (zenetanár, a Camerata Transilvanica alapító tagja), aki ma 45 éve, alig 25 évesen hagyott itt minket, valamint drága szüleimre, BABRIK ANTALRA és BABRIK PIROSKÁRA, akik ezt soha nem tudták feldolgozni és 32 éve követték őt. Lányuk és vejük.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, SZABÓ KÁROLYRA, aki 2 éve búcsú nélkül elment. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkája mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkben zárjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem feledünk téged. Szíved súgta Isten veletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek. Csak a mi szívünkbe hagytál nagy keserűséget. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos felesége, Irénke, fia, Karcsika, lánya, Baby.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, testvérre, anyósra, BESENYI ETÁRA (Erdőgyarak), akinek jóságos szíve egy türelemmel viselt betegség után, 6 hónapja megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
*
Isten veled, MÁRIA! Szomorúan búcsúzunk kedves szomszédasszonyunktól, ÖZV. PUSKÁS SÁNDORNÉTÓL (szül. LADÁNYI MÁRIA, Szalonta – Nagyvárad). Az örök világosság fényeskedjen neki! Részvétünk jóságos, példaértékű fiának, SÁNDORNAK szeretett édesanyja elhunytakor. Kegyelettel: Magyar-Albert Ilona (Ilu) ny. matematika – fizika tanár és Magyar István.
*
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel a szívünkben emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ ERZSÉBETRE (szül. CSIKI, Kémeren, nagyváradi lakos), aki már 10 éve visszaadta lelkét Teremtőjének. „Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. A néma csendben halljuk hangodat, a csillagok fényénél látjuk arcodat. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Szomorú tekintet volt két szemedben, néhány perc múlva szíved is megpihent. Lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, vidám, kedves mosolyt nem látunk már rajtad. Az élet csendesen megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át. Hulló könnyeinkkel őrizzük sírodat, áldja meg az Isten porladó hamvadat.” Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Férje, András, lányai, Gyöngyi, Elvira és Jutka, vejei, Karcsi, Attila, József és három imádott unokája: Brigitta, Laci és Norbi.
*
„Boldog mindörökké az Úrban elhunyt halott. Engedd, Uram, hogy halottunk kiért hozzád fordulunk tőled hallja ezt az égi vigasztaló szózatot.” RAD LIVIU, CAMPAN SILVIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS ÁGNESNEK szeretett fia, BALOGH SÁNDOR elvesztése miatti fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége és tagsága.