Gyászhírek, 2019. augusztus 22.

Gyászhírek, 2019. augusztus 22.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jósa László, a szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa, a nagyváradi 3-as patika nyugalmazott gyógyszerésze hosszú és küzdelmes életének 98. évében, az ausztráliai Sydneyben visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvait pénteken 12 órától kíséri utolsó útjára bánatos családja, felesége, fia, unokái és dédunokái, a Steinberger kápolnából. „Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek,/ Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek./ Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.”


Kilenc év múlt el, amióta az Egek Urához távozott a mi drága férjünk és apánk, DR. VÁNCSIK JÁNOS Távozása egy óriási és állandó űrt hagyott a mi életünkben és lelkünkben. Megnyugvást kerestünk és találtunk a jó Istenben vetett hitünkkel, mely sziklaerős várat és megváltást jelentett nekünk. Drága férjünk és édesapánk az Istenben vetett hittel élte életét és az segítette, hogy örömökkel és bátorsággal viselje a nehézségeket és higgyen a égi fényben. Az ő szellemi hagyatékát megőrizzük, mert ez reménységet, szeretetet, hitet jelent számunkra. Így a Szentháromság segít nekünk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a jó és rossz között és reménységgel éljük életünket, azzal a hittel, hogy majd a mennyben találkozunk. Pihenjen békében a te lelked, te drága férj, apa és nagyapa. Felesége, Olga, gyermekei, Laura, Janóka, menye, Adelina és unokája, Sophi.

*

Tudatjuk minden ismerőssel, hogy OROS IOAN (volt mester, Înfrăţirea, Centrocoop, Abator és ITSAIA), 91 évesen elhunyt. Temetése szombaton 11 órakor a Városi kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, keresztapára, IFJ. ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának 7. évfordulóján. Bátyja, Sanyi, sógornője, Pirike, keresztlánya, Éva.

*

Soha nem hal meg az, akit igazán szeretünk, / Mert szívünkben, lelkünkben ő él és míg élünk, rá emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó gyermekre, testvérre, IFJ. KOVÁCS ISTVÁNRA (élt 40 évet), aki augusztus 22-én 13 éve, hogy itthagyott bennünket. Fojtogató csend, porrá súrolt könnycsepp, telihold fényénél üvöltő emlékek. Csendes a temető, nem jön felelet, arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok gyermekem, rád emlékezem. Ha az emlékem megmarad bennetek, megnyugszik lelkem, tudom szerettetek nagyon. Szeretettel emlékezünk: édesanyád, édesapád, öcséd, Lajcsi és családja.

*

„Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KALMÁR ANDRÁSRA (Szentimre), aki ma egy éve itthagyott bennünket. „Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, csak szívem súgta halkan, Isten veletek!” Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Ne sírjatok, én már többé nem szenvedek, a fájdalmam csak az, hogy nem lehetek veletek. Bánatos felesége, lánya, veje és unokája.

*

Szívünkben soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra, keresztapára, IFJ. ZALÁNYI ZSIGMONDRA halának 7. évfordulóján. Megpihent szíved, szemed álomba merült, / Felszállt a lelked, angyalok közé került. / Angyalként jössz hozzánk, csillagként ragyogsz az égen, / És mi most is várunk ugyanúgy, mint régen. / Drága voltál nekünk, nem pótolhat senki. / Az idő múlását nem enyhíti semmi. Bánatos édesanyja, húga, sógora, keresztfia és családja.

*

„Az emberek meghalnak, de a hozzájuk fűződő kapcsolatunk nem enyészik el.” (Jandy Nelson) Együttérzéssel osztozom a hozzátartozók fájdalmában SZALAI BORBÁLA (BORI óvó néni, született RENCSIK BORBÁLA), az Orsolya Óvoda elődjének szeretett óvónőjének elhunyta miatt. Egykori nagyra becsült mentorom emléke szívemben tovább él. Nagy Magdolna az Orsolya Óvoda nyugalmazott igazgatónője.

*

Szememben könnyekkel, szívemben mérhetetlen fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy egyetlen fiam, BALOGH SÁNDOR 59 éves korában hosszan tartó betegség után augusztus 11-én megtért teremtő urához. Temetése pénteken, augusztus 23-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető „Anyád”.

*

„Adj irgalmat, adj nyugodalmat, ó Atyánk, lelkeknek adj irgalmat, adj nyugalmat, minden meghalt hívednek.” BALÁZSI ISTVÁN, BOICAN RODICA LUCIA, BUDA VASILE, CONTA DORU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.