Gyászhírek, 2019. augusztus 19.

Gyászhírek, 2019. augusztus 19.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÖRÖK GYULA elhunyt. Temetése augusztus 19-én 14 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. Gyászoló családja.

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyámtól, ZÉTÉNYI ZOLTÁNTÓL. Ifj. Szaniszló Gyula és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyámtól, ZÉTÉNYI ZOLTÁNTÓL (Bihar). Lakatos Csaba és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett, jó testvéremtől, ZÉTÉNYI ZOLTÁNTÓL (Bihar). Eta és Imre.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek édesapánk, ZÉTÉNYI ZOLTÁN temetésén, volt Bihari lakos.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, erős ERZSÉBETTŐL. Nyugodjon békében! A G6 D lépcsőházbeli szomszédai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a ma 4 évvel ezelőtt elhunyt tatámra, TÓTH SÁNDORRA. „Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, akit igazán szeretnek!” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Unokája, Bea, Csabi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a férjre, apára, nagyapára, dédtatára, ID. TÓTH SÁNDORRA, aki több mint 50 évi házasság után már 4 éve itthagyott bennünket. Egy szerda este a saját kezemben és a fia mellett halt meg. Sokat járunk ki hozzád a temetőbe, legyen a föld áldott, pihenésed csendes. Isten őrködjön felette. Bánatos felesége, Ica, fia, Sándor.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága apánkra, TÓTH SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján. A Varga és Tóth család.

*

Megtört szívvel emlékezünk a ma 4 éve elhunyt szeretett anyára, nagymamára, NEMES GIZELLA GYÖNGYIRE (GIZIKE, főgyógyszerész). Soha el nem múló szeretettel gondol örökké rád egyetlen fiad, Karcsika, családja, a rokonok, barátok, ismerősök.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, MIKÓ OLGÁRA, aki 4 éve, augusztus 18-án, életének 75. évében hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Drága emlékét szívünkben örökre őrizzük. Lánya Panni, veje Imi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, GALI MÁRIÁRA (Érsemjén), aki 6 hónapja megtért Teremtőjéhez. Emlékeznek: lánya, Marika, férje, József, unokája, Beáta és fia, Albert, menye, Izabella.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy drága feleségemet, BUNDIK GIZELÁT utolsó útjára kísérjük augusztus 22-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle férje, fia, menye és három kicsi unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk OLÁH ANDRÁSRA (BANDI) halálának 16. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet. / Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. / Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet ,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. / Te a jóságodat két marokkal szórtad. / Önzetlenül adtál rossznak és jónak. / Mindig egy célod volt, a családodért élni. / Ezt a halál tudta csak széttépni. / Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk. / Hiányzol nagyon, soha nem feledünk.” Szerető lányaid, vejeid, unokáid, feleséged.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, az édesapára, MÉSZÁROS GYULÁRA halálának 32. évfordulóján, és az édesanyára, MÉSZÁROS RÓZÁRA halálának 17. évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása, kimegyünk hozzátok, csak ez maradt számunkra. Ráborulunk fejfátokra zokogva, fájó szívvel hagyunk magatokra. Emléketek bennünk örökké élni fog. Lányotok Rózsika és férje Gyuri.

*

Szomorúan, fájó szívvel és az igaz barátságunk emlékével búcsúzom apatársamtól, BALLA PÉTER-JÓZSEFTŐL és őszinte részvétem fejezem ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében, PÉTER tata! Árva István.

*

„Nincs őrzőbb angyal az édesanyánál, / Fényesebb csillag sincs szeme sugaránál.” IRÉNKE, őszinte részvétem fejezem ki édesanyád, PIRI néni elhunyta alkalmából testvérem nevében is (BETKE). Édesanyádnak örök nyugodalmat, nektek pedig vigasztalódást kívánok. Nusika Váradról.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BARABÁS BORBÁLA (szül. MOKOS) életének 76. évében rövid szenvedés után, 2019. augusztus 14-én Svédországban elhunyt. Emléke örökké velünk lesz. A gyászoló család.

*

„Hittel vallom, hogy él az én megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” MADUTA DARIUS-ANDREI, CIOARA VIORICA, SZÁRAZ ZOLTÁN, GAVRIS GHEORGHE, POP FLORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, anyós, LUKICI MAGDOLNA hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019.08.19-én 11 órától a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodj békében nemes lélek! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, SZÁRAZ ZOLTÁN, életének 70. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása augusztus 20-án 11 órakor kezdődik Nagyváradhegyalján a templomnál. Fájó szívvel búcsúznak tőle gyermekei, Angéla és Endre.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak. A Helmeczi család.