Gyászhírek, 2019. augusztus 1.

Gyászhírek, 2019. augusztus 1.
Szomorú szívvel gondolok édesanyámra, Tóth Juliannára (szül. Oláh Julianna), akinek ma öt esztendeje kellett távoznia e földi létből. Szeretettel őrzöm emlékét. Lánya, Hajni.

„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok!” Édesanyja elvesztése miatt őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szűcs Anikónak és családjának. A Paptamási Általános Iskola munkaközössége.

*

Szívünkben örökké tartó szeretettel emlékezünk a szerető, drága, jó édesapára, FODRÉ FERENCRE (Biharpüspöki), kinek szelíd szavát, jósagát szívünkben hordozzuk egy életen át. „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké”. (Ján.8:51)
Lánya, veje, unokája, dédunokái és nászasszonya.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY BORBÁLA (szül. Selymesilosva), a szeretett édesanya, nagymama 2019.07.30-án rövid szenvedés után 80 éves korában elhunyt. Temetése 2019.08.02-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Ember volt, a legjobb angyallá változott, elhagyta a földet, az égbe távozott.” ERDEI IMRE, JUNC GHEORGHE, BRATA ALEXANDRU, GRIPP MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó,” Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Te, aki annyi szeretet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre bennünket itthagytál. Elfelejteni téged soha nem lehet, Te voltál a jóság és szeretet.” Fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, PETRI ILONÁTÓL, akit 80 éves korában magához szólított az Úr. Temetése augusztus 2-án 13 órától lesz a városi ravatalozóból. Áldott legyen az emléke! Gyászoló fiai, Laci és István, menye, Melinda, valamint unokái, Krisztina, Renáta és Levente.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára és nagyapára, ROGOJAN TEODORRA halálának 4. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Bánatos felesége, Magdi, lánya, Móni, fiai, Róbert és Levente, két unokája, Ana és Dávid, menye, Bea és veje, Cosmin.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ERDEI IMRÉNEK és családjának a szeretett édesapa, ID. ERDEI IMRE elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Volt munkatársai az Isoplus Romániától.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, KOCSIS IRÉN (Diószeg) 84 éves korában elhunyt. 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön 15 órától a diószegi hegyaljai kápolnából helyezzük örök nyugalomra. Gyászolja bánatos lánya, Edit.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, KOCSIS ISTVÁNNÉ (Diószeg) 84 éves korában csendesen megpihent. Temetése augusztus 1-jén 15 órakor lesz a diószegi hegyaljai kápolnából. Gyászolja lánya, Anikó, veje, Feri, unokái, Anikó és Ferike, unokaveje, Gergő, dédunokái, Zalán és Hunor.