Gyászhírek, 2019. április 9.

Akt.:
Gyászhírek, 2019. április 9.

Fájó szívvel, de a viszontlátás reményében búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, ID. BERNÁT ROZÁTÓL (szül. Marsanyi, Pelbárthida, élt 97 évet). A gyászistentiszetelet 9-én 15 órai kezdettel a pelbárthidai kápolnából. „Apró csillagok utat jelőlnek,/ Vége a kínnak, földi szenvedésnek,/ Megmásíthatatlan a végzetes hatadon/ Angyalkák serege kísérjen utadon!/ Álmod a nyugalom szent csókja övezze!/ Mi, elhagyottak szeretünk örökre!” Gyászolják 3 lánya, veje, unokái és dédunokái.


Megrendülve vettük tudomásul, hogy édesapánk, NAGY JÓZSEF (Csatár), 67 évesen hirtelen elhunyt. Temetése április 9-én 15 órakor lesz a csatári temetőben. Fájó szívvel búcsúznak tőle lányai: Erika és Judit, valamint családjaik.

*

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/ de a kegyetlen halál mindent összetépett./ Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél./ Egy reményünk van, mi éltet és vezet,/ hogy egyszer majd találkozunk veled. ” Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma hat hete elhunyt férjre, édesapára, nagyapára, id. CSORJÁN ZOLTÁN LAJOSRA (1944–2019). Örökké szerető feleséged, fiad és családja, lányod és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a 10 évvel ezelőtt elhunyt édesapára és férjre, IANC VICTORRA. Felesége Magda és lánya Dora.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és jó szomszédoknak, akik MÓRA SÁNDOR temetésén virágaikkal, koszorúikkal, vigasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett keresztapa, NAGY JÓZSEF (hegyközcsatári születésű) életének 68. évében elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” (1. Korinthus 13:13) Keresztlánya Elvira és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, NAGY JÓZSEF (hegyközcsatári születésű), életének 68. évében hirtelen elhunyt. Temetése április 9-én, kedden, 15 órakor a csatári kápolnából. „Egy szép tavaszi napon életed véget ért,/ Bánatot ránk hagyva, elmentél./ A fájdalmat leírni nem lehet,/ Csak letörölni a hulló könnyeket./ Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/ Isten őrködjön pihenésed felett!” Bánatos testvéred Irénke és sógorod Lajos.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra és nagyapára, OLÁH GYULÁRA (Szentjobb), halálának 16. évfordulóján. „Egy könnycsepp a szemünkben érte él./ Egy gyertya az asztalon érte ég,/ Egy fénykép, mely őrzi emlékét,/ Egy út, mely elvitte életét.” Örökké szerető családja.

*

„A szeretet soha el nem fogy…” Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Deák-Szebeni Gyöngyi tanítónőnek, a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközszáldobágyi Elemi Iskola és óvoda szülői közössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Deák-Szebeni Gyöngyi kolléganőnknek a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközpályi Elemi Iskola munkaközössége.

*

„Őrködj síruk felett Istenem, hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem.” CHIRILĂ MARIA, SZEBENI IRMA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului”) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Búcsúzunk az édesanyától, anyóstól és nagymamától, SZEBENI IRMÁTÓL (Hegyközszáldobágy, élt 86 évet). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Kálmán, menye Tünde, unokái Levente és Tünde.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nászasszonyunktól, SZEBENI IRMÁTÓL (szül. MOLNÁR, Hegyközszáldobágy). Emléke legyen áldott! Deák Gyula és Mária.

*

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Mt. 5:8) Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, déditől, SZEBENI IRMÁTÓL (Hegyközszáldobágy), aki életének 87. évében csendesen megpihent. Emléke legyen áldott! Unokája Imola, unokaveje Alpár, dédunokája Anna-Lídia.

*

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt. 11:28) Fájó szívvel, de a feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, ÖZV. SZEBENI KÁLMÁNNÉTÓL (szül. MOLNÁR IRMA, Hegyközszáldobágy), aki életének 87. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 9-én, kedden 15 órától a hegyközszáldobágyi kápolnából. Lánya Gyöngyi és veje Gyula.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, BOKOR ILONA életének 84. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése ma, április 9-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz!” KÓRÓDI KATALIN emlékére, kire szívünk végtelen fájdalmával emlékezünk, halálának első évfordulóján. Szerető bátyja és családja.