Gyászhírek, 2019. április 30.

Akt.:
Gyászhírek, 2019. április 30.
Megrendülten búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, BEDE LÁSZLÓTÓL. Emlékét örökké őrizzük. Nyugodjon békében! Unokahúga Ruttkai Ilona és családja.

Szomorú szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, ANTAL BÉLÁTÓL. Nyugodjék békében, részvétünk a gyászoló családnak. Irénke, Magda családjaikkal és a Papp család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, JUHÁSZ ATTILÁRA, aki 6 hónapja távozott el közülünk. Emléked örökké élni fog bennünk, Nyugodj békében. Szerető három gyermeked, három unokád, örökké bánatos feleséged, Ica.

*

Soha el nem múló fájdalommal és mély tisztelettel emlékezünk a férjre, gondos apára, drága tatukára, ID. TÓTH JÁNOSRA (Székelyhíd) április 29-én halálának 19. évfordulóján. A hosszú idő sem enyhítette a veszteség miatti bánatunkat. Hiányzik őszinte szeretete. Míg élt, szerettük, míg élünk nem feledjük. A bánatos család.

*

„Angyalok jöttek és karon fogtak, csillagok útjára kalauzoltak.” Fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, DUMA IDÁRA (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója), aki türelemmel viselt, hosszú betegség után, 3 éve örökre megpihent. Emlékét megőrizzük, a jó Isten vigyázza örök álmát! Férje gyermekeivel és azok családjaival.

*

Szemünkben könnyekkel, sírig tartó fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, ÖZV. SZABÓ ZSUZSÁNNÁRA (kémeri lakos). „Könnyek csorognak végig arcunkon, 4 éve elmentél tőlünk, hiányzol nagyon. Az emléked itt van velünk, el nem múló fájdalommal örökké szeretünk. Csillaggá váltál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, úgy mint réges-régen. Ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints le az érted fájó, fájdalmas szívekre. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Álmaidra vigyázzanak az angyalok, sose felejtünk el, biztosan tudod.
Az örökké bánatos család.

*
Fájó szívvel emlékezünk arra a 20 évvel ezelőtti május 1-ére, BAGDÁN ZOLTÁNRA, aki 20 évesen és BAGDÁN SÁNDORRA, aki 18 évesen együtt mentek a hosszú útra. Csak az tudhatja, hogy mi az igazi fájdalom, akinek a gyermekeit fedi a sírhalom. Örökké bánatos szüleik, édesapjuk Feri és édesanyjuk Irénke.

*

Szívünkben el nem múló fájdalommal emlékezünk drága keresztfiainkra, BAGDÁN ZOLTÁNRA (élt 20 évet) és BAGDÁN SÁNDORRA (élt 18 évet) haláluk 20. évfordulóján. „Bennünk él az arcotok, Egy végtelen szeretet, Amit sem az idő, Sem ember el nem vehet.” Nyugodjatok békében! Emléketek legyen áldott! Keresztszüleitek, Mészáros Kálmán és Erzsébet.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, PIPÓ IRÉN (élt 87 évet) rövid szenvedés után elhunyt. Temetése május 3-án 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Isten adjon neki békés nyugodalmat! Gyászolja szerető családja, lánya, veje, unokái, dédunokái és ismerősei.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, testvérre és nagymamára, PAPP ERZSÉBETRE, aki két éve, hogy itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk és nem feledünk téged. Hiányod elviselni nehéz, Örökre megmarad szívünkben az emlékezés.” A bánatos család.

*

„Egy mese volt, egy pillanat, / Egy álom tán, mely megszakadt, / hogy volt egy kéz mely ringatott, / és volt egy dal, mely altatott, / és volt egy szív, egy drága szív, mely itthagyott.” Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, VÁNYA ILONÁRA (szül. MATÁK, Biharfélegyháza) halálának 10. évfordulóján. Drága anya, nagyon hiányzol, soha nem feledünk, míg élünk, őrizzük drága emléked. Lányai Ica és Babu, vejei és imádott unokái Csaba és Sanyika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédi, POCSAI MÁRIA (szül. MÉSZÁROS MÁRIA), türelemmel viselt betegség után, életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják gyermekei Imre, György, Szilvia, Eleonóra, menyei Ildikó, Marika, vejei Mihály, Nelu, unokák és dédunokák.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékeyünk, 20 éve hogy itthagytatok mindent, elragadott benneteket a hirtelen, kegyetlen halál BAGDÁN ZOLTÁN (élt 20 évet), BAGDÁN SÁNDOR (élt 19 évet, Kiskereki). „Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel titeket nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jösztök, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, / Hogy ne tudjon fájni.” Béke és nyugalom legyen pihenéseteken! Emlékeznek rátok, unokatestvéreitek, Munkácsi Erzsébet és családja, Nagy Edit és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, TIVADAR PIROSKÁRA (Erzsébet) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A bánatos család.

*

Csillag ösvényen, jársz már 6 hónapja, legfényesebb csillaga lettél az égnek. Nem vagy itt velem, de nem feledlek. Fájó szívvel emlékezek szeretett, drága élettársnőmre, KÁLLAI EMMÁRA, aki 29-én lesz 6 hónapja, hogy itthagyott örökre. Nem tudom leírni, amit érzek irántad, szívemet széttépi a bánat. Nélküled üres minden napom, nagyon hiányzol, ezerszer elmondom. Szeretném még egyszer megfogni kezed. Megkérni arra, hogy maradj itt velem. Te voltál a legjobb asszony a világon, nélküled helyem sehol sem találom. Még visszavárlak minden este, mikor a csillagok kigyúlnak az égen. Hűvös szellő lágyan simogatta arcom, ilyenkor tudom, ő van ott, hogy vigasztaljon. Míg élek, soha el nem feledlek és továbbra is szüntelenül, szeretlek. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és szerettél, nekem nem haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményem van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozok veled. Örökké gyászoló élettársad U.L. Weinmann József Gyula.

*

Részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki munkatársainknak, MESTER BENIAMINNAK és MESTER ZOLTÁNNAK, valamint az egész családnak édesapjuk elvesztése miatti fájdalmukban. A Motorpext munkaközössége.

*

Nem az a fájdalom amelytől könnyes a szem, / Hanem, amit a szívünkben hordozunk, / Némán, csendben. Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, dédapára, BÉRES LAJOSRA (Bihar) halálának 10. évfordulóján. El nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, BÉRES PIROSKÁRA (szül. OKÁNYI, Bihar), halálának 28. évfordulóján. Szívünk őrzi drága emléketeket. A szerető család.