Gyászhírek, 2019. április 3.

Gyászhírek, 2019. április 3.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KROMEK ISTVÁN kollégánk családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Gros Metal Kft. munkaközössége.


Könnyes szemmel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a ma 8 éve elhunyt CSIRKAINÉ OLÁH ERZSÉBETRE. Túl korán elmentél, / Fényes csillag lettél, / Itthagytál minket, akiket szerettél. / Sírodhoz könnyes mindörökre utunk. / Hisszük: a lelked él, / és majd találkozunk. Örökké bánatos nővéred és a gyerekek.

*

Szűnni nem akaró fájdalommal őrizzük drága emlékedet, CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET (BETKE), akit nyolc éve ragadott el közülünk a kegyetlen sors, 55 évesen. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától és nagyapától, PEREI LÁSZLÓTÓL (élt 68 évet). Temetése 4-én 15 órától a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Felesége, fiai, menyei és unokái.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett bátyám, FAZEKAS SÁNDOR (Őrvendi lakos), hosszú betegség után elhunyt. Gyászolja testvére Jolánka és fia Zoltán.

*

Már 3 éve annak a szomorú napnak, hogy szerető édesanyám, SOLOMI ÉVA (szül. KROPP ÉVA) eltávozott közülünk. Emlékét megőrzi az egész család.

*

Soha el nem múló szeretettel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, MAJOR MARGITRA (szül. NAGY, Kovácsi), akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, FEKETE JÓZSEF temetésén részt vettek és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

„Míg közöttünk éltél, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” PEREI LÁSZLÓ, NEGRUŢIU VASILE, SARCA CONSTANTIN, HĂŞMĂŞAN ILEANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.