Gyászhírek, 2019. április 25.

Gyászhírek, 2019. április 25.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, Wallner Árpád (Öcsi) életének 82. évében elhunyt. Utolsó útjára 2019. április 26-án, pénteken 14 órakor kísérjük a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család.

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, Wallner Árpádtól. Ani, Ildi, Öcsi és családjaik.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett keresztapámtól, Wallner Árpádtól (Öcsi bácsitól). Nyugodjon békében! Giza és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 8 éve elhunyt ILLE IMRÉRE. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanánk, hiányzol nagyon. Bánatos felesége Erzsike és családja.
*
„Angyalok jöttek és karon fogtak, csillagok útjára kalauzoltak.” Fájdalommal emlékezünk STEIN ANGÉLÁRA halálának 4. évfordulóján. Anyósa, sógornői Gabriella és Diana, sógora Józsi.
*
„A sír csak egy üres doboz. Akit szerettem, él a emlékezetemben, egy széthajtogatott zsebkendő illatában, egy hangsúlyában mely váratlanul eszembe jut, és egy hosszú percre belefelejtkezem, míg lehajtom a fejem.” Mély fájdalommal emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, STEIN ANGÉLÁRA (1980–2015) halálának 4. évfordulóján. Férje Zoltán és kisfia Patrik.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára és nagyapára, KOCSIS KÁROLYRA, akinek szíve hosszú szenvedés után két éve, április 28-án megszűnt dobogni. „Örök álom zárta le szemed, szívünkben megmarad örök emléked. Emlékezik lánya Marika, veje Remus és unokái Remusz és Zsolti.
*
Soha el nem múló szeretettel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk tőled KOVÁCS ARANKA. Unokatestvéred Éva és családja, Angéla és Mónika családjaikkal.
*
Fájdalommal, de Isten aharatában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett sógórnő, keresztmama, rokon, KOCSIS ERZSÉBET (KATI)
90 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése április 25-én 13 órakor. Részvétünk Sanyi bácsinak és a családnak. Kocsis Ibolya és családja, Balog Barna és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, ID. VERES JÁNOSRA (Szentmárton), aki 5 éve eltávozott. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Felesége és gyermekei.
*
Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségemre, SIFT HAJNALKÁRA, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló férje, Lajos.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk FAZAKAS PÉTERRE, aki egy éve pihent meg örökre. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Emlékezik rá bánatos fia Jenő és unokája Jencike.
*
Fájó szívvel emlékezünk FAZEKAS MARGITRA halálának 8. évfordulóján. „Mindenkit feledünk, csak azt nem, akit igazán szeretünk.” Lánya Mary, két unokája Szilárd és Szabolcs és azoknak családjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk ID. KOSZTA SZILÁRDRA, halálának 10. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Felesége, két fia és azoknak családjai.
*
Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. GOMBOS IMRÉRE halálának 7. évfordulóján. A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Nem fogjuk már elgyengült kezed, Nem simítjuk őszülő fejed. Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Nem tekint ránk aggódó szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Szeretettel emlékezik rá felesége Zsuzsánna, fia Imre, menye Ildikó, unokája Gréta.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, ID. BÍRÓ FERENCRE, (Örvénd), akit már tíz éve elragadott tőlünk a halál, és BÍRÓ MARGITRA (szül. KOLOZSVÁRI), akit két (2) éve veszítettünk el. „Kedves szüleink még sok mindent mesélhetnénk nektek, Mióta a halál családi körünkből kitépett. Csak Isten tudja merre jár azóta szerető lelketek. Nagyon nehéz az élet nélkületek.” A jó Isten adjon nektek örök nyugodalmat. Kegyelettel és szeretettel emlékezik a gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk kedves leányomra, IANCU MAGDA ANCIKÁRA (szül. SZÁSZ) halálának 4. évfordulóján. Bús temető csendes suttogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Minden virág beszél, amit sírodra teszünk, minden virág elmondja, hogy szerettünk. Hiába teszünk virágot, eltemettük veled az egész világot. Nyugodj békében! Szerető édesanyád és testvéreid Márton, Árpi, Gyöngyike és családjuk.
*
„Mi lett belőlem? Temetői fejfa, Mely a világnak egy nevet mutat… Ejh! hagyjuk a sírást, Sírjon, kit bűne sírni késztet, Ma ünnepel halál, enyészet… Lelkem szabad. Feloldva minden, Mi szárnyait leszegné. Repülhet már a magas égig.” (Ady Endre) A földi életben viszont egy ügyes szakember és a mi bátyánk, VARGA SÁNDOR (Nagyvárad) volt, aki apaként gondoskodott rólunk, segített az adott lehetőségei szerint, ezért csakis hála és tisztelet övezheti emlékét. Már öt éve, hogy elhunyt és a hegyközszentmiklósi temetőben pihen. Szerető testvérei.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, VIŢIAN GYÖRGY (GYURI, élt 59 évet) súlyos betegség után elhunyt. Temetése április 30-án 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Isten adjon neki békés nyugodalmat! Gyászolja szerető felesége Erika, anyósa Éva.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 2 éve elhunyt szeretett édesanyánkra, KÍGYÓSI ISTVÁNNÉRA (szül. GYENGE JULIÁNNA, élt 69 évet). Kevés időt adott az élet, hogy köztünk lehessél, egy perc csak, egy borzalmas pillanat és a drága életed örökre megszakadt. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi most is halljuk hangod, kedves nevetésed. Csak az tudja, mi az igazi fájdalom, kinek édesanyját fedi a nehéz sírhalom. Emlékezünk rád örökkön-örökké anyu! Erika és Öcsi.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra és nagymamára, BANCSA ERZSÉBETRE(Hegyközszáldobágy) halálának 4. évfordulóján. Egy nap életed hirtelen véget ért, bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. Szívedben nem volt más, jóság és szeretet, soha el nem halványul szívünkben emléked. Bánatos családja.
*
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell.” (Shakespeare) SZŰCS MARIA, FODOR ANA, DRIMBA SABINA, VÂRSTA AURELIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.