Gyászhírek, 2019. április 24.

Gyászhírek, 2019. április 24.
Őszinte részvétünket fejezzük ki és mélyen együtt érzünk KERTÉSZ GIZELLÁVAL és családjával szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Unokatestvére Éva és családja, Csoma Sándor és felesége.

Mély együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, KERTÉSZ GIZELLÁNAK és családjának a szeretett édesanya, KERTÉSZ ANA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Igiena Szövetkezet munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és dédi, KERTÉSZ ANA, (az Alimentara és Mioriţa volt alkalmazottja) életének 80. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma 15 órától a Hasas kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúzik tőle lánya Gizella, veje Tibor és az unokák: Judit, Sebastian, Patrik és Noel.

*

Soha el nem múló szeretettel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, BAGIU AURELIARA (szül. FABIAN AURELIA), aki két éve elment közülünk. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, ALBERT GIZELLÁRA (szül. HEVESI) halálának első évfordulóján. Emléke örökre megőrizzük. Nyugodj békében! Erzsike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 6 hónapja távozott közülünk a szeretett férj, apa, CSEH ATTILA (élt 45 évet). „Szerettem, volna még élni köztetek, de a szívem másképp rendelkezett. Örökké elnémult a szív, mely értünk dobogott. Búcsúzni már nem tudtam tőletek. Emlékül hagyom nektek a múltat és a szeretetet. Gyászolja bánatos felesége: Angi, fia Gergő, anyósa Kriszti, apósa Misu.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú március 12-re amikor HILGERT MÁRIÁT, a legdrágább feleséget, édesanyát és nagymamát elrabolta a kegyetlen halál. Nélküled szomorú és üres a ház. Hiányzol nekünk nagyon. Szerető férjed, gyermekeid, menyeid és unokáid.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett ABA ESZTER életének 99. évében csendesen elhunyt. Temetése csütörtökön, április 25-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik a Bordás család.

*

Fájó szívvel emlékezünk DORSONSZKI LAJOSRA, aki 11 éve hunyt el. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékezik lánya Kármen és a család.

*

Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Búcsúzunk tőled KOVÁCS ARANKA. Testvéred Irén és családja, testvéred és keresztfiad Éva és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel, tudatjuk hogy ID. KOCSIS ERZSÉBET (KATIKA), 90 éves korában 2019. április 22-én elhunyt. Sosem feledjük mosolyát és tekintetét, kedves szavait. Búcsúzik id. Sztrapek Sándor, dr. Sztrapek Sebastian, Marika és Sanyika.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy keresztanyám, ÖZV. KOCSIS ERZSÉBET (MITRIK KATI) életének 90. évében elhunyt. Temetése április 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle Kati és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. BUSUIOC MAGDOLNÁRA (szül. FEKE) halálának 20. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 6 hónapja elhunyt szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, GÁSPÁR GIZELLÁRA. Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Férje Zoltán és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett ÖZV. KOCSIS ERZSÉBET (KATI) 90 éves korában elhunyt. Temetése április 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle Erzsike és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, KOVÁCS AURICA életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. április 25-én 15 órakor lesz a Rulikowski temetőből, a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szeretett lánya Gabi, veje Jóska, unokái Andris és Lidike.

*

„Ha meghal is, él” Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki BALAZS GERGŐNEK édesanyja elvesztése miatt érzett kimondhatatlan fájdalmában. A Lorántffy Zsuzsanna Ref. Gimnázium III. osztálynak tanító nénije, a szülői közössége és az osztálytársak.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, ID. HEGEDÜS BÉLA életének 72. évében hirtelen elhunyt. Temetése május 24-én 14 órakor a biharfélegyházi ravatalozóból. Búcsúznak tőle felesége, lánya, fia, veje, menye, unokái Fruzsina, Balázs, Hunor.

*

„Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt.” (Áprily Lajos) ŞUTEU GHEORGHE, KOVÁCS AURICA, ILLE VALERIA, VIŢIAN GHEORGHE, ABA ESZTER, LAKATOS LAJOS, HORVAT DORIN, CIOARA AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „AZ ÚT Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrendülve vettük tudomásul, hogy szeretett családtagunk, PAIZS ISTVÁN (Fugyivásárhely) 66 évesen elhunyt. Temetése április 25-én 15 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, lányai és fia családjaikkal.