Gyászhírek, 2019. április 2.

Gyászhírek, 2019. április 2.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, MARIAN KATALIN (szül. ZEFFER) életének 63. évében rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése április 3-án, szerdán lesz 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében drága feleségem. Örökké gyászoló, bánatos férje Sándor.

Szomorú, megtört szívvel búcsúzom drága édesanyámtól, MARIAN KATALINTÓL, aki rövid szenvedés után örökre megpihent. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Gyászolja bánatos lánya Erika, unokája Blanka, és veje István.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógornőmtől, MARIAN KATALINTÓL, aki rövid szenvedés után elhunyt. Búcsúzik tőle sógora Sándor, lánya Emőke, fia Csaba és családja.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomást drága szomszédasszonyunk, MARIAN KATALIN hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk férjének, SÁNDORNAK, lányának ERIKÁNAK, vejének ISTVÁNNAK és imádott unokájának BLANKÁNAK. Osztozunk mély gyászukban, nyugodjon békében! A lépcsőház lakói az X2-es tömbházból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KÁDÁR MIHÁLYRA halálának 19. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos családja.

*

Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak.” SZÖCS ERZSÉBET, POPA ANNA, TOTH JULIANNA, MARIAN KATALIN, POPA CONSTANTIN, GLIGOR PAVEL, LAZA CATITA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, vő, FEKETE JÓZSEF életének 74. évében csendesen elhunyt. Temetése április 2-án, kedden 14 órától a városi kápolnából. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra és nagyapára, LŐRINCZ FERENCRE (Fugyi) halálának 5. évfordulóján. „Elmúlt, mint száz pillanat, / S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, most szívek őrzik, nem szavak.” Bánatos, szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, TYUKODI MARGITRA (MANCIKÁRA) halálának első évfordulóján, és a drága édesapára, nagytatára, ID. TYUKODI FERENCRE, halálának 12. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Lányuk Marika, fiuk Feri és a család.

*

Szomorú és fájdalmas 20 év telt el, amióta utolsó útjára kísértük drága kisunokámat, HARSÁNYI HENRIETTÁT (ANNA MÁRIA, Kisszántó). Ez a nap, az emlékezés napja, Rád gondolunk, halkan zokogva, Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala! Özv. Harsányi mama.

*

A Nagyvárad-Rogériuszi Egyházközség Elnöksége és Presbitériuma őszinte együttérzését fejezi ki FEKETE JUDIT ny. tisztviselőnőnek férje elhalálozása miatt. Legyen vigasza az apostoli tanítás: „Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (1 Kor. 15,43 b)

*

Fájó szívvel emlékezünk KÓPIS PIROSKÁRA (Asszonyvására) halálának 10. évfordulóján. „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Elfogadni muszáj, megérteni nem, A hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.” Szerető családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KUTASI GYULA (nagyváradi születésű) életének 68. évében 2019. március 24-én Hollandiában elhunyt. Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle volt felesége Földi Margit, Kutasi Sándor és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, az énekkarnak, szomszédoknak, volt kollégáknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, NAGY KÁROLY JÓZSEF temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, a sok vigasztaló szóval enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat, bánatunkat. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, FAZEKAS SÁNDOR (Örvénd) 75 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése április 3-án délután 2 órakor lesz az örvéndi kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, De a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, Számunkra nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Búcsúzik tőled szerető feleséged Magdi.

*

Szomorú, fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, FAZEKAS SÁNDOR (Örvénd) hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után 75 éves korában elhunyt. Temetése április 3-án délután 2 órakor lesz az örvéndi kápolnából. „Csak egy emlék maradt minden, Egy gyönyörű emlék. Az, hogy itt éltél köztünk, És velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: Nagyon szeretlek! Itt élsz a szívemben, Sohasem feledlek!” Drága, jó apukám, búcsúzik tőled szerető lányod Otti és vejed Jóska.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett nagytatától, FAZEKAS SÁNDORTÓL (élt 75 évet, Örvénd). Nem vársz már minket ragyogó kék szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Megmarad szívünkben fájó emléked. Gyászol imádott unokád Heni és vőlegénye Norbi Angliából.