Gyászhírek, 2019. április 19.

Gyászhírek, 2019. április 19.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kedves barátaink, DOVIN IRMA és családja részére szeretett édesapja elhunyta miatti gyászukban. Péter Zoltán és Emilia.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a NAGY családnak a szeretett IFJ. NAGY SÁNDOR (Gálospetri) elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gulyás József és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk KATONA MÁTYÁSRA (élt 77 évet, Csatár), aki ma 9 éve búcsúzott közülünk. „Egy tavaszi napon életed véget ért, Bánatos ránk hagyva elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett!” Gyászolja Flórika és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki húgomnak, sógornőmnek, PINTÉR RÓZSIKÁNAK szeretett fia, FARKAS LÁSZLÓ hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugosztalja békében! Kajtor Sándor és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, NAGY MARGIT (Fugyivásárhely) ny. tanárnőre, halálának első évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében! Bánatos leányod, fiad, vejed, menyed és öt unokád.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legjobb anyára, nagymamára, anyósra, testvérre és keresztmamára, DROBNYÁK ANNAMÁRIÁRA halálának tizenkettedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, testvére Ildi, keresztfia Attila.
*
Két éve annak a szomorú napnak, amikor drága szerettünk, KISS ZSIGMOND örökre itthagyott bennünket. Felejthetetlen emléke örökre velünk marad. A család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, IFJ. DÉZSI JÁNOSRA (Kisszántó) halálának 5. évfordulóján. „Minden mulandó e földi létben. Csak egy állandó: az igaz szeretet, s halottaink után a hű emlékezet.” Szívünkben örökké élni fog. Örökké bánatos felesége Erzsike, gyermekei Kriszta, Levi és menyasszonya Kincső.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, PRINYI FERENC (Biharfélegyháza) hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 19-én 14 órakor a biharfélegyházi ravatalozóból. Gyászolják: felesége, leányai, vejei, unokái, unokavejei és dédunokája.
*
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz! Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük a jó Istent, hogy jól bánjon veled, Helyett-nk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, Hogy azt nem pótolja senki, Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.” MOLNÁR FERENC
(a volt IIRUC dolgozója) 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Emlékezik rá szerető lánya Erika és unokája Ivette.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki DÉZSI IRÉNKÉNEK és családjának, a férj és édesapa, DÉZSI ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Erdei Gyuszi és családja.
*
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az édesanyára, nagymamára, életem társára, MĂNOLE MARGITRA (szül. TRÁM MARGIT), aki számára április 20-án 2 éve ért véget a szenvedés. Szívében nyugalom, a miénkben nagy fájdalom. Drága anyukám, drága társam, nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Elcsitult egy szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. A gyászoló család.
*
Fájdalommal emlékezünk szeretteinkre, KOVÁCS SANYIKÁRA és KOVÁCS SÁNDORRA (Érmihályfalva). Vannak akiket nem lehet elfelejteni. Akik fájó sebet hagynak lelkünkben, és ez a seb sosem gyógyul be. Sohasem! Bánatos családjuk.
*
Szívünkben ma is fájdalommal és tisztelettel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára és dédnagyapára, ID. MIHUŢ JÓZSEFRE (Nagyszántó) halálának 10. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrizze béke és nyugalom! Szeretettel emlékezik rá: fia Józsi, menye Katalin, unokája Attila, unokamenye Tímea, dédunokái Anna, Nóra és Dóra.
*
Ma 29 éve, hogy nagymamám, LŐRINCZ JOLÁN (szül. KATONA JOLÁN, szalárdi születésű) elment az élők sorából. Te voltál, aki életemet megmentetted, a Körös tajtékos vizéből, te voltál, aki fájdalmaimat enyhítetted erős kezeiddel. Egy ilyen nagymama örök életet kéne érdemeljen. Kérem, Istenem, hogy bocsásd meg neki minden bűnét, és add neki a legtökéletesebb örök pihenést, lent a sírban és fent a mennyben! Legszeretőbb unokád Sándor.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt, szeretett férjre, apára, nagyapára és dédnagyapára, KÖNYVES LAJOSRA (Fugyivásárhely). Egy szál virágot, gyertyát most, a sírodra hozhatok, de szívemben érzem örökké a bánatot. Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át.” Bánatos felesége és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, testvérre, SZAKÁCS GIZELLÁRA, halálának 5. évfordulójára. Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, dédmamára, ANDRIKÓ IRÉNRE halálának harmadik évfordulóján. Nyugszik a szív, amely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De te számunkra sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Lánya, veje, unokája, dédunokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk BÁLINT MARGITRA halálának tizenhatodik évfordulóján. Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető fia, menye, lánya, unokája, dédunokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, ANDRIKÓ ISTVÁNRA halálának 21. évfordulóján. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, Ezek a fények világítsanak neked. Emléked örökké itt van velünk. Húga és sógora.
*
„Szerető szíveddel oly sok jót adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál.” COTEŢIU ECATERINA, CIORBA ANA, CERNĂU VASILIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului”) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Soha el nem múló hálával és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI, volt egészségügyi asszisztens), akinek már 12 éve a mennyország az otthona. Emléke legyen áldott! A lélek él, találkozunk. Bánatos családja.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága testvérre és nagynénire, FONÓDI MÁRIÁRA (szül. ARI), aki gondoskodó szeretetével már nem lehet közöttünk. Bánatos húga Incike, unokahúga Andrea és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagytatára, apósra és testvérre, HORVÁTH LAJOSRA (Gyanta) halálának első évfordulóján. Emlékét kegyelettel megőrizzük. „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csendesen még.” Szerető családja.